Catholic Faith Defender

JOHN. 8:32 “et cognoscetis veritatem et veritas liberabit vos”

Archive for April, 2009

THE TRUE CHURCH

Posted by catholicfaithdefender on April 28, 2009

MARKS OF THE TRUE CHRUCH

How do we know which the one true church establishes by the Church?

1. By the marks of the church we mean certain clear signs by which all me can recognize it as the true church founded by Jesus Christ.

2. It is important that we know which is the church established by Christ, in order that we may obey it, as God commands. Then shall we also be certain what to believe and do in order to be saved.

3. The true Church must be that which Christ personally founded, and the apostles propagated. It must have existed continuously since the time of Christ. It must teach in their entirely all the doctrines commanded by the Divine Founder while He was still on earth; and all its members must profess those fundamental doctrines.

4. The True Church must be a visible organization, discernable and discoverable, evidently existing, with clear marks or signs distinguishing it as the Church of Christ.

The chief marks of the Church:

One, Holy, Catholic, Apostolic

ONE

1. Christ intended His church to be one; therefore the true Church must be one. (Mark 3:24)

HOLY

2. Christ intended His Church to be Holy ;( John 17:17-19)

CATHOLIC

3. Christ intended His Church to be universal, that is Catholic; and therefore the True Church must be Universal Catholic.(Matt.18:19)

APOSTOLIC

4. Christ intended His Church to be propagated by His Apostles. (Matt.16:18)

We Prove that the True Church of Christ-is the Catholic Church Because:

1.Only the Catholic Church possesses the marks of the Church established by Christ. That is, Unity, Holiness, Catholicity and Apostolicity.

2.only the Catholic Church throughout its history gives evidence of miraculous strength, permanence, and unchangeableness in its doctrine.

3. Only the Catholic Church has proved itself indestructible for almost two thousand years. Against every variety and number of formidable enemies.

4. Only the Catholic Church suffered from persecution and outside attacks and from schism and heresy within its ranks, yet still lives after 2,000 years.

5. Only the Catholic Church has proved itself an exception to the law of decay and death. It has watched the birth and decay of every government on earth for almost two thousand years. In spite of corruption and persecution, in spite of the combined forces of error and evil, after every attack the Catholic Church rises as the Bride of Christ, ever fresh and fair.

Posted in -Catholic Faith Defenders Program | 1 Comment »

THE TRUE CHURCH

Posted by catholicfaithdefender on April 28, 2009

MARKS OF THE TRUE CHRUCH

Posted By: Bro.Ryan and Sis. Grace

How do we know which the one true church establishes by the Church?

1. By the marks of the church we mean certain clear signs by which all me can recognize it as the true church founded by Jesus Christ.

2.  It is important that we know which is the church established by Christ, in order that we may obey it, as God commands. Then shall we also be certain what to believe and do in order to be saved.

3. The true Church must be that which Christ personally founded, and the apostles propagated. It must have existed continuously since the time of Christ. It must teach in their entirely all the doctrines commanded by the Divine Founder while He was still on earth; and all its members must profess those fundamental doctrines.

4. The True Church must be a visible organization, discernable and discoverable, evidently existing, with clear marks or signs distinguishing it as the Church of Christ.

The chief marks of the Church:

One, Holy, Catholic, Apostolic

ONE

1. Christ intended His church to be one; therefore the true Church must be one. (Mark 3:24)

HOLY

2. Christ intended His Church to be Holy ;( John 17:17-19)

CATHOLIC

3. Christ intended His Church to be universal, that is Catholic; and therefore the True Church must be Universal Catholic.(Matt.18:19)

APOSTOLIC

4. Christ intended His Church to be propagated by His Apostles. (Matt.16:18)

We Prove that the True Church of Christ-is the Catholic Church Because:

1.Only the Catholic Church possesses the marks of the Church established by Christ. That is, Unity, Holiness, Catholicity and Apostolicity.

2.only the Catholic Church throughout its history gives evidence of miraculous strength, permanence, and unchangeableness in its doctrine.

3. Only the Catholic Church has proved itself indestructible for almost two thousand years.  Against  every variety and number of formidable enemies.

4. Only the Catholic Church suffered from persecution and outside attacks and from schism and heresy within its ranks, yet still lives after 2,000 years.

5. Only the Catholic Church has proved itself an exception to the law of decay and death. It has watched the birth and decay of every government on earth for almost two thousand years. In spite  of corruption and persecution, in spite of the combined forces of error and evil, after every attack the Catholic Church rises as the Bride of Christ, ever fresh and fair.

Posted in How to Help others become Catholic, THE CATHOLIC CHURCH HAS THE ANSWER, Usa ra ang Tinuod nga Iglesia, What it Means to be Catholic, When Was The Catholic Church founded? | 1 Comment »

Bakit ang mga Katoliko Tumatawag ng mga Santo sa Kanilang Dasal?

Posted by catholicfaithdefender on April 13, 2009

Bakit ang mga Katoliko Tumatawag ng mga Santo sa Kanilang Dasal?

(Unang bahagi)

Ni Bro. Noel D. Paisones Sr.

CFD / CFLAMP

Mga Kapatid tatalakayin natin ang mga tanong ng mga hindi Katoliko tungkol sa pagtawag natin sa mga Santo.

Protestante: Bakit ba sa mga pag dadasal ng mga Katoliko, sila ay tumatawag sa mga Santo na ayon naman sa banal na Kasulatan na mababasa natin sa “Gawa 10: 43 na ang mananalig sa kanya ay tatanggap ng kapatawaran sa pamamagitan ng Kanyang pangalan .

Sinong pangalan na tayo ay mananalig at tatanggap ng kapatawaran sa mga Santo ba? Hindi dahil ayon sa Roma 10:13 “Maliligtas ang lahat ng tumatawag sa Pangalan ng Panginoon.” Ay hindi pala sa mga SANTO tayo tatawag kundi sa pangalan ng Panginoon. At ang Panginoon na ito ay si Jesu-Cristo (Gawa 10: 36). Ang tanging tagapamagitan lang ng Dios at sa tao ay si Jesu-Crosto (1 Tim. 2:5). Kaya hindi kami humihingi ng ano mang tulong sa kahit na sinong mga Santo.

SAGOT (Catholic Faith Defender): Mga Kapatid tatalakayin natin ang sagot at tunay na aral ng Santa Iglesia Catolica tungkol sa pagtawag natin sa mga Santo.

Ang Santo ay salitang Katsila at sa salotang tagalog ito ay BANAL (At sa Cebuano ito ay “BALAAN”).

Bakit ba tayo tumatawag sa mga Santo o Banal? Tumayawag tayo sapagkat Mga Kastoliko lang ang may mga Santo peru sa mga Protestante wala pa maski isa ang naeproklama nila bilang isang santo.

Mga kapatid pakakatandaan na ang tunay na Iglesia ay ang Iglesia ng mga Santo (1 Cor. 14:33). Ang Iglesia na itinatag ng ating Panginoong Jesu-Crsito ay ang Iglesia ng mga Santo at ang Iglesia na ito ay may mga Santo. At Sino ba ang Iglesia na may mga Santo??? Ang Protestante ba? Ang Iglesia ni Cristo(Mnalo) ba? O Ang Iglisia Catolica?

Mga kapatid kaya nga tayo inaataki ng ibang religion dahil tayo ay may mga Santong mahihingan ng tulong.

Kaya mga kapatid ang isa sa mga dahilan na ayaw tumawag ng mga Protestante sa mga Santo dahil wala silang Santo.

Ang tatagin daw nila ay si Jesus lamang at hindi sa kahit na ano at sinong mga Santo; eh hindi pala alam ng ating mga Kapatid na mga Protestante na si Cristo mismo ay Santo (Basahin po ang Lucas 1:35, Gawa 4:27,30).

Mga kapatid may maitatanong tayo sa mga kapatid nating mga Protestante na “May mababasa ba sa Biblia letra-4-letra na “hindi tayo hihingi ng tulong sa mga Santo”. Kung sino mang Pasto na makapagbibigay sa akin ng Chapter at verses sa Biblia letra-4-letra na “hindi tayo hihingi ng tulong sa mga Santo” lilipat ako sa kanilang religion at iiwanan ko ang pananampalatayang katoliko.

Ang tunay na turo ng Santa Iglesia Catolica na mababasa natin sa Biblia ay narito sa Job 5:1 (KJV) “Call now, if there be any that will answer thee; and to which of the saints wilt thou turn”? Kapatid malinaw na isinasaad sa Biblia na ipapatawag tayo sa mga Santo. Bakit po ba tayo ipapatawag; sapagkat ayon sa Proverbs 15:29 “The LORD is far from the wicked: but he heareth the prayer of the righteous.” Kaya malinaw po mga kapatin na ang taong masama ay hindi pinapakinggan ang kanilang mga dasal; at sa mga Santo o “righteous” nakikinig ang Dios. Eh sino po ba sa atin ang hindi masama? Ang mga Santo ay tiyak na papakinggan ng Dios (Heb. 12:22-24).

Tulad ng sa mga kaibigan ni Job nang sila ay dumiritso sa Dios Sila ay sinabihan ng Dios na kay Job sila pupunta. Paki basa lang po ang Job 42:20-21.

1 Hari 17:20-21 Si Elias na nagdasal pasa sa isang namatay na bata, dahil sa kanyang maintim na pagdarasal sa Dios ito ay sinagot ng Dios.

Abangan po ang ikalawang bahagi ng artikolong ito.

Posted in Apologetics-Saints, Apologetics-Tagalog, Pagdasal | 2 Comments »

An INC to Be Baptized tomorrow

Posted by catholicfaithdefender on April 13, 2009

An INC to Be Baptized tomorrow

From:

A convert to Catholicism was baptized and confirmed last year in the Parish of the Lord of Divine Mercy’s Tridentine Easter Vigil. My mother also helped an Aglipayan to be formally received into the Church last year (with conditional baptism, not just confirmation) . So, yes, there are converts here and there. Now, if only they could articulate their reasons for conversion

I’m glad to see that some priests are willing to err on the side of prudence, and so confer conditional baptism even for Protestants and Aglipayans coming into the Church. The opposite practice — that of not conditionally baptizing people with doubtfully valid baptisms — is fraught with consequences that may be spiritually unpleasant. Given that so many non-Catholic churches like to fudge, or get creative with, their baptismal rites, one can never be too sure!


From: Filipino Catholic
To: apologia Navarro, Pinoy Defensores
Sent: Friday, April 10, 2009 9:32:29 PM
Subject: [apologia-ph] An INC to Be Baptized tomorrow

Hello everyone!

I watched Servant of God Fr. Patrick Peton’s Family Rosary Crusade at ABC 5 this 12:00 noon, and Fr. Eric Santos announced that there will be an Iglesia Ni Cristo to be baptized tomorrow Easter in Tondo. Anybody here who knows somebody from that show? We are surely interested to know the conversion story of this person.

God bless you all!

FC

Posted in Converts, Iglesia ni Cristo-Manalo | 6 Comments »