Catholic Faith Defender

JOHN. 8:32 “et cognoscetis veritatem et veritas liberabit vos”

“Katoliko “SAYOP” kuno??”

Posted by catholicfaithdefender on November 18, 2009

“Katoliko “SAYOP” kuno??”

Louie Jay Carba
debater_007@yahoo.com
124.6.133.23

Sa tinuoray, ang mga protestante mga BAGA ug dagway..
sa unsa nga paagi?? pinaagi sa pagkuha ug mga texsto unya ilang basahon og mo proclamar nga ang katoliko “SAYOP” kuno..
unsaon pagkasayop sa katoliko nga ang bibliya nga ilag gigunitan iya an sa katoliko,,GIHAGOAN SA KATOLIKO sulod sa pipila ka tug aron mahimong bibliya…..

ang mga protestante, usa ka dakong BAKAKON nga wala mabantayi sa mga tawo nga ilang nailad…
dili kana inyohang libro oy! unya magpataka mo og INTERPRET!!!
PAG SURE MO OY!!!

 

sakto kanang tubaga bro..
ang mga protestate kusog mubasa sa bibliya apan “mubo” kaayo ug pagsabot..(pasayloa ko kung nangaigo mo)..
balik na ntawn mo sa Katoliko samtang may panahon pa sa pagbalik..
ayaw sayangi ang inyong kahago pinaagi sa pagpunit sa mga bakak nga pasangil mahitungod sa Santa Iglesia….Ave Maria!

Advertisements

3 Responses to ““Katoliko “SAYOP” kuno??””

 1. Louie Jay Carba said

  gal. 5:20

  “ang mga pundokpundok(denominasyones) walay luna sa lanit”..

  nganong gitawag man kini ug “pundokpundok”?
  tungod kay kini mini kun bakak nga PUNDOK.
  sama nga kun moingon kita nga “tawotawo” meaning to say
  dili tinuod nga tawo sama sa tawotawo sa humayan hahaha!
  nganong peke man kining mga protestante? tungod kay DILI MAN SILA ANG MATOOD NGA MGA SINUGO SA DIOS…

  roma 15:10 “how can people preach UNLESS they are sent?

  see? kinahanglan nga ang tawo o magwawali “sinugo sa Dios” dili kay SELF-CLAIMING NGA SINUGO SAMA NI FELIX MANALO UG UBAN PA..
  ang mga sinugo ang mga apostoles (mat28:19)
  sa daang tugon ang mga pari maoy sinugo(mal.2:7)
  ug ang pagkapari tulomanon nga FOREVER meaning hangtod sa kahangtoran.
  ug pagkapri iya na ni kristo nga mao ang labawng pari(heb 3:1)
  natapos na ang levitical priesthood..
  KUNG ILISAN ANG BALAOD, ANG PAGKA PARI ILISAN USAB(HEBREWS)

  busa kanang mga pastors nga nagsipit sipit ug bibliya(bisag dili kana ilahang libro) mga peke ug bakakon…!

  ave maria!

 2. Brod. Edward said

  Naglagot ka brod? Kalma lang oy…

  Ang sayop dili angay kasuk-an apan kinahanglan korehi-an. Let us correct them in a nice and gentle manner.
  Si San Pablo niingon: “…buhata ninyo sa kalumo….”

  Brod. Edward
  CFD-Bayawan City Chapter

 3. Brod. Edward said

  What should be our attitude towards these non-catholics?

  Well, angay nato hibaw-an nga sila duna usab gamay nga gihuptang kamato-oran apan dili lang hingpit. Sama pananglit nga nagtoo usab sila sa usa ka Dios, kita usab dili ba? Sila nagtoo sa Santissima Trinidad, kita usab nagtudlo sa maong pagka trinidad sa usa ka Dios. Busa naka-ambit usab sila sa kmato-oran apan dili lang hingpit tungod kay dili man ang tibook kamatooran ilang gidawat ang gipanudlo sa inahang santa iglesia katolika.

  Apan ingnon ta naka-ambit hinoon sila sa mga mumho (grasya) nga natagak diha sa lamesa sa agalon. Ang akong pamalandong, ang iglesia katolika ang ilang ginikanan (agalon) busa bisan sila sulogo-on o ulipon makaka-on usab sila sa mga grasya nga mutubod gikan kanato diha sa atong paggakos kanila. Tungod kay ang tinguha sa pundok ni Kristo alang man sa TANANG KANASURAN. Miingon siya: Panlakaw kamo sa tibook kalibutan… bunyagi….himo-a silang akong mga tinun-an….” Natural, tudlo-an ta sila sa hustong dalan. Ang Ginoo na ang maghukom kanila kon magmakuli sila pagdawat sa dakong kamato-oran ang ang Iglesia Katolika mao ang iglesia nga giBILIN NI kRISTO NGA MAOY GIPASAKUPAN SA MGA APOSTOLES DIHA KANG sAN Pedro (Bato) nga maoy nahimong unang obispo sa Roma.

  Brod. Edward Lagos

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: