Catholic Faith Defender

JOHN. 8:32 “et cognoscetis veritatem et veritas liberabit vos”

Archive for the ‘Books (Products)’ Category

Books of Catholic Faith Defenders

Posted by catholicfaithdefender on March 18, 2009

Books of Catholic Faith Defenders

Authored by Bro. Socrates Fernandez


Title: Ang Taming

Language: Cebuano

This booklet contains the summary of chapters and verses of the Bible used by Catholic Faith Defenders in defending the true church against Protestant objections, heretics and even anti-catholic criticisms.


Title: Argumento Biblico

Language: Cebuano

This booklet contains Biblical answers and defends in defending the Catholic Doctrine against Protestant arguments. This booklet also contains some techniques in argumentation and debate.


Title: Katin-awan

Language: Cebuano

This book contains a complete Biblical defends against Protestant Objections and criticisms. All Catholics must have this book so that they will know the truth and knowledge of the Catholic Teaching.


Title: Katin-awan II

Language: Cebuano

This book contains Catholic Biblical answers primarily in the questions of our Protestant brethren with regards in the Catholic Doctrines and Dogma.


Title: Defense: Catholic Truth

Language: English

This book contains a complete Biblical defends against Protestant Objections and criticisms. This book was intended to our brethren whom do not understand the Cebuano dialect.

Posted in Books (Products) | 7 Comments »

BAG-ONG LUNGSORANON

Posted by catholicfaithdefender on February 26, 2009

BAG-ONG LUNGSORANON

Opisyal nga Mantalaan sa Artsidyosesis sa Sugbo

Patria de Cebu, corner P. Burgos & Legaspi Streets, Cebu Cit

Tel. No. 254-2975 / 412-1230

Published weekly by the Archdiocese of Cebu

Entered as Third Class Mail at Bureau of Posts

Rev. Fr. Marnell S. Mejia

Editor

Msgr. Cristobal E. Garcia, SAP, HP

Director and Business Manager

Posted in Books (Products) | 1 Comment »

Knowing the Catholic Teaching and Dogma by reading magazine everyday?

Posted by catholicfaithdefender on January 30, 2009

Knowing the Catholic Teaching and Dogma by reading magazine everyday?

Y E S YOU CAN!!

Buy Tumbok Magazine because Bro. Cenon Bebe Jr.; one of the best defender of Catholic Faith in Luzon area had a column in Tumbok Magazine; which answers all protestant questions, criticism, wiles and attacks in our Catholic Doctrine.

Bro Cenon Bebe writes on his column about Biblical teaching of Catholic Church, and even the Apostolic Tradition which we Catholic believe.

Bro Cenon Bebe write in the most excellent way in his apologetics course of answering protestant objections in a quick and understandable manner and, he writes many fundamental beliefs of Catholics Church.

He also writes in his column about countering Protestantism; here are the examples:

Courtesy of TUMBOK MAGAZINE

Posted in Apologetics-Tagalog, Books (Products), THE CATHOLIC CHURCH HAS THE ANSWER | 2 Comments »

“Executive Minister of Iglesia Ni Cristo Back to the True Church”

Posted by catholicfaithdefender on January 30, 2009

“Executive Minister of Iglesia Ni Cristo Back to the True Church”

By Bro. G-one Paisones

May nabasa po akong isang aklat na maganda at magagamit sa mga evangelization at apologetics purposes ng mga Catholic Apologist at lahat ng mga Katoliko. Ang aklat na ito ay ang “Paano Ninyo Sasagutin” ni Fr. Ben Carreon (Unang Aklat). Ang naturang aklat ay naglalaman ng mga sagot at information na dapat mabasa ng lahat ng mga Katoliko sa boung Pilipinas. Ang aklat na ito ay mabibili sa mga St. Paul stores.

Madalas na nating naririnig at nababasa na may mga Katoliko na winaksi ang kanilang pananampalataya bilang Katoliko na hindi man lang nila nalalaman ang stand ng doctina ng Santa Iglesia Catolica; ika nga ignoranting mga Katoliko. Ang ilan sa kanila ay umanib sa Iglesia ni Cristo na itinatag ni Felix Manalo noong 1914. Ang isa sa mga information na nakuha ko sa aklat (“Paano Ninyo Sasagutin”) ay makatutulong upang tatagan ang paniniwalang Katoliko at malaman ang Doctrina ng Santa Iglesia Catolica basi narin sa Biblia, Apostolic Tradition at sa Banal na Santa Iglesia Catolica; at maging sa mga karagdagang standard references ay narito:

Paano Ninyo Sasagutin

St. Paul Publication

7708 St. Paul Road, ASV

Makati, Metro Manila

Tel.:88-97-70* 85-50-82

(1st Printing, 1966)

(Revised Edition, 1986)

Pahina 128-129

Sino ang Humirang kay Manalo?

Ni Fr. Ben Carreon

(Emphasis Added)

Totoo ang iyong (Quirico Porras) sinasabing ang ginawa ng mga Kapatid nating nahihiwalay sa mga sektang Saksi ni Jehova at Iglesia ni Kristo ay pulos panlilinlang sa mga Katolikong alanganin ang paniniwala at kulang ng kaalaman sa relihyon. Una: malaking kasinungalingan ang sinasabi ng mga iglesya (Iglesia ni Cristo) na sila ang pinakauna sa lahat ng relihyon. Sang-ayon sa Encyclopedia of the Philippines, Vol. 10, 1936 edition, pahina 432-433, sinulat ni Zoila Galang, ang Iglesya ay itinatag noong 1914, sa Punta, Sta. Ana, Maynila ni Felix Manalo.

Isa rito sa 18 “hinirang ng Diyos” ay si Mr. Igmidio Zabala, dating Superintendente ng mga Iglesya sa Central Luzon, na ngayon ay nagbalik na sa pagka-Katoliko at ang sabi niya’y hindi totoo na sila’y hinirang ng Diyos. Ang humirang sa kanila ay si G. Manalo. Sa “katunayan,” sudlong pa ni Mr. Zabala, “ano mang oras ay naiaalis ni Manalo ang sino man sa amin. Siya ang nag turo sa aming kung ano ang ituturo namin sa mga kaanib sa sariling pakahulugan niya sa mga talata ng Bibliya. Siya ang nagbibigay ng sweldo sa amin.” Bakit sasabihing Diyos ang humirang sa 18 ito?

Samaktwid, sang-ayon na rin sa tinatawag ni Manalong “hinirang ng Diyos” na si Mr. Zabala, hindi totoong Diyos ang humirag sa mga ministro ng Iglesia, at gayon din hindi totoong Diyos ang humirang kay Felix Manalo. Mayroon bang Diyos na pabagu-bago ng patakaran?

At samakatwid, sang-ayon na rin kay Manalo, ang Iglesya ay natayo sa Punta, Ata. Ana, Maynila noong 1914 at hinirang ng Diyos ang kanyang mga ministro noon ding mga petsang yaon. Paano itong magiging “pinakauna” sa lahat ng relihyon? Mahina yata sa arithmetic ang ating mga kapatid na iyan.

Pahina 135

Ang Tunay na Sugo

We are very haapy to have Mr. Igmidio Zabala as a guest columnist in Paano Ninyo Sasagutin. A well-known figure in Manila, he broadcast in DZST as one of the Tinig ni Mang Huwan and writes a column in Sentinel. Mr. Zabala’s name is in the Philippines Encyclopedia as one of the original 18 Ministers of the Iglesya ni Kristo, in which sect he labored for over twenty years, rising to executive position in Luzon until he came back to the Catholic Church a few years ago. A small autobiography has been published: “Ako ay naging Ministro ng Igleya ni Kristo” in which he traced his many years with Felix Manalo and his later disillusionment. The small book has been sold out and no copy is available. We wrote the publishers to request. If they don’t we are planning to serialize it here in the Mindanao Cross.

Posted in Books (Products), Converts, How to Help others become Catholic, Iglesia ni Cristo-Manalo, What is the History of Your Church? | Leave a Comment »