Catholic Faith Defender

JOHN. 8:32 “et cognoscetis veritatem et veritas liberabit vos”

Ang Lantarang Pandaraya ni Eli Soriano Laban kay Dr. Rey Entila

Posted by catholicfaithdefender on January 14, 2010

Ang Lantarang Pandaraya ni Eli Soriano Laban kay Dr. Rey Entila

Ni Bro. G-one Paisones CFD/CFLAMP

Nakita ko sa Youtube ang debate ni Eli Soriano at ni Dr. Rey Entila at kapansin-pansin ang pandaraya ng mga Dating Daan ng masasamang tao laban kay Dr. Rey Entila.  At narito rin sa artikolo na ito ang ating reaction, comento at ang counter defense natin laban sa mga ataki ni Eli Soriano.

Ang iilang patutsada at pang-alipusta ni Eli Soriano sa Doktrina nating mga Katoliko ay nasagutan ni Dr. Rey Entila peru hindi niya na counter o nasagutan ang lahat nang ataki ni Eli Soriano sapagkat dinaya nila si Dr. Rey Entila sa oras o time duration ng debate.

Alam ng lahat ng mga Catholic Faith Defenders na kayang kaya ni Dr. Rey Entila na pagulungin si Eli Soriano sa debate at sisiw lang sa kanya ang mga ataki ni Eli Soriano peru hindi na nasugutan ni Dr. Rey Entila ang mga tira ni Eli Soriano; hindi sa ibig sabihing hindi kayang sagutin ni Dr. Rey Entila ang sisiw na tira ni Eli Soriano, kundi hindi niya nasagutan dahil sa lantarang pandaraya ng Dating Daan kay Dr. Rey Entila.

Sa ibaba ay ang video sa Youtube sa debate ni Eli Soriano Vs Dr. Rey Entila, at inyong makikita ang written summary ng naturang debate:

=>

10 minutes daw

11:20 (actual time) nag umpisa

11:30 daw matatapos si Dr. Entila

Video#1

Dr. Rey Entila Affirmative Stand

Youtube Time Start: 0:4:50 Time End: 0:9:52

Total Time = 0:05:02

-2 Tes. 2:15 Apostolic Tradition

-1 Tim. 3:15 Church the pillar of truth

-Ano ang basihan sa pagbili ng Biblia?

-Mat. 15:3 (Mga Traditon ng tao hindi ang Apostolic Tradition)

-Col. 2:8(Mga Traditon ng tao hindi ang Apostolic Tradition)

-Mark. 7:9(Mga Traditon ng tao hindi ang Apostolic Tradition)

-The Church proclaim that there are 27 books in NT

-Protestant had no way of knowing which the inspired books of NT are

-Acts 15:7, 12

=>

Video#2

Dr. Rey Entila Affirmative Stand

Youtube Time Start: 0:00:01 Time End: 0:05:37

Total Time 0:05:37

-Acts 15:7, 12 Teaching Authority of the Church

-Mat. 18:15-17

-Peter was buried in Rome

-Luke 4:14 (Greek Bible) Kata + holos, kat + oles

-Catholic = greek words Kata + holos, kat + oles

-Mat. 28:19-20 (Universality of the Church)

First Stand Total Time: 0:10:39 (10 min. & 39 sec.)

Video#2

Eli Soriano Negative Stand

Youtube Time Start: 0:06:25  Time End: 0:09:56

Total Time: 0:03:31

-Nagsasalita daw si Rey Entila ng Di niya(Rey Entila) naiintindihan

-Isa. 34:16 (KJV)

-Rom. 15:4

-2 Tes. 2:15 (KJV) -Tradition daw isinulat lahat

=>_______

Video#3

Eli Soriano Negative Stand

Youtube Time Start: 0:00:01 Time End: 0:08:06

Total Time 0:08:06

-1 John 1:1,3-4 -Isinulat na walang kulang ang Aral

-Luc. 1:1 -Dito ba ay mayrong bang walang nakasulat?

-Acts 15:19 Si Saint James ang nag hatol hindi si Pedro

-Acts 21:15 Si Lucas daw ang sumulat nito

-What document can you see or the Bible it self that Peter was buried in Rome?

