Catholic Faith Defender

JOHN. 8:32 “et cognoscetis veritatem et veritas liberabit vos”

Archive for the ‘Henry Clarito’ Category

USA KA PASIDUNGOG ALANG KANG HENRY CLARITO

Posted by catholicfaithdefender on February 17, 2010

USA KA PASIDUNGOG ALANG KANG HENRY CLARITO

Ni Bro. G-one T. Paisones

Si Bro. Henry Clarito nahimong aktibong membro sa Catholic Faith Defender dinhi sa Parokya sa Magsaysay, Misamis Oriental.  Ug sa pipila ka mga katuigan, pinanguluhan nila ni Bro. Rudy Tejedor ug ni Bro. Fernan Presillas; inubanan nila ni bro. Noel Villahermosa ug bro. Dante Camaro ug ilabina gayod ni Bro. Henry Clarito namugna ang Catholic Faith Lay Apostolic Movement of the Philippines kon CF-LAMP nga nahimong siak sa grupong Catholic Faith Defender sa Cebu.

Si Bro. Henry Clarito nahimong kasamtangang Presidente sa PPC ug sa AGAP, mga organisadong grupo sa parokya; ug aktibo usab siya sa pagtodlo sa mga Doktrina sa Santa Iglesia Catolica.

Si Bro. Henry Clarito ang usa ka layko nga daghan ug kalihokang Apostolado alang sa Santa Iglesia Catolica; alang sa pag lambo niini ug para mabag-o ang bagang doot sa membro niini subay sa tudlo sa Santa Iglesia Catolica. Nakita ni Brad Henry ang dakong kalihokan diha sa lawas ni Jesu Cristo nga mao ang Santa Iglesia ug tungod niiana atong Makita ang daghan niyang gipanguluhan nga Gropung Pangkalihokan diha sa atong Parokya ug sa tibook kapelya dinhi sa Magsaysay Misamis Oriental.

Sa among taas-taas nga panag-uban ni Bro. Henry; kame nagmugna ug gropu –usa ka Team sa mga laykong Katoliko nga bihasa sa Bibilia, Theology, Logica ug sa mga argument Biblico aron sa pagtudlo sa bagang doot sa mga Katoliko dinhi sa Magsaysay ug sa mga silingang parokya niini.  Kauban namo si Brad Henry sa PAgtudlo sa Doctrina Cristiana nga nalatid diha sa iyang Panggamhanang Magesterium ilabina gayod diha sa Biblia.

Mga igsoon, sa among mga lecture, kami nila brad Henry, malipay kung daghan ang mutambong sa among mga Bible studies, kay 98 porcento sa maka attend sa Bible study, dili gayod mailad sa mga igsoon natong Protestanteng nalibog ug nakulangan ang pagtodlo diha sa topiko sa Kaluwasan ug Doctrina.

Sa among mga lecture, ang akong madumduman kanunay, mao ang tingog ni Brad Henry nga mabugnaw ug tinimplahan aron masabtan sa mga mamiminaw nga ang doctrina sa Santa Iglesia Catolica Biblical ug mao ang fullness of truth nga gikabilin kanato gikan ni Jesu-Cristo ug sa mga Apostolis!

Ang pinaka importanting lection nga akong natun-an kang bro Henry, mao nga; “kung kame nagtudlo ug Church Magesterium kinahanglan motuman ug mutahod kami sa Pari, sa gusto ug dili namo gusto.”

Karon anaa nakame duha ka kapilya nga nahuman sa pag Bible study, ug daghan napud kami napabalik sa Simbahan nga unta na protestante naman unta ang pipila kanila.

Usahay mangayo si Brad Henry kanako ug software games kay naa man kame duha’y computer; ug kining among computer ang pinaka purpose niini dili mao ang paglingaw sa among gilaay nga balatian, kundili aron sa paggamit pag encode, pag print niini, alang sa mga kalag sa mga Katolikong walay alamag diha sa Biblia. Amo pud nakita ni brad Henry ug sa Among Team –ang Parish Bible Apostolate ang dakong kahimoan diha sa Internet-ug tungod niina nag hulam ako sa USB ni brad Henry aron among ma-upload ang debate batok ni Socrates Fernandez usa ka CFD ug sa usa ka District Minister sa Iglesia ni Cristo(manalo) nga si Rizalito Ocampo. Kung makatan-aw kamo diha sa youtube, e type lang ang CFD vs INC ug inyong Makita ang dibate, ug kining tanan dili namo mahimo kung wala ang panabang ni Brad Henry Clarito!!!

Bro. Henry sa imong pagkabootan, pagkamaisogon diha sa Kamatayon aron andam nga mutagana kang Ginoong Jesu-Cristo; ang Santa Iglesia Catolica nga imong gi-depensahan dili ug dili mabuntog sa Kamatayon!!!

Posted in Henry Clarito | 5 Comments »