Catholic Faith Defender

JOHN. 8:32 “et cognoscetis veritatem et veritas liberabit vos”

Jesse Romero Triumphs – The Truth Shines

Posted by catholicfaithdefender on December 20, 2012

Jesse Romero Triumphs – The Truth Shines

By Bro. G-one TampipiPaisones

 

After the recent debate between the Roman Catholic apologist Jesse Romero and Jose Ventilacion of IglesianiCristo(Manalo); the truth shine its way to the top and easier to notice the biblical argument of brother Jesse Romero.  Brother Jesse Romero is far more eloquent and dynamic compared to that of any American apologist (both Catholic and Protestant) in dealing with the pound-4-pound king debater of Iglesiani Cristo – Mr. Jose Ventilacion!  Brother Romero had been knockout Mr. Ventilacion in the said debate using outstanding biblical and logical reasons.

 

The theme of the debate is “Which is the True Church?”  Brother Romero stand first the historical foundation of the Catholic Church; and during the cross examination he is able to answer the questions directly and honestly.  This debate also shown that Brother Romero is able to refute Mr. Ventilacion’s wiles and dirty tactics in using the Acts 15 as an instrument to destroy the Brother Romero’s stand – the Primacy of Peter; but the Acts 15 had been used by Brother Romero to provide further proof and support to the Primacy of Peter in explaining the Greek word for “judgment and opinion.”The debate also gives further notice that Mr. Jose Ventilacion does not answer the question responsively and directly but he simply implied misleading arguments that were easily noticeable.

 

The debate was sponsored by the Lumin Christi Men’s Bible Study Group located at Visalia, California, USA.  This debate is another collections of the Catholic versus IglesianiCristo(manalo) debates where the Iglesiani Cristo was unanimously and certainly knock-off!!!

Viva!!! Congratulation brother Jesse Romero!!!!!!!!! Halleluiah!!!Amen!!!

 

 

Advertisements

Posted in CFD VS INC, Challenge, Debate | 1 Comment »

1 Timothy 4 1-3 (Cebuano)

Posted by catholicfaithdefender on December 20, 2012

Edison Quinones:

Hi Brod,

Good day!
Catholic ko. Gusto lang unta ko mangutana bah. Kung pwede?

G-one: Good day pudnimo brad; AngGinoomagagrasciakanimo.  Pwedikaayokamakapangutana.


Edison Quinones:

AsaronsiBrodSoc mag bible study ron?

 

G-one:Ang Bible study ni brad Soc naa nahimutang sa ubos sa simbahan sa San Jose Recolitos (USJR) sa may Pasil Cebu. Ang Bible study kada meyerkulis sa alas 6 sa hapon hangtud sa alas 9 sa gabie.

Edison Quinones:

Then about aningmgauban religion naako Question?
Makasapotperonaapudbiyasila point mag lisod ko og tubag usahay. Tungod ana mo research ko myself but I don’t think so nga enough because it’s better guided with expert judna like other religion. If ever I meet someone who tries to debate. Mo tubag ko pero did2 ra sab igo sa akong makayaog ma sabtan. Gusto unta ko moapilsa bible study ninyo. When og where?


G-one:Tinood gyud kana igsoon; makasaput gyud sila gamay, ilabina nga aduna kitay background sa atong pagka Katoliko nga pinasukad sa Biblia.  Igsoon takos nakong dawaton ang pagtabang sa imoha kutob sa akong makaya.  Ang pagka Catholic Faith Defenders adunay taas nga proceso before ka maka atubang sa mga informal nga kukabildo kon debate.  Hinoon, angayan unahon nimo pagsinate sa mga background ug fundamento nga doctrina sa Santa IglesiaCatolica nga gipasukad gayud diha sa balaang Kasulatan kay angBiblia nag-ingon “Kinahanglan andam kamo kanunay sa pagtubag kang bisan kinsa nga mangutana sa hinungdan sa paglaum nga anaa kaninyo, hinoon buhata ninyo kini uban sa kaaghop ug kataha (1 Ped. 3:15b-KJV Cebuano)”


Edison Quinones:

Please also read this (About Sto. Nino):
http://psquare.org/ispeak/showthread.php?1409-What-you-should-know-before-joining-the-Sinulog-in-Cebu

 

G-one:About sa Santo Nino; angayan na tong masayran nga ang Santo Nino mao ang batang Jesus; atong maaninaw nga kining mga igsoon tang protestante gaataki gihapon maski sa batang Jesus.  Ang Santo Nino mabasa diha sa Bibliang Spanyol letra-4-letra; anaa sa Luk. 1:35 NIV Spanish Version. Ang ilaha nga ataki sa Santo Nino naga direkta sa atong mga Larawan ug Istatuwa sa mga Santos, ni Santa Maria ugkangJesu-Cristo nga makita sa atong simbahan ug atong kabalayan! Ganimogamit sila sa mga kapitolo ug versikolo diha sa Biblia aron lamang sa pagpahuyang ug pagpagpapag sa mga pagtoo sa mga Katolikong walay mga a lamag dihasa Biblia (Exo. 20:3-5; Deut. 5:8-9; Roma 1:21-23 ugubanpa). Dinhi atong Makita ang ilang ka BIAS kon kahakog sa pagbungat sa mga nilatid sa balaang pulong sa Dios; gani ila kining gigamitaron sa pagsakmit sa uban tang mga igsoon nga mutaliwan sa tinoohang Katoliko ug didto unya mubalhin sa ilahang tinoohan nga gitukod lamang ug tawo (2 Ped. 3:16). Apan wala gani nila ihilakip ang mga cetas diha sa Biblia nga nag mantala nga anaay ipabuhat nga mga larawan – mao ang larawan sa mga balaang anghil (Exo. 25:18-22).  Ug kanining mga istatuwa sa mga anghil konkerubin didtona himutang sabalaang templo sa Dios (2 Cron. 3:7,10-14). Gani ang Dios nag sugo kanato ngadidto kita magsimba Kaniyasa temple nga anaay mga larawan sa mga anghil (2 Cron. 7:15-16).  Diha usab sa bag-ong testament gihisgutan gihapon ang mga larawan sa mga anghil (Heb. 9:5 Living Bible).  Tungod niini nga katarungan busa anaay larawan si Jesu-Cristo mismo (Gal. 3:1 Living Bible)!  Ang nag sulatsa Galacia mao si San Pablo; ug parasakasayuran sa tanan si Apostol Pablo mananahi kon tent maker (NIV Compact Dictionary of the Bible; page 131); busa dili ikalalis ngasi Cristo anaa gayoy larawan!

 

Angayan naton gmasayran ngasi Satanas mugamit usab ug Biblia aron lamang sa pagpanlimbung (Mat. 4:1-10)!Busa mag maigmat kita ka nunay sapagbantay ug pagtoon sa Biblia.

Edison Quinones:

Halos tanankailanakokay Christian ngaAnti-catholic and claims that our religion dawkaydilisaktokaytungodsadaghan reason. Hinoonmatubagnakoanguban.Peroganahan pa judkomo dig dipper and I want to learn from the experts perodilisa lain religion.

 

G-one:Salamat brother; mas maayo gani ikaw kay nangita jud kasa side sa Catholic expert dili pariha ni Manny Pacquiao nga naka apillang ug Bible study sa laingt inoohan; dayon nibiya sa tinookod nga simbahan ni Cristo (Mat. 28:19-20). 

 

Edison Quinones:

Sapag research nako I cam accross with this guy nga nag claim nga Catholic Church is not really founded by Christ perotilawala ta sailaha. Then pointed this Bible verse sa(1 Timothy 4 1-3) “1The Spirit clearly says that in later times some will abandon the faith and follow deceiving spirits and things taught by demons. 2Such teachings come through hypocritical liars, whose consciences have been seared as with a hot iron. 3They forbid people to marry and order them to abstain from certain foods, which God created to be received with thanksgiving by those who believe and who know the truth”

 

G-one:Ang 1 Tim 4:1-4 dili kitang mga Catholic ang gipasabot niini; tungod kayingon samga Biblical scholars na dili Catholic mao kini sila ang mga Catharis or mgaAlbigensians.

Ang pagtulon-an saKatoliko mahitungod sa Celibacy o ang pag dili sapag-aasaw sa nga mga pari tungod sa Diyos ay nasa Biblia at tudlo kini sa atong Ginoong  Jesus.

Matud paniapostol Pablo sa 1 Cor. 7:8, 32-33 (KJV) “{7:8} I say therefore to the unmarried and widows, It is good for them if they abide even as I. {7:32} But I would have you without carefulness. He that is unmarried careth for the things that belong to the Lord, how he may please the Lord: {7:33} But he that is married careth for the things that are of the world, how he may please [his] wife.

Ug atong paga timan-an nga siApostol San Pablo ay Pari–mababasa sa Roma 15:16 (Cebuano Popular Version)

Ang Panginoong Jesu-Cristo ay ganitorinangitinorosa Mat. 19:12 (KJV) “For there are some eunuchs, which were so born from [their] mother’s womb: and there are some eunuchs, which were made eunuchs of men: and there be eunuchs, which have made themselves eunuchs for the kingdom of heaven’s sake. He that is able to receive [it,] let him receive [it.”

Mahitungod pud sa pagpuasa kon pagdili sapagkaon; nahitunong kini sa mga Holy Week diin atong gihandum ang mga pagpuasani Cristo sakamingawan (Mat. 4:2) ug iyang mga tinun-an (Mat. 9:14-15).Ug gani si Ginoong Jesu-Cristo naghatagugpanig-ingnan sa tinuoray nga pagpuasa (Mat. 6:16-18).  Ang pag puasa natong mga Katoliko sapanahonsa Kwarisma mao lamang angpag ambit sa kasakit ni Kristo didto sa Kalbaryo (1 Cor. 9:23-25).

 

 

Edison Quinones:

Then follow upan pa judnilanga Catholic is funded after the apostles dilidawsi St. Peter ang first pope ogsi Boniface III..check this link http://wiki.answers.com/Q/Who_founded_the_Catholic_church
so diyadaw after sa apostles kitadawang false religion alabi pa ngakitaang religion nga nag prohibit sa marriage sa Priest and meat.

 

G-one:Bro kungnaaganimgaistoryanga in-anaugwalayigongebedensya; igna nga ISTORYAHE…. Ang maong mga ataki natubag nanato saitaas.  Ang mga standard references nag tudlongasi San Pedro gayudangunang Santo Papa (World Almanac and the Book of Facts, etc).

Edison Quinones:

Hinoonpwedena ma tubagnasiyadiri:
http://answers.yahoo.com/question/index?qid=20091212072631AAygMsg

 

G-one:Natubag nana siyangamgaataki brad; anaaymga Catholic website nga US based nga nag atimanmahitungoddaana.

Edison Quinones:

Then ang next religion that follows nga nag forbid or marriage kayCatharis, Albigensians or Waldensesgi comment sa nag answer.

 

G-one:Angmga Bible scholars nag -inon nga ang mga Catharis ug Albingensians ngamgaKaaway ug nangataki saSimbahang Katoliko sama samga protestante mao ang katumanan sa 1 Tim. 4:1-4.

Edison Quinones:

Then other reason kayakong GF kay nag apil2x siyaog bible study saakongamigo nga Christian (non-catholic). To compliment that, I want to learn the bible more saato religion dilisa lain. Hinoondilikoganahansa divide tungodsa religion. We have 20 major religions in the world then one religion is divide by different faiths so more than 30,000 faiths in the world including atheist, Iglesiani Christo and Jedi knight (atheist but believe with the fiction star wars religion).

 

G-one:Bro; tagaesiyaugmga reading materials; pwedi man kamaka print saatong website :www.catholicfaithdefedners.com ug uban pang mga website nga informative ug nagbutyag s akamatuoran.

 

Edison Quinones:

Hinoon ang tinood essence sa Bible is to follow his greatest commandment but I want to learn more perogikansaakong religion ang nag tudlokanako. I hope makatabangkaBrod.. 

Salamatsapagbasaogmahuwatkosaimong reply.

 

G-one:Bro pasensya kana kunghindi kaagad ako naka reply sa mga mensahe mo.  Ang sulat mosa akin ay mailalathala sa ating website www.catholicfaithdefedners.com. Salamat

Posted in Larawan (Visaya), Pag-ampo (Cebuano), Q & A, Rebulto | 2 Comments »

CFD (Ryan Mejillano) vs Kinawawang INC (Julius Cutin)

Posted by catholicfaithdefender on November 17, 2012

CFD (Ryan Mejillano) vs Kinawawang INC (Julius Cutin)

Tingnan po naman ninyo ang isa nanamang kinawawang Ministro ng INC-Manalo laban sa ating kapatid na si Bro. Ryan Mejillano ng Catholic Faith Defenders.
This four-part video is the supposed discussion turned debate between CFD Bro. Ryan and Minister Julius Cutin of INC(Manalo), Locale of Mintal, District of Davao. It was initiated by the INC (of Manalo) to trap Bro. Ryan thinking that the latter was just a petty and mediocre Catholic Christian. This happened at the residence of an INC member who was very desiroua few months before to engage Bro. Ryan in a debate with another INC (of Manalo) Minister.

Please notice the difference between a Catholic Christian and Iglesia Ni Cristo (Ni Manalo). Notice how an INC Minister delivers his part, his speeches, how he evades from the main topic that was agreed, how he first use foul words from the start to the end of these four videos.

Enjoy and reflect.

Sancta Maria, ora pro nobis.

All Rights Reserves
Video Duplication is for back-up purposes only.
Video Courtesy:

http://www.youtube.com/user/najeca2

http://www.youtube.com/user/20asisjohncarlo

TAGALOG SUBTITLE

Posted in Apologetics-General, Apologetics-Visayan, Bible, Biblia (Visaya), CFD VS INC, Challenge, Debate, Debater of the Year, Doctrinal Comparison, Frequently Asked Questions, How to Help others become Catholic, Iglesia ni Cristo-Manalo, Larawan (Visaya), Marks of the True Church, Q & A, Rebulto, THE CATHOLIC CHURCH HAS THE ANSWER, Tunay na Iglesia, Usa ra ang Tinuod nga Iglesia, When Was The Catholic Church founded? | 1 Comment »

G-one T. Paisones Versus Mark Baring (A Debate)

Posted by catholicfaithdefender on March 20, 2011

———-


———–

———-


———

Posted in CFD VS SDA, Debate | 3 Comments »

To brad Fel….

Posted by catholicfaithdefender on March 3, 2011

Baldomero Albon Jr.
b.albonjr@yahoo.com
210.5.78.51
Submitted on 2011/03/01 at 8:16 am

Mga ka brod nga CFD labi na kanimo bro Fel,nalingaw kug tan aw sa debate.Keep up the good work,May the good Lord bless us all.

 

 

Please visit our new domain:

 

http://catholicfaithdefenders.com/

Posted in Comments | 3 Comments »

New Web Site of Catholic Faith Defenders Incorporated

Posted by catholicfaithdefender on August 20, 2010

Please visit us

http://catholicfaithdefenders.com/

Posted in -Catholic Faith Defenders Program | 5 Comments »

Catholic Faith Defender’s Debater of the Year 2010

Posted by catholicfaithdefender on August 19, 2010

Catholic Faith Defender’s Debater of the Year 2010

By: Bro. G-one T. Paisones


After the devastating defeat of the Seventh Day Adventist Church’s Pastor Christopher Luaya by our own member of the company of Catholic Faith Defenders; brother Septofel Apurado.   Septofel Apurado uses his eloquence techniques in rhetorical argumentation and debate; and his competency and equips knowledge with the True teaching of the Bible, had been able to prove the said proposition vocally and amazingly.

For these reasons, we the Catholic Faith Defenders awarded this prestigious award to Septofel Apurado as Catholic Faith Defender’s Debater of the Year 2010!!!!

Bro. Septofel Apurado C.F.D.

Bro. Septofel Apurado C.F.D.

Pastor Christopher Luaya

Cross Examination

Bro.  Septofel Apurado

Catholic Faith Defender’s Debater of the Year 2010

Posted in Debate, Debater of the Year, Septofel Apurado | 1 Comment »

Catholic Faith Defender Debater of the Year 2010

Posted by catholicfaithdefender on August 19, 2010

Catholic Faith Defender Debater of the Year 2010

By: G-one T. Paisones

Please send me your nominee via commenting in this website or you can email me at philans_57cdo@yahoo.com

The Nominees:

  • Ø Septofel Apurado (First nominee)

(Septofel Apurado (CFD) vs Christopher Luaya (SDA)

Link: https://catholicfaithdefender.wordpress.com/2010/06/04/septofel-apurado-cfd-vs-christopher-luaya-sda/

  • Ø Edgar Laugan (Second nominee)

(Bro. Edgar Laugan (CFD/CFLAMP) vs Pastor Concordio Viodor (SDA)
Link: https://catholicfaithdefender.wordpress.com/2010/06/24/ang-kalan-on-nga-guitogot-ug-guidili-cfd-vs-sda/

  • Ø Dr. Rey Entila (Third nominee)

Link: https://catholicfaithdefender.wordpress.com/2009/11/27/catholic-faith-defender-versus-seventh-day-adventist-debate/

Posted in Debate | 1 Comment »

Ang kalan-on nga guitogot ug guidili (CFD vs SDA)

Posted by catholicfaithdefender on June 24, 2010

Proposition:


Pamatud-an ko nga ang pagkaong

gidili sa katawhan sa Dios sa

Daang Testamento nagpadayon hangtud

karon sa panahon sa kristiyanismo. (N.T.)

Pastor Concordio Viodor
Affirmative: SDA

Bro. Edgar Laugan CFD/CFLAMP
Negative: Catholic Defender

Ang kalan-on nga guitogot ug guidili (CFD vs SDA) part 1

Ang kalan-on nga guitogot ug guidili (CFD vs SDA) part 2

Ang kalan-on nga guitogot ug guidili (CFD vs SDA) part 3

Ang kalan-on nga guitogot ug guidili (CFD vs SDA) part 4

Ang kalan-on nga guitogot ug guidili (CFD vs SDA) part 5

Ang kalan-on nga guitogot ug guidili (CFD vs SDA) part 6

Ang kalan-on nga guitogot ug guidili (CFD vs SDA) part9

Ang kalan-on nga guitogot ug guidili (CFD vs SDA) part 10

Posted in -Catholic Faith Defenders Program, Apologetics-General, Apologetics-Visayan, CFD VS SDA, Debate, Edgar Laugan, Pagkaon | 5 Comments »

Septofel Apurado (CFD) vs Christopher Luaya (SDA)

Posted by catholicfaithdefender on June 4, 2010

Septofel Apurado (CFD) vs Christopher Luaya (SDA)

Arranged  by: Bro. G-one Paisones

Atong tan-awon kining debateha nga ayos kaayo pagka han-ay ni
Bro. Apurado ang pag depensa sa tema sa ilang debate…

Maka garantiya ako kaninyo nga malingaw gyud kamo sa pagtan-aw
niining debateha.

Usa kini ka pinaka maayong debate sa Catholic Faith Defenders.

To Bro. Apurado:

Bro, congrats!!!! Keep up the good works!!!!! God bless you!!!!

Septofel Apurado (CFD) vs Christopher Luaya (SDA) 1

Septofel Apurado (CFD) vs Christopher Luaya (SDA) 2

Septofel Apurado (CFD) vs Christopher Luaya (SDA) 3

Posted in CFD VS SDA, Debate, Septofel Apurado | 10 Comments »