-Hindi 27 books ang New Testament

-1 Cor. 5:9

First Stand Total Time: 0:11:37 (11 min. & 37 sec)

Video#3

Dr. Rey Entila Final Affirmative Stand

Youtube Time Start: 0:08:46 Time End: 0:09:57

Total Time 0:01:11

-Isa. 34:16 book is the Old Testament

=>_______

Video#4

Dr. Rey Entila Final Affirmative Stand

Youtube Time Start:0:00:01 Time End: 0:06:00

Total Time 0:06:00

-Jews naniniwala sa Talmud at Oral Tradition

-hindi sinabi sa Isa. 34:16 na wala nang Magesterium

-Rom. 15:4 Saint Paul was reperring to the Old testament not to the NT

-2 Tim. 3:16 Scripture there; repers to the Old Testament

-There is no verse in the Bible that says “Bible Alone”

-Bible Alone begun in 16th century by Martin Luther

-Mat. 15:3 (Mga Traditon ng tao hindi ang Apostolic Tradition)

-Mark. 7:9(Mga Traditon ng tao hindi ang Apostolic Tradition)

-2 Tim. 2:2

Final Stand Total Time: 0:07:11 (7 min. & 11 sec.)

Video#4

Eli Soriano Final Negative Stand

Youtube Time Start: 0:06:53  Time End: 0:09:53

Total Time: 0:03:00

-Katangahan na Tradition ang gamit ni Moises

-Gen. 1:1-3

-Wala sa Sarili at nahihibang si Rey Entila

-Bilang 12:6-8

-Saang libro na sinabi ni Martin Luther na “Without the Catholic Church we had no Bible”?

Video#5

Eli Soriano Final Negative Stand

Youtube Time Start:0:00:01 Time End: 0:09:26

Total Time 0:09:26

-Mat. 15:15-17

-Tito 1:14

-Mark 7:7-8(KJV) Tradition of the Jew

-Rom.15:4

-1 Cor. 4:6

-1 Tim.3:16

-2 Tim. 2:2 “hindi ito tradition”

-1 Cor. 14:37(KJV) lahat ay isinulat ni Paul

-Apo. 22:18

Final Stand Total Time: 0:12:26 (12 Min. & 26 sec.)

Time Summary:

Dr. Rey Entila: 0:10:39+0:07:11 = 0:17:50 (17 min. & 26 sec.)

Eli Soriano: 0:11:37+0:12:26= 0:24:03 (24 min. & 03 sec.)

Sa itaas napaka obvious po ng pagmamanipula ng oras sa debate ng mga Dating Daan; ngunit kahit na kaunti lang ang oras ni Dr. Rey Entila halos lahat ng mga ataki ni Eli Soriano laban sa Doktrina Catolica ay nasagutan niya. Nagpapasalamat po tayo kay Dr. Rey Entila sa kanyang pagtatanggol sa Doctrina ng Santa Iglesia Catolica.

Reaction-Argumento laban kay Eli Soriano

 • Ginamit ni Eli Soriano ang Isa. 34:16 ng King James Version para mapagtakpan niya ang kanyang maling aral peru ang totoo niyan ay yang verse nayan sa Biblia ay teksto naming mga Catholic Faith Defenders kung Sola Scriptura na ang topic sa mga dialogue at maging sa debate.
 • Sitas naming ang Isa. 34:16 sapagkat ito ay nagpapatunay na may kapares ang Biblia; narito ang mga ebedensya:

  Isa. 34:16 (Ang Biblia = Cebuano Translation of King James Version)

  “Susiha ninyo gikan sa basahon ni Jehova, ug basaha: walay usa niini nga mawala, walay makulangan sa iyang kauban; ka yang akong baba, kini nagsugo na ug ang iyang Espiritu, maoy nagtigum kanila.”

  Isa. 34:16 (New King James Version)

  “Search from the book of the LORD and read: Not one of these shall fail; Not one shall lack her mate. For my mouth has commanded it, and his Spirit has gathered them.”

  Isa. 34:16 (New International Version)

  “Look in the scroll of the Lord and read: None of these will be missing, not one will lack her mate. For it is his mouth that has given the order, and his Spirit will gather them together.”

  Isa. 34:16 (New Revised Standard Version)

  “Seek and read from the book of the Lord: Not one of these shall be missing; none shall be without its mate. For the mouth of the Lord has commanded, and his Spirit has gathered them.”

  Isa. 34:16 (NASB)

  “Seek from the book of the Lord, and read: Not one of these shall fail; Not one shall lack her mate For my mouth has commanded it, and his Spirit has gathered them.”

  Isa. 34:16 (Bag-ong Maayong Balita Biblia)

  “Susiha ug basaha sa libro sa GINOO: Walay usa kanila nga makulang o mawad-an sa iyang pares. Kay pagbuot sa GINOO ug siya mismo maoy magtigom kanila.”

  Isa. 34:16 (Magandang Balita Biblia)

  “Sa aklat ni Yahweh, hanapin ninyo at basahin, At wala isa man sa kanila na mawawala, Bawat isa’y may kaparis, Pagkat ito’y utos ni Yahweh, At siya ang kukupkop sa kanila.”

  Napakalinaw po na mag kaparis ang aklat ni Yahweh basi narin sa mga Bibliang nag papatotoo sa stand ng Catholic Faith Defenders.

  • Sabi ni Soriano ang Tradition ay isinulat raw lahat… => Ang tanong saan mababasa sa Biblia Letra-4-letra na ang lahat ng Tradition ay isinulat???, dapat basahin mo yan Eli Soriano, kasi pag hindi mo yan nabasa, aba ikaw lang mismo ang naggisa sa sarili mong mantika na hindi dapat hihidit sa nasusulat. O sagutin mo yan.
  • Sa Lucas 1:1 sabi ni Eli Soriano ay nakasulat na lahat ang mga aral at ni Cristo, dito mali po siya, sapagkat maraming nakasulat kay Mateo at Marcus na wala si Lucas. Ang ibig sabihin ni Lucas ng siya ay nagsabi na sinulat niya lahat, ang isinulat niyang lahat ay yaon lamang na alala niya, peru hindi lahat-lahat sapagkat may marami tayong ebedensya na may sulat si Mateo at Marcus na wala kay Lucas. Narito ang mga nagpapatoto sa ating sinulat sa itaas:

  Light On The Gospel a reader’s guide by John L. McKenzie, Page 67:

  “It is evident that his is the shortest of the Gospels. A word count shows that Mark has 50 verses (out of 661) that are not also found in Matthew or Luke.”

  NIV Compact Dictionary of the Bible by J.D. Douglas & Merrill C. Tenney, Page 370:

  “Matthew is the Gospel of the church, the only Gospel to use the word “church” at all (Matt 16:18; 18:17).”

  • Sabi ni Eli Soriano na Si Saint James daw ang pangulo ng mga apostol sapagkat siya ang naghatol sa Acts 15:19; Reaction po natin dito, hindi po ipinagkakaila naming mga CFD na naghatol si James sa Acts 15:19 pero ang kanyang hatol ay basi lamang sa kanyang opinion.  OO talagang opinion ni Saint James ang kanyang hatol sa naturang discussion sa Acts chapter 15.

  Eh ano ngayon Mr. Eli Soriano pag nabasa ko na opinion ni Saint James ang kanyang hatol sa Biblia, aaminin mo bang ikaw ay sinungaling at wala sa iyo ang katotohanan???!

  • Tanong ni Eli Soriano na “What document can you see or the Bible it self that Peter was buried in Rome?” eh paano Ginoon Eli Soriano, pagnabasa ko sa Standard Reference na si San Pedro ay doon inilibing sa Roma, aaminin mo bang kampon ka ni Satanas???! Standard reference eh document yon, at diba nagtatanong ka kung saang document, eh paano ngayon kong maibigay ko sa iyo, aaminin mobang kampon ka ng demonyo???
  • Sabi ni Eli Soriano na hindi 27 book ang New Testament at mali daw ang mga Katoliko na 27 book lang; eh bakit kaba gumagamit Mr. Eli Soriano ng mali, o baka mali yang utak mo!!!
  • Ang sumulat sa Acts ay si Lucas, sabi ni Eli Soriano, eh paano ba Niya nalaman na si Lucas ang sumulat sa Gawa, eh walang nakalagay sa Kapitolo at Bersikolo nito na si Lucas ang maykatha nito. Saan mababasa Mr. Eli Soriano sa Chapter at verses ng Acts o Gawa na si Lucas ang sumulat nito???

  Napakalinaw po mga kapatid na nalaman natin ang authorship ng Acts sa pamamagitan ng Apostolic Tradition, at wala ito sa Chapter at verses ng Biblia; narito an gating mga ebedensya:

  NIV Compact Dictionary of the Bible by J.D. Douglas & Merrill C. Tenney, Page 9:

  “Not until A.D. 160-200 do we have positive statements as to the authorship of Acts.”

  • Tanong ni Eli Soriano na Saang libro na sinabi ni Martin Luther na “Without the Catholic Church we had no Bible”? Hindi pala alam ni Eli Soriano na sabi ni Martin Luther na “We are compelled to concede to the papist that they have the word of God; That we receive it from them, and that without them we should have no knowledge of it at all” Martin Luther Commentary on John Chapter XIV. Yan inyong nakita na wala talagang alam si Eli Soriano sa mundo.
  Advertisements

  6 Responses to “Ang Lantarang Pandaraya ni Eli Soriano Laban kay Dr. Rey Entila”

  1. Vrinzch said

   WALANG MAGAWA SI SORIANO! TALO SI SORIANO! KALOKOHAN, PANDARAYA SA TIME AT KASINUNGALINGAN ANG NASA ANG DATING DAAN…

   http://WWW.CFDBACOLOD.BLOGSPOT.COM

   Basahin nyo at pag-aralan.

  2. belinda said

   tsk..tsk… nakakalungkot isipin na kaming pamilya ay nagkakawatak-watak dahil sa magka ibang paniniwalang relihiyon… HIndi ko malaman anong mayroon si ELI SORIANO at tila na bulag na niya ang aking ina sa kanyang relihiyon at ni ayaw makinig ng anumang paliwag at kung ano na lang ang sabihin ni SORIANO yun na lang ang pinakikinggan… Isa kang BULAAN soriano….hindi ka nag hahatid ng kapayapaan at pag-ibig puro lang pag aaklas at pagtuligsa ang alam mo… MADAYA PA, laging sa balwarte niya lang nakikipag debate (para nga naman may dayaan blues….

  3. Beltran, OP said

   Ibalik niyo si Soriano dito!! at ng magkaalaman na!!

  4. Sir Knight said

   I recorded the time, tapos binalik ko kasi may na miss akong verse sa bible na binasa ni Dr. Rey Entila at na pause ko pa ang video for almost 5 – 10 seconds. Nang nag warning na ang Dating Daan ng 1 minute. Nasilipan ko sa stopwatch almost 6 minutes palang at nang mag stop, I recorded 00:7:50:88. Talagang madaya.

   also they mentioned about the death of Saint Peter.

   Margherita Guarducci, who led the research leading to the rediscovery of Peter’s tomb in its last stages (1963–1968), concludes Peter died on 13 October AD 64 during the festivities on the occasion of the “dies imperii” of Emperor Nero. This took place three months after the disastrous fire that destroyed Rome for which the emperor wished to blame the Christians. This “dies imperii” (regnal day anniversary) was an important one, exactly ten years after Nero ascended to the throne, and it was ‘as usual’ accompanied by much bloodshed. Traditionally, Roman authorities sentenced him to death by crucifixion. According to the apocryphal Acts of Peter, he was crucified head down. Tradition also locates his burial place where the Basilica of Saint Peter was later built, directly beneath the Basilica’s high altar.

  5. dennis said

   hindi matanggap nila rey entilla ang pagkapahiya nila kay soriano ang tatanga kasi sana pag lumaban kayo ng debate kay soriano sa susunod maghanda kayo e wala e nadamay pa ang buong katoliko sa katangahan nyo magsama na kasi kayo ng pari sa susunod !

   • catholicfaithdefender said

    aysos kanimo bro dennis… eh mandaraya kayo sa oras eh,,,, eh okay lang yon kasi nasagot ng isang magaling na CFD ang mga aligasyon ni Soriano…..

  Leave a Reply

  Fill in your details below or click an icon to log in:

  WordPress.com Logo

  You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

  Google+ photo

  You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

  Twitter picture

  You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

  Facebook photo

  You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

  Connecting to %s

   
  %d bloggers like this: