Catholic Faith Defender

JOHN. 8:32 “et cognoscetis veritatem et veritas liberabit vos”

Pagsamba sa Rebulto

Posted by catholicfaithdefender on January 29, 2010

Pagsamba sa Rebulto

by Rev. Fr. Abe P. Arganiosa, CRS

Link: http://thesplendorofthechurch.blogspot.com/2010/01/pagsamba-sa-rebulto.html

Ang sacerdote ng Panginoon ay naglilingkod sa Banal na Dambana na may mga larawang inanyuan tulad ng Kaban ng Tipan. Ito ay mga sagradong larawan dahil ito ay mga larawang pinabanal sa Templo ng Dios. Kaya hindi totoo na pinagbawal ng Dios ang LAHAT ng larawan. Mga larawan ng Dios-diosan ang pinagbawal. Ang mga larawan ng Iglesia Catolica ay hindi larawan ng Dios-diosan.
Anonymous said…

NASUSULAT PO NA ANG PAGSAMBA SA REBULTO(GAWA SA KAHOY O CEMENTO ) AY ISA SA MGA ARAL NG ANTI-CHRIST…KITANG KITA NAMAN ANG EBIDENSIYA KUNG SINO ANG GUMAGAWA NG GANITO,EH!

January 10, 2010 1:18 AM

Fr. Abe, CRS said…

[NASUSULAT PO NA ANG PAGSAMBA SA REBULTO(GAWA SA KAHOY O CEMENTO ) AY ISA SA MGA ARAL NG ANTI-CHRIST…KITANG KITA NAMAN ANG EBIDENSIYA KUNG SINO ANG GUMAGAWA NG GANITO,EH!]

Ang pagkakaroon ng Rebulto at paggamit nito sa Templo ay iniutos ng Dios kay Moses at kay Solomon.  Ang Santuario, Altar, Tabernaculo at ang Templo ng Dios ay may mga larawan at gawang inanyuan.

Ang mga larawan namin ay hindi sinasamba kundi kagamitan sa Templo, Altar, Tabernaculo at Santuario.

Subalit ang Iglesia Ni Cristo, ang inilagay nyo sa Tabernaculo nyo ay ANG BANGKAY NI ERANEO MANALO. Hindi ba yan ay PAGSAMBA SA BANGKAY? Isang kasalanan na kasumpa-sumpa sa Dios.

Isa pa. Bakit may mga larawan at rebulto kayo ni Felix Manalo? Hindi ba ang inyong pag kondena sa mga rebulto ay isang kaipokrituhan. Kami walang larawan ni Manalo pero may larawan ni Cristo at ni Maria. Dihamak naman na mas mahalaga si Cristo at si Maria kesa ke Felix Manalo.

January 10, 2010 12:42 PM

Advertisements

19 Responses to “Pagsamba sa Rebulto”

 1. John said

  tama po kayo padre..Ang isang tao na nagmamasid lamang mula sa malayo ng pananampalatayang katoliko ay mabilis na nakapaghuhusga na ang katoliko ay sumasamba sa mga imahe. Marahil para sa iba, ang pagdadasal sa harapan ng isang larawan o rebulto ay hindi naiiba sa pagluhod ng mga pagano sa araw o buwan. Napakadaling sabihin na tayo ay walang personal na relasyon sa Diyos ama o kay Hesukristo sapagkat hindi naman nila nasisilayan ang tunay na nasa puso ng tao, isang bagay na Diyos lamang ang makapagtitimbang.

 2. Rich said

  Mga Kaparian ng Iglesya Katolika,

  Tama po ba na ating pahiran ng panyo at tirikan ng kandila at doon sumamba sa mga rebulto o imahen na nasa loob Simbahan? Ito daw po kasi ay inukit lang ng tao at pagkatapos ay ating sasambahin. Tama po ba ang ang Diyos ay Espiritu kaya dapat sambahin daw po ang Diyos sa Espiritu at katotohanan?
  Hindi po ba ito ang tinutukoy ng Bibliya sa Exodu 20?

  Nagtatanong lang po at ako ay nahihiwagaan sa ginagawa at paniniwala sa pagsamba sa mga rebulto. Pagpalain po kayo ng Diyos.

  • catholicfaithdefender said

   Bro Rich, hindi ako pari peru ako ang sasagot sa tanong mo…
   ang ibig sabihin ng pagsamba sa Dios sa espirito ay yaong speritual na pagsamba sa kanya kahit na may mga emahe…. narito ang ebedensya= 1 Sam. 4:4 basahin mo yan….

   At hindi lumabag ang Santa Iglesia sa Exodu 20, bagkos sinusunod namin yan, ngunit nag utos rin ang panginoon sa Exo 25 na gagawa ng mga emahe ng mga Banal na Anghel..

   Nasagot po ang tanong

   • PUROS NALANG REBULTO ANG BUKANG BIBIG NG MGA SEKTA EH..! ITO BASAHIN NYO PARA MAWALA KATANGAHAN NYO…MGA INC,BA,SDA,ADD ETC..!!!
    ITO ANG PALIWANAG NG “DIOS DIOSAN” SA BAGONG TIPAN


    Efeso 5:5 Alalahanin nga ninyo na hindi magmamana sa kaharian ni Kristo at ng Diyos ang nambababae o mahalay, o sakim na siya ngang sumasamba sa DIYUS DIYUSAN.

    Colosas 3:5-6 Kayat patayin ninyo ang lahat mg makalupang nasa inyo: pambababae, kahalayan, masamang pagkahaling, masamang pagnanais, at kasakiman na pagsamba sa DIYUS DIYUSAN. Ito nga ang ikinagagalit ng Diyos.

    Filipos 3:19 Papunta sila sa kapahamakan: ang tiyan nila ang KANILANG DIYOS, at ipinagmamalaki nilang dapat nilang ikahiya. Wala silang iniisip kundi mga makalupang bagay.

    YAN ANG MGA DIUS DIUSANG TUNAY.

    YUNG SINASABI NILANG DIUS DIUSAN NA IMAHE NG PANGINOONG JESUS AY ISANG EPEKTO NG KAMANDAG NG KASALANAN.

    SINASABI NA NGA SA:

    English Standard Version
    1Cor 8:4
    Therefore, as to the eating of food offered to idols, we know that
    .
    “an idol has no real existence,”
    .
    and that “there is no God but one.”

    AN IDOL HAS NO REAL EXISTENCE

    IPIPILIT PA RIN NA DIUS DIUSAN ANG REBULTO NG PANGINOONG JESUS. Eh nag exist naman siyansa tutuong buhay.

    THEY DONT EVEN KNOW WHAT IS VENERATION AND ADORATION.

    TUTAL MAHILIG SILA TANONG NA SAAN NAKASULAT??? ETO NAMAN ANG BALIK TANONG SA KANILA.

    SAAN NAKASULAT NA ANG MGA IMAHE O REBULTO NG DIUS-DIUSAN SA LUMANG TIPAN O SA BAGONG TIPAN AY IMAHE NG PANGINOONG JESUS OH KAHIT NA SINONG MGA SANTO NA NAGLINGKOD SA DIYOS KAPALIT NG KANILANG BUHAY???

    SAAN NAKASULAT NA SINAMBA NILA ITO BILANG DIUSDIUSAN???

    GOD BLESS US ALWAYS.

 3. topher said

  Genesis 35:14
  Jacob set up a stone pillar at the place where God had talked with him, and he poured out a drink offering on it; he also poured oil on it.

  Genesis 28:18
  Early the next morning Jacob took the stone he had placed under his head and set it up as a pillar and poured oil on top of it.

  Genesis 28:22
  And this stone, which I have set for a pillar, shall be God’s house: and of all that thou shalt give me I will surely give the tenth unto thee.

  ANG MGA BATONG HINULMA PARA MAGING POSTE AY LUGAR KUNG SAAN SUMASAMBA SI JACOB… ITO AY SACRADO…

  ITO SABI NI JESUS SA BATONG HINULMA PARA MAGING ALTAR…

  MATHEW 23:18-20
  And, Whosoever shall swear by the altar, it is nothing; but whosoever sweareth by the gift that is upon it, he is guilty.
  Ye fools and blind: for whether is greater, the gift, or the altar that sanctifieth the gift?
  Therefore, he who swears by the altar swears by it and by everything on it.

  KUNG ANG MGA BATO NA ITO NA HINULMA PARA MAGING POSTE O KAYA MAGING ALTAR AY NAGING BANAL AT ITO ANG LUGAR KUNG SAAN SUMASAMBA SILA JACOB, BAKIT NYO PAGBABAWALAN ANG MGA KATOLIKO SUMAMBA SA PANGINOON GAMIT ANG MGA BATONG HINULMA DIN NAMIN AT GINAWANG BANAL??

 4. I have read personally the bible, although not all, a had read and understood that it’s quit fine to worship God using images and statue as long as you don’t made it as your god.

  In fairness, INC, Incorporated, used also images and statue in memory of Felix Manalo as their precious Human Messenger (in his knowledge) and turned to be an Angel out of his (Felix M.) knowledge by his successor. Their argument about their images and statue was same as the argument of the Catholic Church. But, the fact was, they insist to everyone that the Catholic is worshiping images and statue unlike them. After all, the truth prevails. The Catholic Church remain strong and universal as the reflexion of the word of God that the Church will never die.

  INC, Incorporated is one of the great trying hard to made the genuine church dead. They are living in the fantasy world, because they never overcome the promises of God to the genuine church.

  For the members of the INC, Incorporated, I’m begging with you all, please open your mind and listen the Catholic Church’s reason’s and doctrines. I love you all. I don’t want you to be in the wrong path.

  I hope you understand my feeling of love to all of you.

 5. anonymous said

  Exodus 20:3 ” Worship no god but me. v.4 Do not make for yourselves images of anything in heaven or on earth or in the water under the earth. v5. Do not bow down to any idol or worship it, because I am the Lord your God and I tolerate no rivals. I bring punishment on those who hate me and on their descendants down to the third and fourth generation”

  ang pagsamba sa rebulto ay isang karumaldumal sa harapan ng Diyos. gumising na kayo sa katotohanan! ang bansang Pilipinas ay laging hinahagupit ng trahedya dahil sa kasalanang ito.

  • catholicfaithdefender said

   Ang karaniwang kamalian ng mga kapatid nating mga protestante ay ang pagtatanong na may kasamang conclusion – ito po ay tinatawag na Fallacy of Assumption. Sa tanong sa itaas na “saan mababasa sa Biblia na dapat sambahin ang mga larawan?” ay isa sa mga halimbawa ng Fallacy of Assumption”. Dapat linawin natin na HINDI DOCTRINA NG SIMBAHANG KATOLIKO ANG PAGSAMBA (BILANG DIOS) SA MGA IMAHE O LARAWAN; narito po ang mga ebedensya:

   -Denzinger; The Sources of Catholic Dogma; Documents of the Roman Pontiffs and of the Councils; Council of Nicea II 787; Ecumenical VII (against the Iconoclasts)

   Definition of the Sacred Images and Tradition *; ACTION VII

   302 (I. Definition) . . . We, continuing in the regal path, and following the divinely inspired teaching of our Holy Fathers, and the tradition of the Catholic Church, for we know that this is of the Holy Spirit who certainly dwells in it, define in all certitude and diligence that as the figure of the honored and life-giving Cross, so the venerable and holy images, the ones from tinted materials and from marble as those from other material, must be suitably placed in the holy churches of God, both on sacred vessels and vestments, and on the walls and on the altars, at home and on the streets, namely such images of our Lord Jesus Christ, God and Savior, and of our undefiled lady, or holy Mother of God, and of the honorable angels, and, at the same time, of all the saints and of holy men. For, how much more frequently through the imaginal formation they are seen, so much more quickly are those who contemplate these, raised to the memory and desire of the originals of these, to kiss and to render honorable veneration to them, not however, to grant true latria according to our faith, which is proper to divine nature alone; but just as to the figure of the revered and life-giving Cross and to the holy gospels, and to the other sacred monuments, let an oblation of incense and lights be made to give honor to these as was the pious custom with the ancients. “For the honor of the image passes to the original”; * and he who shows reverence to the image, shows reverence to the substance of Him depicted in it.

   – Harmony Media, Inc.; 1995; P.O. Box 138; Gervais, OR 97026; Church History; “St. John Damascene (c. 675-749), monk and priest, was the great doctor of the Church of the period. His “Three Discourses On images” made the points that: (1) though God cannot be represented by an image, Christ, the Blessed Virgin, and the saints could be depicted with approximate fidelity; (2) it is licit to revere images, provided that the veneration transcends the material icon to the prototype; (3) it is profitable to revere images, which can instruct, inspire, and exercise a certain intercession with God; and (4) that to avoid error one ought to distinguish between strict worship paid to God alone, and veneration of a person or thing as related to God

   -Fr. M. Guzman; Catholic Catechism; 1995: #563 “It is right to show respect to the statues and pictures of Christ and of the saints, just as it is right to show respect to the images of those whom we honor or love on earth.”

   -Fr. M. Guzman; Catholic Catechism; 1995: #564 “We honor Christ and the saints when we pray before the crucifix, relics and sacred images because we honor the persons they represent; we adore Christ and venerate the saints.”

   -Fr. M. Guzman; Catholic Catechism; 1995: #565 “We do not pray to the crucifix or to the images and relics of the saints, but to the persons they represent.”

   -Atty. Teofilo Tumulak; Dili Ang Tanan; 1985; Page 113 “Hinoon ang idolatry (Exodo 20:3) nagapadayon, apan dili sabton nga ang mga Katolico nakasupak niini kay ang pag-ampo nila sa gilarawanan dili man ingon nga Dios.” (Datapuwat ang idolatry (Exo. 20:3)ay nagpapatuloy; peru hindi ibig sabihin na ang mga Katolico ay nakalabag nito dahil sa pagdadasal nila sa nilalarawan ng imahe (ng mga Santo) ay hindi bilang isang Dios.)

   Napatunayan napo natin na hindi sinasamba ng mga Katoiko ang mga larawan bilang Dios; kaya mali po ang tanong ng ating mga kapatid na protestante. Kung gayon tayo bang mga Katoliko ay hindi sumunod sa utos ng Dios sa Exo. 20:4-5? Mga kapatid sumunod po ang Katoliko sa utos na yan; eh kung sumunod ang mga Katoliko sa Exo. 20:4-5; eh bakit may mga larawan o emahi sa kanilang simbahan (marahil yan ang susunod na tanong ng ating mga kaibigan)???

   Dapat mo nating malaman na kung tayo ay magbabasa ng Biblia; hindi po natin dapat limitahan ang ating mga pananaw sa mga bagay na inaakala natin na tama. Tulad nalang sa argumentong ito:

   Bawal ang mga imahe (Exo. 20:4-5)

   Ang mga Katoliko ay may mga imahe

   Therefore; Ang mga imahe ng katoliko ay bawal

   Sa itaas ay ang halimbawa ng fallacy of generalization ng mga kapatid nating mga protestante dahil, ang Biblia bagaman ay nakasaad ng mga talata na bawal ang mga emahi; ay may roon ding mga nakasulat na utos ng Dios na pagpagawa ng mga imahi; narito po ang mga ebedinsya:

   Exo. 25:1, 18-22 (RSV) “The LORD said to Moses; 8 And you shall make two cherubim of gold; of hammered work shall you make them, on the two ends of the mercy seat. 19 Make one cherub on the one end, and one cherub on the other end; of one piece with the mercy seat shall you make the cherubim on its two ends. 20 The cherubim shall spread out their wings above, overshadowing the mercy seat with their wings, their faces one to another; toward the mercy seat shall the faces of the cherubim be. 21 And you shall put the mercy seat on the top of the ark; and in the ark you shall put the testimony that I shall give you. 22 There I will meet with you, and from above the mercy seat, from between the two cherubim that are upon the ark of the testimony, I will speak with you of all that I will give you in commandment for the people of Israel.”

   Ano ba ang mga cherubim? Ito po ay mga anghil; at utos ng Dios na magpagawa ng mga statwa ng mga anghil; narito po ang mga ebidensya:

   Exo. 25:18-22 (Living Bible) “Then make images of angels, using beaten gold, and place them at the two ends of the lid of the Ark. They shall be one piece with the mercy place, and shall have wings spread out above the gold lid. Install the lid upon the Ark, and the place within the Ark the tables of stone I shall give you. And I will meet with you there and talk with you from above the place of mercy between the cherubim; and the Ark will contain the laws of my covenant. There I will tell you my commandments for the people of Israel.” (Emphasize added)

   At saan pa ilalagay ang mga imahi ng mga anghil? Eh ang Biblia po ang ating papasagutin:

   2 Cron:3:1; 7-14 (RSV) “3:1Then Solomon began to build the house of the LORD in Jerusalem on Mount Moriah, where the LORD had appeared to David his father, at the place that David had appointed, on the threshing floor of Ornan the Jebusite.” “3: 7-14 “So he lined the house with gold–its beams, its thresholds, its walls, and its doors; and he carved cherubim on the walls. And he made the most holy place; its length, corresponding to the breadth of the house, was twenty cubits, and its breadth was twenty cubits; he overlaid it with six hundred talents of fine gold. 9 The weight of the nails was one shekel* to fifty shekels of gold. And he overlaid the upper chambers with gold. In the most holy place he made two cherubim of wood* and overlaid* them with gold. 11 The wings of the cherubim together extended twenty cubits: one wing of the one, of five cubits, touched the wall of the house, and its other wing, of five cubits, touched the wing of the other cherub; 12 and of this cherub, one wing, of five cubits, touched the wall of the house, and the other wing, also of five cubits, was joined to the wing of the first cherub. 13 The wings of these cherubim extended twenty cubits; the cherubim* stood on their feet, facing the nave. 14 And he made the veil of blue and purple and crimson fabrics and fine linen, and worked cherubim on it.

   Ano po ang nakalagay sa Biblia??? Sa templo ng Dios ilalagay ang mga imahi ng mga anghil!…

   Tingnan po natin kung ano ang nakasaad sa ibang version ng Biblia:

   2 Cron. 3:7 (The Living Bible) “All the walls, beam, doors, and the thresholds throughout the Temple were plated with gold, with angels engrave on the walls.”

   2 Cron. 3:10 (The Living Bible) “Within the innermost, the Holy of Holies, Solomon placed two sculptured statues of angels, and plated them with gold.”

   NAPAKALINAW NA TAYONG MGA KATOLIKO AY SUMUSUNOD LAMANG SA BIBLICAL TEMPLE OF GOD SA OLD TESTAMENT!!!

   Eh, sumunod kaya ang mga protestante ditto?????????????????

   At tungkol po naman sa paratang na tayong mga Katoliko ay Binago raw po natin ang sampung utos ng Diyos… Abay napakalinaw na talagang walang alam itong mga kapatid nating mga protestante sa Biblia; dahil dalawa po ang nakasaad/version ng sampong utos ng Dios diyan sa Biblia. Ang isa po ay makikita sa Exo. 20:4-17 at ang isa naman ay makikita sa Deut. 5:6-21; at pakaalaman natin na tayong mga Katoliko ay sumunod sa Deut. 5:6-21 na version. At dapat rin nating tandaan na ang sampong utos ay walang insaktong talaan ng bilang o numbers kaya may pagkaka-iba ang 10 commandments ng mga protestante; sa Katoliko/Luteranismo version.

   Nasagutan po ang tanong at abangan po ang susunod na mga bahagi…….

   Salamat pos a inyong pagbasa……

  • ariel said

   HINDI yung mismong IMAHEN ng AHAS ang MAHALAGA roon kundi ang UTOS na GUMAWA ng IMAHEN na PAALALA sa DIYOS.

   Ika nga e YUNG ESPIRITU ng SALITA ang MAHALAGA sa AMIN at HINDI yung MISMONG SALITA.

   ANO pa mang IMAHEN IYAN basta PAALALA sa DIYOS ay TAMA IYAN.

   Kaya nga MARAMI KAMI ngayon ng mga IMAHEN na PAALALA sa DIYOS.

   Iyan yon.MALINAW sa SINIPI mong TALATA na IYAN ay PANALANGIN at HINDI PAALALA.

   Dun sa sinabi mong imahen at rebulto, KAYO LANG NAMAN ang NAGSASABI na SINASAMBA ang DIYOS sa mga IMAHEN at REBULTO e.

   Ang masasabi ko lang diyan ay MALI ang ALAM at UNAWA NINYO.

   HINDI KAMI SUMASAMBA sa mga IMAHEN o REBULTO. Mga PAALALA LANG IYAN sa DIYOS at sa KANYANG mga ALAGAD.Sa mga KATOLIKO po ay NAGPAKITA NA ang MISMONG KAPANGYARIHAN ng DIYOS, ang PANGINOONG HESU KRISTO.

   At ang IMAHEN NIYA ang AMING GINAGAWA at INILALAGAY sa AMING mga BAHAY at SIMBAHAN.

   Sabi po sa 1 Corinthians 1:23-24, “IPINAHAHAYAG NAMIN si KRISTO na NAKAPAKO sa KRUS, isang katitisuran sa mga Hudyo at kalokohan sa mga Hentil,”

   “Pero sa mga TINAWAG, Hudyo o Hentil man, si KRISTO ang KAPANGYARIHAN ng DIYOS at ang KARUNUNGAN ng DIYOS.”

   Diyan natin makikita kung bakit may mga IMAHEN KAMI ni KRISTO (ang KAPANGYARIHAN ng DIYOS) na NAKAPAKO sa KRUS.

   Ang IMAHEN na NIYA ang IPINALIT sa IMAHEN ng AHAS. (John 3:14-15)

   Panahon pa lang ni MOISES at SOLOMON ay MAY MGA IMAHEN NA na PAALALA sa DIYOS, ang MGA KERUBIN (Ex25:18-22), AHAS (Num21:8-9), mga BULAKLAK at PALMERA (1 Kings 6:29-32).

   Si MOISES na INUTUSANG GUMAWA ng mga IMAHEN ng KERUBIN at AHAS ay isang PROPETA.

   Si SOLOMON na NAGPAGAWA ng mga IMAHEN para sa TEMPLO ay BINIYAYAAN ng DIYOS ng KARUNUNGAN.

   Kung GUSTO mong SUMUNOD sa mga PROPETA at GINABAYAN ng DIYOS ay HAYAN SILA.

   SALAMAT.

 6. francis said

  Wag mga kayo ba imba talaga picture ni Cristo loko image lang yan na gawa na Leonardo at picture ng anak ng pope imba hahahah

  • catholicfaithdefender said

   ah ang tama bang imahin ay ang picture ni mama eli or kay Felix manalo…..

  • Daniel said

   The word “imba” ay hindi inaaccept dito dahil ang salitang yan ay nanggaling sa taong walang alam o walang kaalaman sa Diyos tulad mo. We respect each other here at sana wag kang bastos para sumagot ng ganyan.

   Sa tingin mo ? Tama bang sambahin at dasalan ang imahe ng tao tulad sa ibang relihiyon na ang sinasamba ay ang taong nagtayo ng kanilang relihiyon. All religions are “FAKE” except Roman Catholic dahil ang Roman Catholic ay ang nagiisang itinayo or itinatag ng Diyos para sa mga tao at siya ang nagiisang Founder nito. Sinong nagtayo ng relihiyon mo ? Katulad mong tao di ba ?

   Think twice before you post.

   Yun lamang po at sana’y makuha mo ang gusto kong iparating sayo.

 7. PUROS NALANG REBULTO ANG BUKANG BIBIG NG MGA SEKTA EH..! ITO BASAHIN NYO PARA MAWALA KATANGAHAN NYO…MGA INC,BA,SDA,ADD ETC..!!!
  ITO ANG PALIWANAG NG “DIOS DIOSAN” SA BAGONG TIPAN


  Efeso 5:5 Alalahanin nga ninyo na hindi magmamana sa kaharian ni Kristo at ng Diyos ang nambababae o mahalay, o sakim na siya ngang sumasamba sa DIYUS DIYUSAN.

  Colosas 3:5-6 Kayat patayin ninyo ang lahat mg makalupang nasa inyo: pambababae, kahalayan, masamang pagkahaling, masamang pagnanais, at kasakiman na pagsamba sa DIYUS DIYUSAN. Ito nga ang ikinagagalit ng Diyos.

  Filipos 3:19 Papunta sila sa kapahamakan: ang tiyan nila ang KANILANG DIYOS, at ipinagmamalaki nilang dapat nilang ikahiya. Wala silang iniisip kundi mga makalupang bagay.

  YAN ANG MGA DIUS DIUSANG TUNAY.

  YUNG SINASABI NILANG DIUS DIUSAN NA IMAHE NG PANGINOONG JESUS AY ISANG EPEKTO NG KAMANDAG NG KASALANAN.

  SINASABI NA NGA SA:

  English Standard Version
  1Cor 8:4
  Therefore, as to the eating of food offered to idols, we know that
  .
  “an idol has no real existence,”
  .
  and that “there is no God but one.”

  AN IDOL HAS NO REAL EXISTENCE

  IPIPILIT PA RIN NA DIUS DIUSAN ANG REBULTO NG PANGINOONG JESUS. Eh nag exist naman siyansa tutuong buhay.

  THEY DONT EVEN KNOW WHAT IS VENERATION AND ADORATION.

  TUTAL MAHILIG SILA TANONG NA SAAN NAKASULAT??? ETO NAMAN ANG BALIK TANONG SA KANILA.

  SAAN NAKASULAT NA ANG MGA IMAHE O REBULTO NG DIUS-DIUSAN SA LUMANG TIPAN O SA BAGONG TIPAN AY IMAHE NG PANGINOONG JESUS OH KAHIT NA SINONG MGA SANTO NA NAGLINGKOD SA DIYOS KAPALIT NG KANILANG BUHAY???

  SAAN NAKASULAT NA SINAMBA NILA ITO BILANG DIUSDIUSAN???


  GOD BLESS US ALWAYS.

 8. Madalas ibinabato sa ating mga katoliko na bakit daw po tayo may mga rebulto at mga larawan sa loob ng ating mga bahay at kapilya dahil hindi naman daw yun ang mga totoong mukha ng Panginoong Jesus.

  Ang mga larawan at rebulto ay ginagamit para maalala ng mga Katoliko ang Diyos.

  Isa sa mga larawan na inutos ng Diyos na gawin ay ang mga kerubin.

  “Lalagyan mo ng dalawang kerubing ginto ang dalawang dulo nito.”(Exodo 25:18)

  At bakit ipinagawa ng Diyos ang dalawang kerubing ginto?

  “Doon tayo magtatagpo sa Luklukan ng Awa, sa pagitan ng dalawang kerubin; doon ko ibibigay sa iyo ang kautusan ko sa mga Israelita.”(Exodo 25:22)

  Ang mga Kerubin ay tanda kung saan kakatagpuin ng Diyos ang mga pinuno ng israel.

  Sa madaling salita, ipinaaalala ng mga Kerubin ang Diyos.

  Ang mga larawan at mga rebulto ng mga Santo ay ginagamit para maalala ng mga tao ang mga santo para sila ay matularan sa ginawa nilang pagsunod at pagmamahal sa Diyos. Hindi Sila Sinasamba.

  Katulad na lamang ng rebulto ni Birhen Maria na madalas nating nakikita sa mga
  kapilya. Ito ay nagpapaalala sa mga tao na dapat maging mabuting ina sa mga anak dahil magiging walang kwenta ang pananampalataya ng isang ina kung pabaya siya sa kanyang mga anak.

  “Ang sinumang hindi kumakalinga sa kanyang mga kamag-anak, lalo na sa mga kabilang sa kanyang pamilya, ay tumatalikod sa pananampalataya, at mas masama pa kaysa sa isang dimananampalataya.”(1 Timoteo 5:8)

  Madalas rin itinatanong ng mga tumutuligsa sa Iglesya Katolika ang tungkol sa Black
  Nazarene, hindi naman daw ganyan ang itsura ng Panginoong Jesus, pero bakit daw natin yan inilalagay sa altar, binubuhat at ipinuprusisyon?

  Ang mga paalala po ay hindi kailangang eksakto ang itsura sa inaalala.

  Ang inaalala natin dito ay hindi ang itsura kundi ang kanyang pagliligtas sa atin sa
  pamamagitan ng Krus.

  Dahil napakahalagang bagay ito para sa ating mga Kristiyano, “Ngunit ipinadama ng
  Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Cristo para sa atin noong tayo’y
  makasalanan pa.”(Roma 5:8)

  Kung makakakita tayo ng rebulto ng isang tao na duguan, may koronang tinik, nakapako sa krus at may karatulang “INRI” sa ibabaw ng kanyang ulo, sino ang naaalala natin?

  Si Hudas ba? Si Satanas? O Ang Panginoon Jesus?

  Sa Bibliya nga ginamit ang mga bato para maalala ang ginawa ng Diyos sa mga tao.

  “Ang mga batong ito ang magpapaalaala sa bayang Israel sa mga ginawa ng Panginoon. Kung sa panahong darating ay itanong ng inyong mga anak kung ano ang kahulugan ng mga batong iyan.”(Josue 4:6)

  Ang tanong, magkamukha ba ang pagtawid sa ilog at ang mga bato?

  Ang mga imahen o rebulto sa Simbahan ay hindi dinidiyos. Kung lumuluhod man ang isang Katoliko sa harap ng isang larawan, hindi rito ibinibigay o idinidirekta ang pagluhod kundi sa Diyos na naaalala niya sa pamamagitan ng bagay na iyon.

  Wala pinag-iba sa pagkakaroon ng isang tao ng larawan ng kanyang mahal sa buhay. May mga tao na humahalik o humahaplos sa picture ng mahal nila sa buhay. May nagpupunas dito. Ang iba ay idini-display sa kanilang mga opisina o sa kanilang bahay.

  Pinapalitan na ba nila ang mahal nila sa buhay ng isang larawan?

  Alam na po natin ang sagot tungkol dyan.

  Halimbawa, namatay ang iyong tatay, tapos isa sa mga bagay na kanyang ginagamit ay ang tasa noong nabubuhay pa siya. Kung nakikita mo ang tasa, sino ba ang iyong naaalala sa pamamagitan ng bagay na ito?, di po ba ang inyong amang pumanaw? Ang tanong, mukhang tasa ba ang iyong ama?

  Simpleng simple lang po, ang mga larawan at rebulto para sa mga katoliko ay hindi diyos kundi paalala lang sa mga bagay na ginawa ng Diyos na dapat alalahanin ng mga kristiyano at tularan ang mga taong nasa larawan o nasa mga rebulto na sumunod sa kalooban ng Diyos.

 9. ariel said

  Teka po. Tama ba ‘yon? IPINAGBAWAL nga ba ng DIYOS ang PAGGAWA at PAGKAKAROON ng LAHAT ng URI ng REBULTO at IMAHEN?

  SORRY pero HINDI po.

  Ang IPINAGBAWAL po ng DIYOS ay mga IMAHEN ng IBANG DIYOS.

  MALINAW po iyan sa Exodus 20:3-4.

  Sabi po riyan, “HUWAG kang MAGKAKAROON ng IBANG DIYOS maliban sa akin.”

  “HUWAG kang UUKIT para sa sarili mo ng DIYUS-DIYOSAN na nasa anyo ng anumang nasa langit sa itaas o nasa lupa sa ibaba o nasa mga tubig na nasa ilalim ng lupa.”

  NAPAKALINAW na po niyan: Ang IPINAGBABAWAL ay IBANG DIYOS o INUKIT na DIYUS-DIYOSAN.

  ANO po ba ang DIYUS-DIYOSAN?

  Iyan ay IBANG DIYOS (Ex 20:3).

  Ang mga REBULTO at IMAHEN po ba ng mga KATOLIKO ay mga IBANG DIYOS?

  HINDI po.

  Ang mga REBULTO at IMAHEN ng mga KATOLIKO ay HINDI mga IBANG DIYOS kundi mga PAALALA sa DIYOS.

  Kasama bang ipinagbawal ng DIYOS ang mga IMAHEN at REBULTO na PAALALA sa Kanya?

  HINDI po.

  Katunayan, ang DIYOS MISMO ay NAG-UTOS na GUMAWA ng mga REBULTO at IMAHEN na PAALALA sa KANYA.

  Sa Ex 25:18 ay INIUTOS NIYA, “GUMAWA KA ng DALAWANG KERUBIN na BINAYO MULA sa GINTO para sa dalawang dulo ng luklukan ng awa.”

  Ang KERUBIN po ay mga NILALANG na MAY ANYO ng TAO (Genesis 3:24) pero MAY MGA PAKPAK (Ex 25:20).

  Sa madaling salita, diyan sa Ex 25:18 ay NAGPAGAWA ang DIYOS ng mga REBULTO na MAY ANYO ng TAO at MAY PAKPAK.

  Kung tama ang sinasabi ng mga HINDI KATOLIKO na “IPINAGBAWAL ang LAHAT ng URI ng REBULTO at IMAHEN” ay lalabas na NILABAG ng DIYOS ang SARILI NIYANG UTOS nung MAGPAGAWA SIYA ng mga IMAHEN ng KERUBIN.

  Pero HINDI po.

  Ang PAGPAPAGAWA ng DIYOS ng mga IMAHEN ng KERUBIN ay PATUNAY na GUSTO ng DIYOS na MAGKAROON din ng REBULTO ang mga tao. Ang KAIBAHAN LANG ay GUSTO ng DIYOS ay mga IMAHEN na PAALALA sa KANYA.

  Bakit po? PAANO po ba naging PAALALA sa DIYOS ang mga KERUBIN sa Ex 25:18?

  Sa mga kasunod na talata, partikular sa Ex 25:22, ay sinabi ng DIYOS, “DOON, sa itaas ng luklukan ng awa, sa PAGITAN ng mga KERUBIN sa kaban ng kautusan, ay SASABIHIN KO sa IYO ang LAHAT ng KAUTUSAN na gusto kong ibigay mo sa mga Israelita.”

  MALINAW po na ang mga IMAHEN ng KERUBIN ay MGA TANDA o PAALALA sa PRESENSIYA ng DIYOS sa PILING ng mga TAO. Doon pa nga raw po sa PAGITAN NILA ay IBIBIGAY ng DIYOS ang mga KAUTUSAN para sa mga TAO.

  Muli po, sa Numbers 21:8 ay INIUTOS ng DIYOS ang PAGGAWA ng IMAHEN ng isang AHAS.

  Para saan naman po ang IMAHEN na iyan ng AHAS?

  Iyan po ay NAGSILBING PAALALA sa KAPANGYARIHAN at PAGLILIGTAS ng DIYOS.

  Sabi nga ng PANGINOON sa Num 21.8, “SINO MAN ang TUMINGIN DOON [IMAHEN ng AHAS], ay GAGALING.”

  So, HINDI po TOTOO ang SINASABI ng mga HINDI KATOLIKO na IPINAGBAWAL ang LAHAT ng URI ng REBULTO.

  Ang IPINAGBAWAL po ay mga IMAHEN ng IBANG DIYOS o mga DIYUS-DIYOSAN.

  PUWEDE MAGKAROON ng mga IMAHEN at REBULTO na PAALALA sa DIYOS at sa KANYANG MGA GAWA. IYAN po ang URI ng mga IMAHEN at REBULTO ng mga KATOLIKO: MGA PAALALA sa DIYOS.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: