Catholic Faith Defender

JOHN. 8:32 “et cognoscetis veritatem et veritas liberabit vos”

SUKNAAN (February 15, 2009)

Posted by catholicfaithdefender on February 12, 2009

SUKNAAN

Ni Bro. Socrates C. Fernandez

Date: February 15, 2009

PANGUTANA:

Giingon nga ang Dios, dili mausab (Malaquias 3:6), pero ngano man nga dinhay higayon nga ang Dios nagdili sa pagkaon sa bisan unsa nga karne, “Apan ang unod, uban ang kinabuhi niini nga mao ang dugo, dili ninyo pagakan-on,” (Gen. 9:4). Unya may gidili nga karne, apan ang uban makaon sama sa unod sa baka, kanding, karnero… (Lev. 11:1-36). Unya miabot ang panahon nga ipakaon na gayud ang tanang unod o karne (Mar. 7:18-19). Kay limpiyo na ang tanang makaon. Unya dinhay panahon nga gidili sa Dios sa pagbuhat og bisan unsa nga linilok nga larawan (Exudos 20:3-5). Unya miabot na sab ang panahon nga ang Dios nagpahimo na sab ug linilok nga larawan sa kerubin (Exudos 25:18-22). Dili ba klaro nga ang Dios nag-usab-usab? (Dan Cugtas)

TUBAG:

Ang Dios sa Iyang kahimtang ug sa Iyang pagka-Dios, dili mausab. Apan mausab ang iyang pagdumala sa katawhan. Iagad sa tuyo sa Dios aron sa pag-agak sa tawo ngadto sa husto nga dalan sa kinabuhi nga magahatud ngadto Kaniya. Kaniadto makalilisang ang paghunos sa kinabuhi sa tawo, busa giganoy sa Dios ang tawo sa dili paghunos sa kinabuhi bisan sa mananap o sa pagkaon sa iyang unod lakip sa dugo. “Kay sa pagkatinuod gayud, ang dugo sa inyong kinabuhi pagapanilngon Ko, sa kamot nga moihaw sa tanang mga mananap pagapanilngon ko kini,” (Hen. 9:5).

Unya sa pag-abot sa panahon, sa pagkinahanglan sa tawo sa karne, gibalaod sa Dios nga makaon kini gawas niadtong giisip nga unod nga dili hinlo. “Aron maila ninyo ang kalainan sa makaon nga hugaw ug sa pagkaon nga hinlo,” (Lev. 10:10). Apan sa diha nga giila ang pagpugong sa pagkaon nga gidili maoy gipalabi kay sa pagpakasala, gihinloan sa Dios ang kahugaw sa mga mananap kaniadto nga dili hinlo, ug gipahimug-atan sa Dios, nga ang sala batok sa 10 ka sugo mao ang matuod nga makahugaw sa kalag sa tawo. “Ang kalan-on gikan sa gawas mosulod sa tawo dili moagi sa kasingkasing ug padulong sa tiyan. Kini dili makahugaw ninyo. Ang makahugaw mao ang dautang pulong, ang pagpatay ug paghimog kalaw-ayan. Gikan karon nagmalinis na ang tanang pagkaon,” (Mar. 7:18-19).

May mga larawan nga gidili na gayud sa Dios, ang mga larawan sa bakak nga Dios.. “Timan-I ninyo sa pagtuman sa dili paghimo sa mga linilok nga akong gidili,” (Deut. 4:23). “Dili kamo magbuhat alang kaninyo og mga dios-dios ug uban pa.” (Lev. 26:1). Apan ang mga linilok sa balaan nga gipahimo sa Dios, dili kini dios-dios “Ipahiluna sa Templo sa Dios, ang larawang linilok sa kerubin sa dagway sa tawo ug sa batan-ong liyon,” (Ezek. 41:18-22). Inagda niini, ang pagtahud sa Sanctuario sa Dios (Lev. 19:30). Ug giyukboan kini sa tawo sa Dios, si Josue (Josue 7:6). Ug giprosesyon sa katawhan sa Dios ang larawan sa kerubin ug giluwas sila sa Dios (Josue 6:1-6). Si David misayaw atubangan sa larawan sa kerubin (2 Sam. 6:14-16). Kini aron sa pagpasabot nga ang katawhan sa Dios makaila kon unsay dios-dios ug unsay balaang larawan nga gipahimo sa Dios. “Ang dautan dili makasabot apan ang manggialamon makasabot niini” (Dan. 12:10).

Advertisements

One Response to “SUKNAAN (February 15, 2009)”

  1. Dendo Escalante Busaco said

    Bro. Soc pwede mangayo sa imo ug guide sa mga doctrina kay akong gamiton kay gusto pud nako magsangyaw sa doktrina sa katoliko dinhi sa amoa. salamat…pwedi tawagi ko mao ni ako # 09484022551 o tagai ko number….

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: