Catholic Faith Defender

JOHN. 8:32 “et cognoscetis veritatem et veritas liberabit vos”

Bro Septofel Apurado (CFD) vs Christopher Luaya (SDA)

Posted by catholicfaithdefender on May 5, 2010

Advertisements

One Response to “Bro Septofel Apurado (CFD) vs Christopher Luaya (SDA)”

  1. Good debate. unang butang nga akong nabantayan nga sa usa ka bahin bag.on tugon ra mo basa kay mao na ang para sa Cristiyano, moingon gani kag Bible 2 na bi means 2,so kung moingon ka nga mitoo ka sa Bible niya sa new testamnet ra diay ka motoo, kana bakak na. ang katon Buhat 10 nga ghisgutan klaro man kaayo nang panan.awon ni Pedro nga symbolical and in verse 28 klaro nga dili mananap ang bout ipasabot kundili mga tawo kay ang mga Gentil sauna giisip nga hugaw sa mga Judeo mao nga gipasabot ni Jesus ngadto ni Pedro sa verse 28 nga tawo ang ipasabot nga wala nay hugaw. sukad pa sa old testament naa nay kalahian sa mahugaw ug limpyo nga mananap Genesis 7:2.dili sa panahon lang ni Moses Jesus instituted it even before the time of Moses kay nahibalo ang Ginoo nga makadaut sa tawo. sa New Testament kabalo na ang mga tawo sa Dios unsay makaon ug dili kay si Jesus mikutlo sa mga basahon ni Isaias sa Lukas kapitulo 4 unya sa Isaias 66:15-17 nag ingon man nga dulumtanan ang pagkaon ug Baboy ug ilaga ug uban pang mga susama nga mahugaw. Si Jesus maalamon nga labaw pa kanako ug kanimo and there He knows what is good for our body bisan pa ang mga doctor moingon nga hugaw ang baboy apan ngano man nga mokaon gihapon? tungod sa kakulang sa kahibalo ang 1 Corinto 3:16, 17 nag ingon nga ang atong lawas mao ang templo sa Dios dili angay nayong hugawan,nakabalo nata nga hugaw ang baboy unya kaon gihapon ta Santiago 4:17 ang nakahibalo sa dili maayo apan ginabuhat gihapon kana sala. hinumdumi nga ang gigikanan sa sala mao ang walay pagpugong sa kaugalingon sa pagkaon.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: