Catholic Faith Defender

JOHN. 8:32 “et cognoscetis veritatem et veritas liberabit vos”

SUKNAAN (October 12, 2008)

Posted by catholicfaithdefender on March 3, 2009

SUKNAAN

Ni Bro. Socrates C. Fernandez

Date: October 12, 2008

Source: Bag-ong LUNGSORANON, Page 8

Topic: Ngalan sa Amahan

PANGUTANA:

Tinuod ba nga ang Yahweh, ngalan sa Amahan mahanaw na sa pag-abot sa ngalan ni Jesus, kay ang Jesus mao ang ngalan sa Amahan nga gihatag Niya kang Jesus: Ako mianhi sa ngalan sa Akong Amahan…” (Juan 5:43). “bantayi sila pinaagi sa Imong ngalan nga gihatag mo Kanako,” (Juan 17:11). “Ako nanumpa, nga ang Akong dakong ngalan, nag-ingon si Yahweh dili litokon sa kang bisan kinsang tawo sa Juda…” (Jer. 44:26)?

TUBAG:

Ang gipasabot sa giingon nga dili pagahisgotan ang ngalan nga Yahweh, mao ang mga Judio didto lang sa Ehipto. “Kamo nga mga Judio nga nagpuyo sa Ehipto, “Ako nanumpa nga ang akong dakong ngalan nag-ingon si Yahweh dili litokon kang bisan kinsang tawo sa Juda.” (Jer. 44:26). Wala magpasabot nga dili mahisgotan sa ubang dapit. Sa Ehipto kay dunay templo sa ilang dios nga si Ra, dios nga adlaw kun Heliopolis duol sa Cairo.

Ang Dios misulti kang Moises, “Ngadto kang Abraham, Isaac ug ni Jacob mipaila Ako kanila, nga mao ang El Shaddai. Wala ko ipaila kanila ang Akong ngalan nga Yahweh… ug dakungog ko ang agulo sa akong mga anak diha sa ilang pagka-ulipon sa Ehipto.”

Ang Dios misulti pinaagi sa Anghel. “Pagatawgon mo ang Iyang ngalan ug JESUS” (Mat. 1:21). Ang Jesus sa orihinal, mao ang “Yah-shuah” o “Yeh-shua,” ang Yah o Yeh mao ang sinugdanan sa pulong nga Yahweh.

Dili pagasabton nga nawala na ang ngalan nga Yahweh. Ania ang gipamulong sa DIOS, “Si Yahweh ang Dios sa mga ginikanan. This is my name for all time; by this name I shall be invoked for all generations to come,” (Exodus 3:15, Jerusalem Bible).

Dili mahitabo nga mahanaw na ang ngalan ni Yahweh. “Yahweh will be unique and His name is unique” (Zac 14:2). “Usa ra si Yahweh ug usa ra ang Iyang ngalan.”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: