Catholic Faith Defender

JOHN. 8:32 “et cognoscetis veritatem et veritas liberabit vos”

Archive for March, 2008

LAKBIT SAYSAY SA CATHOLIC FAITH DEFENDERS INCORPORATED

Posted by catholicfaithdefender on March 31, 2008

LAKBIT SAYSAY SA CATHOLIC FAITH DEFENDERS INCORPORATED

Ni: Bro. Socrates C. Fernandez

Re-typed by CFD-USEP

            Ang Dios nahilambigit ug uban sa kasaysayan, sumala sa iyang kaugalingon nga tuyo.  Baligho o gumunhap alang sa mga tawo, ug usahay ang DIOS ra ang makabadbad sa igo nga kahulogan sa mga panghitabo. Apan, kita na dunay pagtuo, makaingon nga MAAYO ug MATARUNG gayud ang DIOS sa iyang katawhan.
            Ang may pagtuo mosanong sa giingon sa kasulatan “Mahibalo siya sa mga milagro nga buhaton sa Dios ug sa mga sangpotan  sa mga pangitabo sa kasaysayan.”(Kaalam 8:8).

            Maayo nga lakbitan ato ang kaagi pagsugod sa Catholic Faith Defenders Incorporated sa Pilipinas. SA SUGBO…1935 aktibo ang kalihukan sa mga Aglipayano madasigon sila nga nagtukod sa ilang grupo uban sa pag-ataki sa mga doktrinang katoliko, ilabina sa Santo Papa ug apil gihapon ang ilang mga Apostoles, larawan ug mga piyesta sa mga Santos . Mainiton ang mga misyonero Protestante nga mipuyo gayod og mga lugar sama sa San Isidro Talisay, sa Banawa ug ubang mga Lungsod. Ang ilang paagi, mao ang pakighigala, pagtabang sa kinahanglanong materyal sa maga tawo.

            1938, sa Parokya ni San Nicolas sugbo, may mga hinimbahong layko nga panagna magtagbo sa kombento sa ilang higala nga pari, ug magtabi bahin sa panaway sa ubang mga relihiyon. Ang Pari, maayo usab motubag. Ganahan usab si Padre Undoy Reynes mopakli ug mopasabot sa Bibliya. Siya ang amahan sa tinuig nga gula sa Almanako kaniadto. Miguho si Nong Pedro Cabaluna, nagtuon diay sa Bibliya, kinaugalingon lang. Nalipay sa pagtudlo sa pari. Nagsabot og adlaw nga makigtagbo sa pari. Si Nong Pedro giila nga Walking Bible sa iyang panahon. Nagtukod siya’g grupo sa San Nicolas nga manalipod sa pagtuo. Nakadawat gani sya og award sa Santo Papa, ang Pro Ecclesia et Pontifice.

            1945 human sa ikaduhang gubat, Sa parokya sa Virgen de la Regla, syudad sa Lapu-lapu na karon, Mitumaw ni Noy Mundo Reuma, taga Hillonggos Leyte, tigbuhat ug kandila sa pari sa Opon. Lantip kaayo ug pangisip, gamay ra og grado, apan maoy giila nga teologo sa mga laymen kaniadto. Batid sa Doctrina Catolica ug sa Bibliya, katugbang niya ang magsoong Martin ug Domingo Berido nga pulos hinimbahon. Giila sila, katabang ni Padre Gerard Treinekeins, M.S.C. ug sa nag-una pang mga paring Redemtoristas sa Opon. Dangpanan sila sa mga layko, ilabina na sa tubag sa mga ataki bahin sa Doctrina Cristiana. Si Noy Mundo ug si Nong Martin pulos nakadawat og award sa Santo Papa.
            1953 sa Santo Rosario Parish Church , mga layko malingaw og lalis sa kombento bahin sa tinuhoan. Gilingkoran sila ni Mons. Esteban Montecillo, namatay sa panuigon nga 100. Binayloay sa mga katarungan bahin sa interpretasyon sa Bibliya, ang buotang pari nalingaw sa kombati tali sa iyang mga layko apan sa katapusan sila mamati sa iyang hubad ug pagpasabot. Natukod ang Catholic Faith Defenders.
            1963 mitunga si Abogado Mei Caumeran, himasa ug libro sa katoliko. Makigsangka ug dialogue sa Freedom park. Gikahinagbo niya ang tadhan na mga defesonres sila Bro. Arsento Caburnay, Bro. Resuento.
            Sa panahon ni Julio Kardinal Rosales naparehistro ang C.F.D sa Securities and Exchange Commission. Gikan nga na – Indoctrinated sa Sabadista si Bro. Soc Fernandez misalmot, unya misulod sa Seminario, nakaabot og teologia dayon migula sa seminario ug mihalad sa iyang kinabuhi sa C.F.D sa mga rally sa lain – laing mga lalawigan sa kabisay-an ug sa Mindanao. Mitungha sila si Bro. Dionie Buanhag, sa Bro. Jose Tomarong ug Bro. Ramon Gitamundoc. Naghimo sila og module ug mga basahon sa C.F.D. Na-reforma nila ang mga balaod niini, ilabi na sa mga paagi sa pagtudlo ug ulahi na ang pakiglantugi.
            Maoy ilang gipahimug-atan ang kaluwasan pinaagi sa pagkinabuhi sa kamatuoran ug sa pagtabang sa isigkatawo ug ang masubsob nga pagdawat sa mga sakramento.
            Sa hinay-hinay naabli ang matuod nga bahandi sa kalag alang sa mga C.F.D. nga sila tipik ug bahin sa plano sa Dios sa pagsangyaw sa kamatuoran sa Dios, sa pagpanalipod niini ug sa pagdugtong kanunay sa mga kaparian, sa mga Obispo ug ilabi na sa Santo Papa.  

Posted in -History in Cebuano- | 11 Comments »

THE BLESSED TRINITY

Posted by catholicfaithdefender on March 31, 2008

THE BLESSED TRINITY:THREE PERSONS IN ONE GOD

The Blessed Trinity is THREE Divine Persons in ONE UNDIVIDED GOD.

“And forthwith coming up out of the water he saw the Heavens opened and the Spirit as a Dove descending and remaining on Him. And there came a Voice from Heaven; ‘Thou art My Beloved Son; in Thee I am well pleased’.” St. Mark 1:10-11

The above verses reveal GOD the Father and Son, the First and Second Persons of the Blessed Trinity; Jesus coming out of the water and His Father’s ‘Voice from Heaven’. The Holy Spirit, Who is the Third Person, is also revealed in the form of a ‘Dove’, descending from Heaven, onto Jesus. Scripture has now identified the Blessed Trinity, meaning Three. Yet Scripture goes beyond this by showing them as Three Persons in One Undivided GOD:

“In the beginning was the Word and the Word was with GOD and the Word was GOD.” St. John 1:1 The ‘Word was with GOD’ (Jesus the Son, was with GOD, His Father), in the ‘beginning’; and the ‘Word was GOD’ …. And the Word was made Flesh and dwelt among us, (and we saw His Glory, the Glory as it were of the Only Begotten of the Father), full of Grace and Truth.”

The ‘Word’ that was with GOD (and Who was GOD), took ‘Flesh’ from the Virgin Mary and became Man and ‘dwelt among us’. Jesus the Son was the ‘Word’ that took ‘Flesh’.

The Fact that Christ is God is not only clear from the words of Christ as we shall prove, yet it is best seen from the fact that Christ Himself claims Divine attributes which belong to God alone, these attributes that Christ claims, no man can claim without committing the sin of blasphemy unless he were truly God!

Christ is Creator JOHN 1:3 “All things were made by him; and without him was not any thing made that was made”. (Cf. Also JOHN 1:10 , 1 CORINTHIANS 8:6 , EPHESIANS 3:9, COLOSSIANS 1:16, HEBREWS 1:2, HEBREWS 1:10, REVELATION 3:14).

Christ is Eternal & Unreated

JOHN 5:26 “For as the Father hath life in himself; so hath he given to the Son to have life in himself”

JOHN 8:58 Jesus said unto them, Verily, verily, I say unto you, Before Abraham was, I am.

(Cf. Also Apoc 1:17-18; 22:13, JOHN 4:34, JOHN 6:29, JOHN 6:32-33, JOHN 6:62, JOHN 7:16, JOHN 7:28-29 JOHN 8:16, JOHN 8:23, JOHN 8:29, JOHN 8:42, JOHN 17:5, JOHN 17:24).

Jesus is Adored and Worship as God –

MATTHEW 8:2 And, behold, there came a leper and worshipped him, . . .

(Cf. Also MATTHEW 9:18, MATTHEW 14:33, MATTHEW 15:25, MATTHEW 20:20, MATTHEW 28:9 MATTHEW 28:17, MARK 5:6, LUKE 24:52, JOHN 9:38, JOHN 20:28, MATTHEW 2:2, MATTHEW 2:11, PHILIPPIANS 2:9-11, HEBREWS 1:6, APOC 5:8; 4:10, 7:11, 5:12-14, 4:9, Rom 11:33, Col 2:6-7).

Christ is Omnipotent (All Powerful)

MATTHEW 28:18 . . . All power is given unto me in heaven and in earth.

(Cf. Also MATTHEW 11:27, JOHN 2:19, JOHN 5:19-21, JOHN 6:40, JOHN 10:17-18, APOC 1:18 ; 3:7, JOHN 3:35, JOHN 13:3, PHILIPPIANS 3:20-21, COLOSSIANS 1:17, HEBREWS 1:3, 1 PETER 3:22, APOC 19:15)

Christ Claimed to be Omniscient (All Knowing)

MATTHEW 9:4 And Jesus knowing their thoughts said, Wherefore think ye evil in your hearts?

(Cf Also MATTHEW 22:18, MATTHEW 26:46, MARK 2:8, MARK 5:30, LUKE 22:10-13, JOHN 5:42, JOHN 6:64, JOHN 13:10-11, MATTHEW 12:25, MATTHEW 13:54, LUKE 2:47, LUKE 6:8, LUKE 9:47, JOHN 2:24-25, JOHN 4:29, JOHN 7:15, JOHN 13:1, JOHN 16:30, JOHN 18:4, JOHN 21:17, COLOSSIANS 2:3, APOC 2:23).

{Additionally, there are many other verses illustrating that Jesus knew the future perfectly (e.g., Mt 12:40, 16:21, 17:9,11-12,22-23, 20:18-19, 21:39, 24:2, 26:2,12,21,31-34,54 Mk 8:31, 9:31, 10:32-34, 14:9,18,27-30,42,49, Lk 9:22,44, 11:30, 12:50, 17:25, 18:31-33, 22:15,21-22,32,34,37, Jn 2:19, 3:14, 10:11,15,17-18, 12:32-34, 13:18-21, 14:19, 15:13, 16:20, 18:11, 21:18-19}

Christ Claimed to be Omnipresent (Present Everywhere)

MATTHEW 18:20 “For where two or three are gathered together in my name, there am I in the midst of them”

(Cf Also MATTHEW 28:20, EPHESIANS 1:23, COLOSSIANS 3:11).

Christ forgives sins in His Own Name

MARK 2:5-10 When Jesus saw their faith, he said unto the sick of the palsy, Son, thy sins be forgiven thee. (6) But there were certain of the scribes sitting there, and reasoning in their hearts, (7) Why doth this {man} thus speak blasphemies? who can forgive sins but God only? (8) And immediately when Jesus perceived in his spirit that they so reasoned within themselves, he said unto them, Why reason ye these things in your hearts? (9) Whether is it easier to say to the sick of the palsy, {Thy} sins be forgiven thee; or to say, Arise, and take up thy bed, and walk? (10) But that ye may know that the Son of man hath power on earth to forgive sins, (he saith to the sick of the palsy,) . . .

(Cf Also LUKE 5:20, LUKE 7:47-50, MATTHEW 26:28, LUKE 24:47, JOHN 1:29, ACTS 5:31;10:43; 13:38; 26:18, 1 JOHN 1:7, 1 JOHN 2:1-2, 1 JOHN 2:12, APOC 1:5, Rom 3:25, 4:25, 5:9-11,18, 2 Cor 5:19, Gal 1:4, Eph 1:7, 2:13-18, 5:2, Col 1:14,21-22, 1 Tim 2:5-6, Titus 2:14, Heb 1:3, 2:17, 9:14-15,26, Heb 10:10,13,18-19, 12:24, 13:12,20, 1 Pet 1:18-19, 2:24, 3:18, 1 Jn 3:5, 4:10, 5:9).

Christ claims to be sinless and Perfect

JOHN 8:46 Which of you convinceth me of sin? . . .

(Cf Also JOHN 7:18, APOC 3:7, MARK 1:24, LUKE 1:35 ACTS 3:14, ACTS 13:35, 2 CORINTHIANS 5:21, HEBREWS 4:15, HEBREWS 7:26, HEBREWS 9:14, 1 PETER 1:19, 1 PETER 2:22, 1 JOHN 3:5).

“I and the Father are ONE.” St. John 10:30 “…He that seeth Me seeth the Father also.” St. John 14:9 “…The Father is in Me and I in the Father.” St. John 10:38 Jesus in His own words has revealed to us the Unity of the Blessed Trinity; that He and the Father are One.

The Holy Ghost

The Third Person of the Blessed Trinity is the Holy Spirit, Who is One with the Father and the Son:

“And I will ask the Father and He shall give you another Paraclete, (Holy Spirit)…” St. John 14:16 “…The Holy Spirit, Whom the Father will send in My Name; He will teach you all things…” St. John 14:26

Note here, the Three Divine Persons working together in unity as ONE; Father, Son and Holy Spirit.

“But when He, the Spirit of Truth, is come, He will teach you all Truth. For He shall not speak of Himself; but what things soever He shall hear, He shall speak; and the things that are to come, He shall shew you.” St. John 16:13

In this verse, it will be neither the Father nor the Son who will teach them all ‘Truth’, but it will be the Holy Spirit and ‘He will teach them all things’. The words ‘He’ and ‘Himself’ signify a personality of His own; the Third Divine Person in One Undivided GOD. This is the Blessed Trinity, revealed by Scripture, yet denied by many who fall within the following verses.

“The Spirit of Truth, Whom the world cannot receive, because it seeth Him not, nor knoweth Him; but you shall knoweth Him, because He shall abide with you and shall be in you.” St. John 14:7

Notice how Jesus continually referred to the Holy Spirit in the words ‘He’ and ‘Him’, indicating that the Holy Spirit is distinct in Person, yet equal to the Father and the Son, as He is ONE with the Father and the Son.

It is clear from the following verse that the Holy Spirit is GOD. When you sin against the Holy Spirit, you sin against GOD.

“Why hath satan tempted thy heart, that thou shoudst lie to the Holy Ghost…Thou hast not lied to men, but to GOD.” The Acts 5:3-4

“And there are Three Who give testimony in Heaven, the Father, the Word and the Holy Spirit. And these Three are ONE.” 1 St. John 5:7 1 St. John 5:7 reveals Jesus as being the ‘Word’, as the Son, Who was ‘with GOD’ in the ‘beginning’ as mentioned (St. John 1:1), and the ‘Word’ taking ‘Flesh’ and becoming ‘Man’ (St. John 1:14).

These verses have proven that the Father, the Son and the Holy Spirit, though Thy are Three, yet They are ONE. This UNDIVIDED ONENESS (1 St. John 5:7) is the Blessed Trinity, ONE GOD.

Holy Scripture reveals the Blessed Trinity as GOD even before creation itself.

“In the beginning was the Word and the Word was with GOD and the Word was GOD.” St. John 1:1

“In the beginning GOD created Heaven and earth.” Genesis 17:5

Notice the ‘Word’ (Jesus), is GOD in the ‘beginning’ (St. John 1:1), Who ‘created Heaven and earth’ in the beginning (Genesis 1:1). Without Jesus, Who is GOD, nothing was made.

“All things were made by Him; and without Him was made nothing that was made.” St. John 1:3

“And now glorify thou Me, O’ Father, with Thyself, with the glory which I had, before the world was, with Thee.” St. John 17:5

“Behold a Virgin shall be with Child and bring forth a Son and they shall call His Name Emmanuel, which being interpreted is, GOD with us.” St. Matthew 1:23

The Book of Genesis foreshadows the Trinity as Three distinct Divine Persons. After the Triune GOD had created Heaven and earth, They created man.

“And He said: ‘Let Us make man in our Image and Likeness’…’And GOD created man to His Own Image; to the Image of GOD, He created him’…” Genesis 1:26

When GOD made man, He made him in His ‘Image’, the Image of GOD. When GOD took ‘Flesh’ and became ‘Man’, He was still GOD and still in ‘His Own Image’, hence the Second Person of the Blessed Trinity.

“And He said: ‘Behold Adam is become one of Us, knowing good and evil’…” Genesis 3:22

“Let Us go down and there confound their tongues.” Genesis 11:7

Remember that the ‘Word’ (Jesus) was ‘with’ GOD and ‘was’ GOD in the ‘beginning’ (St. John 1:1), and in each verse of the Book of Genesis, GOD revealed His Divinity referring to Himself ‘let us’ rather than ‘I will’.

The Persons of the Blessed Trinity are working together in unity, in ONE UNDIVIDED GODHEAD.

Before Jesus Ascended into Heaven, He ordered His Apostles and Disciples to go out and make disciples of all nations and to Baptize all those who embrace the Faith in the Name of the Blessed Trinity.

“Going therefore, teach ye all nations; Baptizing in the Name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you; and behold, I am with you all days, even to the consummation of the world.” St. Matthew 28:19-20

Jesus, knowing that He is to Ascend into Heaven, promised to send the Holy Spirit; and He will ‘teach them all things’ (St. John 14:16,26), (St. John 16:13). Jesus in His own words: “I Am with you all days, even to the consummation of the world”, by His Ascension, Jesus has revealed Himself to be ONE with the Holy Spirit, to teach us ‘all things’ and to be with us always, to the end of time.

The Blessed Trinity are Three Divine Persons with Three distinct roles:

GOD the Father: The Creator (Gen 1:1, Jn 1:1) GOD the Son: The Redeemer (Jn 1:1,14) GOD the Holy Spirit: The Sanctifier (Jn 14:16-17,26, Mt 28:20)

Posted in Apologetics-General | 2 Comments »

Questions for “Bible Christians” By Steve Ray

Posted by catholicfaithdefender on March 31, 2008

Questions for “Bible Christians”

Thanks to David Palm for most of these questions

 

 


1) Where did Jesus give instructions that the Christian faith should be based exclusively on a book?

 

2) Other than the specific command to John to pen the Revelation, where did Jesus tell His apostles to write anything down and compile it into an authoritative book?

 

3) Where in the New Testament do the apostles tell future generations that the Christian faith will be based solely on a book?

 

4) some Protestants claim that Jesus condemned all oral tradition (e.g., Matt 15:3, 6; Mark 7:8‑13). If so, why does He bind His listeners to oral tradition by telling them to obey the scribes and Pharisees when they “sit on Moses’ seat” (Matt 23:2)?

 

5) Some Protestants claim that St. Paul condemned all oral tradition (Col 2:8). If so, why does he tell the Thessalonians to “stand firm and hold to the traditions which you were taught, whether by word of mouth or by letter” (2 Thes 2:15) and praises the Corinthians because they “hold firmly to the traditions” (1 Cor 11:2)?

 

(And why does the Protestant NIV change the word “tradition” to “teaching”?)

 

6) If the authors of the New Testament believed in sola Scriptura, why did they sometimes draw on oral Tradition as authoritative and as God’s Word (Matt 2:23; 23:2; 1 Cor 10:4; 1 Pet 3:19; Jude 9, 14 15)?

 

7) Where in the Bible is God’s Word restricted only to what is written down?

 

8) How do we know who wrote the books that we call Matthew, Mark, Luke, John, Acts, Hebrews, and 1, 2, and 3 John?

 

9) On what authority, or on what principle, would we accept as Scripture books that we know were not written by one of the twelve apostles?

 

10) Where in the Bible do we find an inspired and infallible list of books that should belong in the Bible? (e.g., Is the Bible’s Table of Contents inspired?)

 

11) How do we know, from the Bible alone, that the individual books of the New Testament are inspired, even when they make no claim to be inspired?

 

12) How do we know, from the Bible alone, that the letters of St. Paul, who wrote to first-century congregations and individuals, are meant to be read by us as Scripture 2000 years later?

 

13) Where does the Bible claim to be the sole authority for Christians in matters of faith and morals?

 

14) Most of the books of the New Testament were written to address very specific problems in the early Church, and none of them are a systematic presentation of Christian faith and theology. On what biblical basis do Protestants think that everything that the apostles taught is captured in the New Testament writings?

 

15) If the books of the New Testament are “self-authenticating” through the ministry of the Holy Spirit to each individual, then why was there confusion in the early Church over which books were inspired, with some books being rejected by the majority?

 

16) If the meaning of the Bible is so clear—so easily interpreted—and if the Holy Spirit leads every Christian to interpret it for themselves, then why are there over 33,000 Protestant denominations, and millions of individual Protestants, all interpreting the Bible differently?

 

17) Who may authoritatively arbitrate between Christians who claim to be led by the Holy Spirit into mutually contradictory interpretations of the Bible?

 

18) Since each Protestant must admit that his or her interpretation is fallible, how can any Protestant in good conscience call anything heresy or bind another Christian to a particular belief?

 

19) Protestants usually claim that they all agree “on the important things.” Who is able to decide authoritatively what is important in the Christian faith and what is not?

 

20) How did the early Church evangelize and overthrow the Roman Empire, survive and prosper almost 350 years, without knowing for sure which books belong in the canon of Scripture?

 

21) Who in the Church had the authority to determine which books belonged in the New Testament canon and to make this decision binding on all Christians? If nobody has this authority, then can I remove or add books to the canon on my own authority?

 

22) Why do Protestant scholars recognize the early Church councils at Hippo and Carthage as the first instances in which the New Testament canon was officially ratified, but ignore the fact that those same councils ratified the Old Testament canon used by the Catholic Church today but abandoned by Protestants at the Reformation?

 

23) Why do Protestants follow post‑apostolic Jewish decisions on the boundaries of the Old Testament canon, rather than the decision of the Church founded by Jesus Christ?

 

24) How were the bishops at Hippo and Carthage able to determine the correct canon of Scripture, in spite of the fact that they believed all the distinctively Catholic doctrines such as the apostolic succession of bishops, the sacrifice of the Mass, Christ’s Real Presence in the Eucharist, baptismal regeneration, etc?

 

25) If Christianity is a “book religion,” how did it flourish during the first 1500 years of Church history when the vast majority of people were illiterate?

 

26) How could the Apostle Thomas establish the church in India that survives to this day (and is now in communion with the Catholic Church) without leaving them with one word of New Testament Scripture?

 

27) If sola Scriptura is so solid and biblically based, why has there never been a full treatise written in its defense since the phrase was coined in the Reformation?

 

28) If Jesus intended for Christianity to be exclusively a “religion of the book,” why did He wait 1400 years before showing somebody how to build a printing press?

 

29) If the early Church believed in sola Scriptura, why do the creeds of the early Church always say “we believe in the Holy Catholic Church,” and not “we believe in Holy Scripture”?

 

30) If the Bible is as clear as Martin Luther claimed, why was he the first one to interpret it the way he did and why was he frustrated at the end of his life that “there are now as many doctrines as there are heads”?

 

31) The time interval between the Resurrection and the establishment of the New Testament canon in ad 382 is roughly the same as the interval between the arrival of the Mayflower in America and the present day. Therefore, since the early Christians had no defined New Testament for almost four hundred years, how did they practice sola Scriptura?

 

32) If the Bible is the only foundation and basis of Christian truth, why does the Bible itself say that the Church is the pillar and foundation of truth (1 Tim. 3:15)?

 

33) Jesus said that the unity of Christians would be objective evidence to the world that He had been sent by God (John 17:20-23). How can the world see an invisible “unity” that exists only in the hearts of believers?

 

34) If the unity of Christians was meant to convince the world that Jesus was sent by God, what does the ever-increasing fragmentation of Protestantism say to the world?

 

35) Hebrews 13:17 says, “Obey your leaders and submit to their authority. They keep watch over you as men who must give an account. Obey them so that their work will be a joy, not a burden, for that would be of no advantage to you.” What is the expiration date of this verse? When did it become okay not only to disobey the Church’s leaders, but to rebel against them and set up rival churches?

 

36) The Koran explicitly claims divine inspiration, but the New Testament books do not. How do you know that the New Testament books are nevertheless inspired, but the Koran is not?

 

37) How does a Protestant know for sure what God thinks about moral issues such as abortion, masturbation, contraceptives, eugenics, euthanasia, etc.?

 

38) What is one to believe when one Protestant says infants should be baptized (e.g., Luther and Calvin) and another says it is wrong and unbiblical (e.g., Baptists and Evangelicals)?

 

 

A Few Bonus Questions

 

Where does the Bible . . .

 

. . . say God created the world/universe out of nothing?

 

. . .  say salvation is attainable through faith alone?

 

. . . tell us how we know that the revelation of Jesus Christ ended with the death of the last Apostle?

. . . provide a list of the canonical books of the Old Testament?

 

. . . provide a list of the canonical books of the New Testament?

 

. . . explain the doctrine of the Trinity, or even use the word “Trinity”?

 

. . . tell us the name of the “beloved disciple”?

 

. . . inform us of the names of the authors of the Gospel of Matthew, Mark, Luke, or John?

 

. . . who wrote the Book of Acts?

 

. . . tell us the Holy Spirit is one of the three Persons of the Trinity?

 

. . . .tell us Jesus Christ was both fully God and fully man from the moment of conception (e.g. how do we know His Divinity wasn’t infused later in His life?) and/or tells us Jesus Christ is One Person with two complete natures,

human and Divine and not some other combination of the two natures (i.e., one

or both being less than complete)?

 

. . . that the church should, or someday would be divided into competing and disagreeing denominations?

 

. . . that Protestants can have an invisible unity when Jesus expected a visible unity to be seen by the world (see John 17)?

 

. . . tell us Jesus Christ is of the same substance of Divinity as God the Father?

 

For more info, visit our website at

www.Catholic-Convert.com

 

Posted in Apologetics-General | Leave a Comment »

Reconcile the seeming difference in the description of Judas

Posted by catholicfaithdefender on March 31, 2008

Question: How do you reconcile the seeming difference in the description of Judas’ demise between Mt 27:5 (hangs himself) and Acts 1:18 (“Now this man bought a field with the reward of his wickedness; and falling headlong he burst open in the middle and all his bowels gushed out”)? Is the “man” mentioned in Acts 18 referring to Judas or some other man who bought the field?

 

Answer: The Bible is referring to Judas in both accounts. I was just standing on Mount Zion two days ago looking down into the Hinnom Valley at the place where Judas hanged himself.

 

The Greek for “fell to his death” means, literally, “having become prone.” And the term “fell headlong” seems to have been a medical term for “swelling up” which certainly would happen if he was left hanging for any period of time. Augustine harmonizes by suggesting he hanged himself and then fell, by his own mistake or when someone cut him down. In other words, he hung himself and maybe the rope broke or slipped and Judas plunged to the ground to be gashed open by rocks or some other object below.

 

One commentary states it this way: “ ‘And becoming prone, he burst in the middle, and all his entrails poured out’ (literal translation). The NIV probably is right in interpreting the strange phrase “becoming prone” as “fell headlong.”  The picture is that of a fall so severe as to open his body cavity and cause his inner organs (splanchna) to spill out. In consequence of this gory death the field became known by Jerusalem locals as Akeldama” (Polhill, J. B. (2001, c1992). Vol. 26: Acts (electronic ed.). Logos Library System; The New American Commentary (92). Nashville: Broadman & Holman Publishers).

Posted in Error in the Bible? ANSWERED !!! | Leave a Comment »

EVIDENCE FOR THE RESURRECTION OF CHRIST

Posted by catholicfaithdefender on March 30, 2008

A Challenge for Skeptics

See also our article on: The Importance of the Resurrection

A reasonable challenge to the skeptic is this: If it can be proved that Jesus really rose from the dead, will you believe in him? For if he really rose, that validates his claim to be divine and not merely human, for resurrection from death is beyond human power; and his divinity validates the truth of everything else he said, for God cannot lie.

The Strategy of the Argument for the Resurrection: Five Possible Theories

We believe Christ’s resurrection can be proved with at least as much certainty as any universally believed and well-documented event in ancient history. To prove this, we do not need to presuppose anything controversial (e.g. that miracles happen). But the skeptic must also not presuppose anything (e.g. that they do not). We do not need to presuppose that the New Testament is infallible, or divinely inspired or even true. We do not need to presuppose that there really was an empty tomb or post-resurrection appearances, as recorded. We need to presuppose only two things, both of which are hard data, empirical data, which no one denies:

I. The existence of the New Testament texts as we have them.

II. The existence (but not necessarily the truth) of the Christian religion as we find it today.

The question is this: Which theory about what really happened in Jerusalem on that first Easter Sunday can account for the data? There are five possible theories: Christianity, hallucination, myth, conspiracy and swoon.

Jesus died — Jesus rose ———————————- (1) Christianity

Jesus didn’t rise — the apostles were deceived —– (2) Hallucination

the apostles were myth-makers ————————- (3) Myth

the apostles were deceivers —————————— (4) Conspiracy

Jesus didn’t die ———————————————- (5) Swoon

Theories 2 and 4 constitute a dilemma: if Jesus didn’t rise, then the apostles, who taught that he did, were either deceived (if they thought he did) or deceivers (if they knew he didn’t). The Modernists could not escape this dilemma until they came up with a middle category, myth. It is the most popular alternative today.

Thus either (1) the resurrection really happened, (2) the apostles were deceived by a hallucination, (3) the apostles created a myth, not meaning it literally, (4) the apostles were deceivers who conspired to foist on the world the most famous and successful lie in history, or (5) Jesus only swooned and was resuscitated, not resurrected. All five theories are logically possible, and therefore must be fairly investigated — even (1) ! They are also the only possibilities, unless we include really far-out ideas that responsible historians have never taken seriously, such as that Jesus was really a Martian who came in a flying saucer. Or that he never even existed; that the whole story was the world’s greatest fantasy novel, written by some simple fisherman; that he was a literary character whom everyone in history mistook for a real person, including all Christians and their enemies, until some scholar many centuries later got the real scoop from sources unnamed.

If we can refute all other theories (2-5), we will have proved the truth of the resurrection (1). The form of the argument here is similar to that of most of the arguments for the existence of God. Neither God nor the resurrection are directly observable, but from data that are directly observable we can argue that the only possible adequate explanation of this data is the Christian one.

We shall take the four non-believing theories in the following order: from the simplest, least popular and most easily refuted to the most confusing, most popular and most complexly refuted: first swoon, then conspiracy, then hallucination and finally myth.

Refutation of the Swoon Theory: Nine Arguments

Nine pieces of evidence refute the swoon theory:

(1) Jesus could not have survived crucifixion. Roman procedures were very careful to eliminate that possibility. Roman law even laid the death penalty on any soldier who let a capital prisoner escape in any way, including bungling a crucifixion. It was never done.

(2) The fact that the Roman soldier did not break Jesus’ legs, as he did to the other two crucified criminals (Jn 19:31-33), means that the soldier was sure Jesus was dead. Breaking the legs hastened the death so that the corpse could be taken down before the sabbath (v. 31).

(3) John, an eyewitness, certified that he saw blood and water come from Jesus’ pierced heart (Jn 19:34-35). This shows that Jesus’ lungs had collapsed and he had died of asphyxiation. Any medical expert can vouch for this.

(4) The body was totally encased in winding sheets and entombed (Jn 19:38-42).

(5) The post-resurrection appearances convinced the disciples, even “doubting Thomas,” that Jesus was gloriously alive (Jn 20:19-29). It is psychologically impossible for the disciples to have been so transformed and confident if Jesus had merely struggled out of a swoon, badly in need of a doctor. A half-dead, staggering sick man who has just had a narrow escape is not worshiped fearlessly as divine lord and conquerer of death.

(6) How were the Roman guards at the tomb overpowered by a swooning corpse? Or by unarmed disciples? And if the disciples did it, they knowingly lied when they wrote the Gospels, and we are into the conspiracy theory, which we will refute shortly.

(7) How could a swooning half-dead man have moved the great stone at the door of the tomb? Who moved the stone if not an angel? No one has ever answered that question. Neither the Jews nor the Romans would move it, for it was in both their interests to keep the tomb sealed, the Jews had the stone put there in the first place, and the Roman guards would be killed if they let the body “escape.”

The story the Jewish authorities spread, that the guards fell asleep and the disciples stole the body (Mt 28:11-15), is unbelievable. Roman guards would not fall asleep on a job like that; if they did, they would lose their lives. And even if they did fall asleep, the crowd and the effort and the noise it would have taken to move an enormous boulder would have wakened them. Furthermore, we are again into the conspiracy theory, with all its unanswerable difficulties (see next section).

(8) If Jesus awoke from a swoon, where did he go? Think this through: you have a living body to deal with now, not a dead one. Why did it disappear? There is absolutely no data, not even any false, fantastic, imagined data, about Jesus’ life after his crucifixion, in any sources, friend or foe, at any time, early or late. A man like that, with a past like that, would have left traces.

(9) Most simply, the swoon theory necessarily turns into the conspiracy theory or the hallucination theory, for the disciples testified that Jesus did not swoon but really died and really rose.

It may seem that these nine arguments have violated our initial principle about not presupposing the truth of the Gospel texts, since we have argued from data in the texts. But the swoon theory does not challenge the truths in the texts which we refer to as data; it uses them and explains them (by swoon rather than resurrection). Thus we use them too. We argue from our opponents’ own premises.

Refutation of the Conspiracy Theory: Seven Arguments

Why couldn’t the disciples have made up the whole story?

(1) Blaise Pascal gives a simple, psychologically sound proof for why this is unthinkable:

“The apostles were either deceived or deceivers. Either supposition is difficult, for it is not possible to imagine that a man has risen from the dead. While Jesus was with them, he could sustain them; but afterwards, if he did not appear to them, who did make them act? The hypothesis that the Apostles were knaves is quite absurd. Follow it out to the end, and imagine these twelve men meeting after Jesus’ death and conspiring to say that he has risen from the dead. This means attacking all the powers that be. The human heart is singularly susceptible to fickleness, to change, to promises, to bribery. One of them had only to deny his story under these inducements, or still more because of possible imprisonment, tortures and death, and they would all have been lost. Follow that out.” (Pascal, Pensees 322, 310)

The “cruncher” in this argument is the historical fact that no one, weak or strong, saint or sinner, Christian or heretic, ever confessed, freely or under pressure, bribe or even torture, that the whole story of the resurrection was a fake a lie, a deliberate deception. Even when people broke under torture, denied Christ and worshiped Caesar, they never let that cat out of the bag, never revealed that the resurrection was their conspiracy. For that cat was never in that bag. No Christians believed the resurrection was a conspiracy; if they had, they wouldn’t have become Christians.

(2) If they made up the story, they were the most creative, clever, intelligent fantasists in history, far surpassing Shakespeare, or Dante or Tolkien. Fisherman’s “fish stories” are never that elaborate, that convincing, that life-changing, and that enduring.

(3) The disciples’ character argues strongly against such a conspiracy on the part of all of them, with no dissenters. They were simple, honest, common peasants, not cunning, conniving liars. They weren’t even lawyers! Their sincerity is proved by their words and deeds. They preached a resurrected Christ and they lived a resurrected Christ. They willingly died for their “conspiracy.” Nothing proves sincerity like martyrdom. They change in their lives from fear to faith, despair to confidence, confusion to certitude, runaway cowardice to steadfast boldness under threat and persecution, not only proves their sincerity but testifies to some powerful cause of it. Can a lie cause such a transformation? Are truth and goodness such enemies that the greatest good in history — sanctity — has come from the greatest lie?

Use your imagination and sense of perspective here. Imagine twelve poor, fearful, stupid (read the Gospels!) peasants changing the hard-nosed Roman world with a lie. And not an easily digested, attractive lie either. St. Thomas Aquinas says:

“In the midst of the tyranny of the persecutors, an innumerable throng of people, both simple and learned, flocked to the Christian faith. In this faith there are truths proclaimed that surpass every human intellect; the pleasures of the flesh are curbed; it is taught that the things of the world should be spurned. Now, for the minds of mortal men to assent to these things is the greatest of miracles….This wonderful conversion of the world to the Christian faith is the clearest witness….For it would be truly more wonderful than all signs if the world had been led by simply and humble men to believe such lofty truths, to accomplish such difficult actions, and to have such high hopes.” (Summa Contra Gentiles, I, 6)

(4) There could be no possible motive for such a lie. Lies are always told for some selfish advantage. What advantage did the “conspirators” derive from their “lie” ? They were hated, scorned, persecuted, excommunicated, imprisoned, tortured, exiled, crucified, boiled alive, roasted, beheaded, disemboweled and fed to lions — hardly a catalog of perks!

(5) If the resurrection was a lie, the Jews would have produced the corpse and nipped this feared superstition in the bud. All they had to do was go to the tomb and get it. The Roman soldiers and their leaders were on their side, not the Christians’. And if the Jews couldn’t get the body because the disciples stole it, how did they do that? The arguments against the swoon theory hold here too: unarmed peasants could not have overpowered Roman soldiers or rolled away a great stone while they slept on duty.

(6) The disciples could not have gotten away with proclaiming the resurrection in Jerusalem — same time, same place, full of eyewitnesses — if it had been a lie. William Lane Craig says,

“The Gospels were written in such a temporal and geographical proximity to the events they record that it would have been almost impossible to fabricate events….The fact that the disciples were able to proclaim the resurrection in Jerusalem in the face of their enemies a few weeks after the crucifixion shows that what they proclaimed was true, for they could never have proclaimed the resurrection (and been believed) under such circumstances had it not occurred.” (Knowing the Truth About the Resurrection, chapter 6)

(7) If there had been a conspiracy, it would certainly have been unearthed by the disciples’ adversaries, who had both the interest and the power to expose any fraud. Common experience shows that such intrigues are inevitably exposed (Craig, ibid).

In conclusion, if the resurrection was a concocted, conspired lie, it violates all known historical and psychological laws of lying. It is, then, as unscientific, as unrepeatable, unique and untestable as the resurrection itself. But unlike the resurrection, it is also contradicted by things we do know (the above points).

Refutation of the Hallucination Theory: Thirteen Arguments

If you thought you saw a dead man walking and talking, wouldn’t you think it more likely that you were hallucinating than that you were seeing correctly? Why then not think the same thing about Christ’s resurrection?

(1) There were too many witnesses. Hallucinations are private, individual, subjective. Christ appeared to Mary Magdalene, to the disciples minus Thomas, to the disciples including Thomas, to the two disciples at Emmaus, to the fisherman on the shore, to James (his “brother” or cousin), and even to five hundred people at once (1 Cor 15:3-8). Even three different witnesses are enough for a kind of psychological trigonometry; over five hundred is about as public as you can wish. And Paul says in this passage (v. 6) that most of the five hundred are still alive, inviting any reader to check the truth of the story by questioning the eyewitnesses — he could never have done this and gotten away with it, given the power, resources and numbers of his enemies, if it were not true.

(2) The witnesses were qualified. They were simple, honest, moral people who had firsthand knowledge of the facts.

(3) The five hundred saw Christ together, at the same time and place. This is even more remarkable than five hundred private “hallucinations” at different times and places of the same Jesus. Five hundred separate Elvis sightings may be dismissed, but if five hundred simple fishermen in Maine saw, touched and talked with him at once, in the same town, that would be a different matter. (The only other dead person we know of who is reported to have appeared to hundreds of qualified and skeptical eyewitnesses at once is Mary the mother of Jesus [at Fatima, to 70,000]. And that was not a claim of physical resurrection but of a vision.)

(4) Hallucinations usually last a few seconds or minutes; rarely hours. This one hung around for forty days (Acts 1:3).

(5) Hallucinations usually happen only once, except to the insane. This one returned many times, to ordinary people (Jn 20:19-21:14; Acts 1:3).

(6) Hallucinations come from within, from what we already know, at least unconsciously. This one said and did surprising and unexpected things (Acts 1:4,9) — like a real person and unlike a dream.

(7) Not only did the disciples not expect this, they didn’t even believe it at first — neither Peter, nor the women, nor Thomas, nor the eleven. They thought he was a ghost; he had to eat something to prove he was not (Lk 24:36-43).

(8) Hallucinations do not eat. The resurrected Christ did, on at least two occasions (Lk 24:42-43; Jn 21:1-14).

(9) The disciples touched him (Mt 28:9; Lk 24:39; Jn 20:27).

(10) They also spoke with him, and he spoke back. Figments of your imagination do not hold profound, extended conversations with you, unless you have the kind of mental disorder that isolates you. But this “hallucination” conversed with at least eleven people at once, for forty days (Acts 1:3).

(11) The apostles could not have believed in the “hallucination” if Jesus’ corpse had still been in the tomb. This is very simple and telling point; for if it was a hallucination, where was the corpse? They would have checked for it; if it was there, they could not have believed.

(12) If the apostles had hallucinated and then spread their hallucinogenic story, the Jews would have stopped it by producing the body — unless the disciples had stolen it, in which case we are back with the conspiracy theory and all its difficulties.

(13) A hallucination would explain only the post-resurrection appearances; it would not explain the empty tomb, the rolled-away stone, or the inability to produce the corpse. No theory can explain all these data except a real resurrection. C.S. Lewis says,

“Any theory of hallucination breaks down on the fact (and if it is invention [rather than fact], it is the oddest invention that ever entered the mind of man) that on three separate occasions this hallucination was not immediately recognized as Jesus (Lk 24:13-31; Jn 20:15; 21:4). Even granting that God sent a holy hallucination to teach truths already widely believed without it, and far more easily taught by other methods, and certain to be completely obscured by this, might we not at least hope that he would get the face of the hallucination right? Is he who made all faces such a bungler that he cannot even work up a recognizable likeness of the Man who was himself?” (Miracles, chapter 16)

Some of these arguments are as old as the Church Fathers. Most go back to the eighteenth century, especially William Paley. How do unbelievers try to answer them? Today, few even try to meet these arguments, although occasionally someone tries to refurbish one of the three theories of swoon, conspiracy or hallucination (e.g. Schonfield’s conspiratorial The Passover Plot). But the counter-attack today most often takes one of the two following forms.

I. Some dismiss the resurrection simply because it is miraculous, thus throwing the whole issue back to whether miracles are possible. They argue, as Hume did, that any other explanation is always more probable than a miracle. For a refutation of these arguments, see our chapter on miracles (chapter 5).

II. The other form of counter-attack, by far the most popular, is to try to escape the traditional dilemma of “deceivers” (conspirators) or “deceived” (hallucinators) by interpreting the Gospels as myth — neither literally true nor literally false, but spiritually or symbolically true. This is the standard line of liberal theology departments in colleges, universities and seminaries throughout the Western world today.

Refutation of the Myth Theory: Six Arguments

(1) The style of the Gospels is radically and clearly different from the style of all the myths. Any literary scholar who knows and appreciates myths can verify this. There are no overblown, spectacular, childishly exaggerated events. Nothing is arbitrary. Everything fits in. Everything is meaningful. The hand of a master is at work here.

Psychological depth is at a maximum. In myth it is at a minimum. In myth, such spectacular external events happen that it would be distracting to add much internal depth of character. That is why it is ordinary people like Alice who are the protagonists of extra-ordinary adventures like Wonderland. That character depth and development of everyone in the Gospels — especially, of course, Jesus himself — is remarkable. It is also done with an incredible economy of words. Myths are verbose; the Gospels are laconic (concise).

There are also telltale marks of eyewitness description, like the little detail of Jesus writing in the sand when asked whether to stone the adulteress or not (Jn 8:6). No one knows why this is put in; nothing comes of it. The only explanation is that the writer saw it. If this detail and others like it throughout all four Gospels were invented, then a first-century tax collector (Matthew), a “young man” (Mark), a doctor (Luke), and a fisherman (John) all independently invented the new genre of realistic fantasy nineteen centuries before it was reinvented in the twentieth.

The stylistic point is argued so well by C.S. Lewis in “Modern Theology and Biblical Criticism” (in Christian Reflections and also in Fern-Seed and Elephants) that we strongly refer the reader to it as the best comprehensive anti-demythologizing essay we have seen.

Let us be even more specific. Let us compare the Gospels with two particular mythic writings from around that time to see for ourselves the stylistic differences. The first is the so-called Gospel of Peter, a forgery from around A.D. 125 which John Dominic Crossan (of the “Jesus Seminar”), a current media darling among the doubters, insists is earlier than the four Gospels. As William Lane Craig puts it:

“In this account, the tomb is not only surrounded by Roman guards but also by all the Jewish Pharisees and elders as well as a great multitude from all the surrounding countryside who have come to watch the resurrection. Suddenly in the night there rings out a loud voice in heaven, and two men descend from heaven to the tomb. The stone over the door rolls back by itself, and they go into the tomb. The three men come out of the tomb, two of them holding up the third man. The heads of the two men reach up into the clouds, but the head of the third man reaches beyond the clouds. Then a cross comes out of the tomb, and a voice from heaven asks, ‘Have you preached to them that sleep?’ And the cross answers, ‘Yes.'” (Apologetics, p. 189)

Here is a second comparison, from Richard Purtill:

“It may be worthwhile to take a quick look, for purposes of comparison at the closest thing we have around the time of the Gospels to an attempt at a realistic fantasy. This is the story of Apollonius of Tyana, written about A.D. 250 by Flavius Philostratus….There is some evidence that a neo-Pythagorean sage named Apollonius may really have lived, and thus Philostratus’ work is a real example of what have thought the Gospels to be: a fictionalized account of the life of a real sage and teacher, introducing miraculous elements to build up the prestige of the central figure. It thus gives us a good look at what a real example of a fictionalized biography would look like, written at a time and place not too far removed from those in which the Gospels were written.

“The first thing we notice is the fairy-tale atmosphere. There is a rather nice little vampire story, which inspired a minor poem by Keats entitled Lamia. There are animal stories about, for instance, snakes in India big enough to drag off and eat an elephant. The sage wanders from country to country and wherever he goes he is likely to be entertained by the king or emperor, who holds long conversations with him and sends him on his way with camels and precious stones.

“Here is a typical passage about healing miracles: ‘A woman who had had seven miscarriages was cured through the prayers of her husband, as follows. The Wise Man told the husband, when his wife was in labor, to bring a live rabbit under his cloak to the place where she was, walk around her and immediately release the rabbit; for she would lose her womb as well as her baby if the rabbit was not immediately driven away.’ [Bk 3, sec 39]

“The point is that this is what you get when the imagination goes to work. Once the boundaries of fact are crossed we wander into fairyland. And very nice too, for amusement or recreation. But the Gospels are set firmly in the real Palestine of the first century, and the little details are not picturesque inventions but the real details that only an eyewitness or a skilled realistic novelist can give.” (Thinking About Religion, p. 75-76)

(2) A second problem is that there was not enough time for myth to develop. The original demythologizers pinned their case onto a late second-century date for the writing of the Gospels; several generations have to pass before the added mythological elements can be mistakenly believed to be facts. Eyewitnesses would be around before that to discredit the new, mythic versions. We know of other cases where myths and legends of miracles developed around a religious founder — for example, Buddha, Lao-tzu and Muhammad. In each case, many generations passed before the myth surfaced.

The dates for the writing of the Gospels have been pushed back by every empirical manuscript discovery; only abstract hypothesizing pushes the date forward. Almost no knowledgeable scholar today holds what Bultmann said it was necessary to hold in order to believe the myth theory, namely, that there is no first-century textual evidence that Christianity began with a divine and resurrected Christ, not a human and dead one.

Some scholars still dispute the first-century date for the Gospels, especially John’s. But no one disputes that Paul’s letters were written within the lifetime of eyewitnesses to Christ. So let us argue from Paul’s letters. Either these letters contain myth or they do not. If so, there is lacking the several generations necessary to build up a commonly believed myth. There is not even one generation. If these letters are not myth, then the Gospels are not either, for Paul affirms all the main claims of the Gospels. Julius Muller put the anti-myth argument this way:

“One cannot imagine how such a series of legends could arise in an historical age, obtain universal respect, and supplant the historical recollection of the true character [Jesus]….if eyewitnesses were still at hand who could be questioned respecting the truth of the recorded marvels. Hence, legendary fiction, as it likes not the clear present time but prefers the mysterious gloom of gray antiquity, is wont to seek a remoteness of age, along with that of space, and to remove its boldest and most rare and wonderful creations into a very remote and unknown land.” (The Theory of Myths in Its Application to the Gospel History Examined and Confuted [London, 1844], p. 26)

Muller challenged his nineteenth-century contemporaries to produce a single example anywhere in history of a great myth or legend arising around a historical figure and being generally believed within thirty years after that figure’s death. No one has ever answered him.

(3) The myth theory has two layers. The first layer is the historical Jesus, who was not divine, did not claim divinity, performed no miracles, and did not rise from the dead. The second, later, mythologized layer is the Gospels as we have them, with a Jesus who claimed to be divine, performed miracles and rose from the dead. The problem with this theory is simply that there is not the slightest bit of any real evidence whatever for the existence of any such first layer. The two-layer cake theory has the first layer made entirely of air — and hot air at that.

St. Augustine refutes the two-layer theory with his usual condensed power and simplicity:

“The speech of one Elpidius, who had spoken and disputed face to face against the Manichees, had already begun to affect me at Carthage, when he produced arguments from Scripture which were not easy to answer. And the answer they [the Manichees, who claimed to be the true Christians] gave seemed to me feeble — indeed they preferred not to give it in public but only among ourselves in private — the answer being that the Scriptures of the New Testament had been corrupted by some persons unknown…yet the Manicheans made no effort to produce uncorrupted copies.” (Confessions, V, 11, Sheed translation)

Note the sarcasm in the last sentence. It still applies today. William Lane Craig summarizes the evidence — the lack of evidence:

“The Gospels are a miraculous story, and we have no other story handed down to us than that contained in the Gospels….The letters of Barnabas and Clement refer to Jesus’ miracles and resurrection. Polycarp mentions the resurrection of Christ, and Irenaeus relates that he had heard Polycarp tell of Jesus’ miracles. Ignatius speaks of the resurrection. Puadratus reports that persons were still living who had been healed by Jesus. Justin Martyr mentions the miracles of Christ. No relic of a non-miraculous story exists. That the original story should be lost and replaced by another goes beyond any known example of corruption of even oral tradition, not to speak of the experience of written transmissions. These facts show that the story in the Gospels was in substance the same story that Christians had at the beginning. This means…that the resurrection of Jesus was always a part of the story.” (Apologetics, chapter 6)

(4) A little detail, seldom noticed, is significant in distinguishing the Gospels from myth: the first witnesses of the resurrection were women. In first-century Judaism, women had low social status and no legal right to serve as witnesses. If the empty tomb were an invented legend, its inventors surely would not have had it discovered by women, whose testimony was considered worthless. If, on the other hand, the writers were simply reporting what they saw, they would have to tell the truth, however socially and legally inconvenient.

(5) The New Testament could not be myth misinterpreted and confused with fact because it specifically distinguishes the two and repudiates the mythic interpretation (2 Peter 1:16). Since it explicitly says it is not myth, if it is myth it is a deliberate lie rather than myth. The dilemma still stands. It is either truth or lie, whether deliberate (conspiracy) or non-deliberate (hallucination). There is no escape from the horns of this dilemma. Once a child asks whether Santa Claus is real, your yes becomes a lie, not myth, if he is not literally real. Once the New Testament distinguishes myth from fact, it becomes a lie if the resurrection is not fact.

(6) William Lane Craig has summarized the traditional textual arguments with such clarity, condensation and power that we quote him here at length. The following arguments (rearranged and outlined from Knowing the Truth About the Resurrection) prove two things: first, that the Gospels were written by the disciples, not later myth-makers, and second, that the Gospels we have today are essentially the same as the originals.

(A) Proof that the Gospels were written by eyewitnesses:

(1) Internal evidence, from the Gospels themselves:

(a) The style of writing in the Gospels is simple and alive, what we would expect from their traditionally accepted authors.

(b) Moreover, since Luke was written before Acts, and since Acts was written prior to the death of Paul, Luke must have an early date, which speaks for its authenticity.

(c) The Gospels also show an intimate knowledge of Jerusalem prior to its destruction in A.D. 70. The Gospels are full of proper names, dates, cultural details, historical events, and customs and opinions of that time.

(d) Jesus’ prophecies of that event (the destruction of Jerusalem) must have been written prior to Jerusalem’s fall, for otherwise the church would have separated out the apocalyptic element in the prophecies, which makes them appear to concern the end of the world. Since the end of the world did not come about when Jerusalem was destroyed, the so-called prophecies of its destruction that were really written after the city was destroyed would not have made that event appear so closely connected with the end of the world. Hence, the Gospels must have been written prior to A.D. 70.

(e) The stories of Jesus’ human weaknesses and of the disciples’ faults also bespeak the Gospels’ accuracy.

(f) Furthermore, it would have been impossible for forgers to put together so consistent a narrative as that which we find in the Gospels. The Gospels do not try to suppress apparent discrepancies, which indicates their originality (written by eyewitnesses). There is no attempt at harmonization between the Gospels, such as we might expect from forgers.

(g) The Gospels do not contain anachronisms; the authors appear to have been first-century Jews who were witnesses of the events.

We may conclude that there is no more reason to doubt that the Gospels come from the traditional authors than there is to doubt that the works of Philo or Josephus are authentic, except that the Gospels contain supernatural events.

(2) External evidence:

(a) The disciples must have left some writings, engaged as they were in giving lessons to and counseling believers who were geographically distant; and what could these writings be if not the Gospels and epistles themselves? Eventually the apostles would have needed to publish accurate narratives of Jesus’ history, so that any spurious attempts would be discredited and the genuine Gospels preserved.

(b) There were many eyewitnesses who were still alive when the books were written who could testify whether they came from their purported authors or not.

(c) The extra-biblical testimony unanimously attributes the Gospels to their traditional authors: the Epistle of Barnabas, the Epistle of Clement, the Shepherd of Hermes, Theophilus, Hippolytus, Origen, Puadratus, Irenaeus, Melito, Polycarp, Justin Martyr, Dionysius, Tertullian, Cyprian, Tatian, Caius, Athanasius, Cyril, up to Eusebius in A.D. 315, even Christianity’s opponents conceded this: Celsus, Porphyry, Emperor Julian.

(d) With a single exception, no apocryphal gospel is ever quoted by any known author during the first three hundred years after Christ. In fact there is no evidence that any inauthentic gospel whatever existed in the first century, in which all four Gospels and Acts were written.

(B) Proof that the Gospels we have today are the same Gospels originally written:

(1) Because of the need for instruction and personal devotion, these writings must have been copied many times, which increases the chances of preserving the original text.

(2) In fact, no other ancient work is available in so many copies and languages, and yet all these various versions agree in content.

(3) The text has also remained unmarred by heretical additions. The abundance of manuscripts over a wide geographical distribution demonstrates that the text has been transmitted with only trifling discrepancies. The differences that do exist are quite minor and are the result of unintentional mistakes.

(4) The quotations of the New Testament books in the early Church Fathers all coincide.

(5) The Gospels could not have been corrupted without a great outcry on the part of all orthodox Christians.

(6) No one could have corrupted all the manuscripts.

(7) There is no precise time when the falsification could have occurred, since, as we have seen, the New Testament books are cited by the Church Fathers in regular and close succession. The text could not have been falsified before all external testimony, since then the apostles were still alive and could repudiate such tampering.

(8) The text of the New Testament is every bit as good as the text of the classical works of antiquity. To repudiate the textual parity of the Gospels would be to reverse all the rules of criticism and to reject all the works of antiquity, since the text of those works is less certain than that of the Gospels.

Richard Purtill summarizes the textual case:

“Many events which are regarded as firmly established historically have (1) far less documentary evidence than many biblical events; (2) and the documents on which historians rely for much secular history are written much longer after the event than many records of biblical events; (3) furthermore, we have many more copies of biblical narratives than of secular histories; and (4) the surviving copies are much earlier than those on which our evidence for secular history is based. If the biblical narratives did not contain accounts of miraculous events, biblical history would probably be regarded as much more firmly established than most of the history of, say, classical Greece and Rome.” (Thinking About Religion, p. 84-85)

Conclusions: More Objections Answered

No alternative to a real resurrection has yet explained: the existence of the Gospels, the origin of the Christian faith, the failure of Christ’s enemies to produce his corpse, the empty tomb, the rolled-away stone, or the accounts of the post-resurrection appearances. Swoon, conspiracy, hallucination and myth have been shown to be the only alternatives to a real resurrection, and each has been refuted.

What reasons could be given at this point for anyone who still would refuse to believe? At this point, general rather than specific objections are usually given. For instance:

Objection 1 : History is not an exact science. It does not yield absolute certainty like mathematics.

Reply : This is true, but why would you note that fact now and not when you speak of Caesar or Luther or George Washington? History is not exact, but it is sufficient. No one doubts that Caesar crossed the Rubicon; why do many doubt that Jesus rose from the dead? The evidence for the latter is much better than for the former.

Objection 2 : You can’t trust documents. Paper proves nothing. Anything can be forged.

Reply : This is simply ignorance. Not trusting documents is like not trusting telescopes. Paper evidence suffices for most of what we believe; why should it suddenly become suspect here?

Objection 3 : Because the resurrection is miraculous. It’s the content of the idea rather than the documentary evidence for it that makes it incredible.

Reply : Now we finally have a straightforward objection — not to the documentary evidence but to miracles. This is a philosophical question, not a scientific, historical or textual question. (See chapter five in this book for an answer).

Objection 4 : It’s not only miracles in general but this miracle in particular that is objectionable. The resurrection of a corpse is crass, crude, vulgar, literalistic and materialistic. Religion should be more spiritual, inward, ethical.

Reply : If religion is what we invent, we can make it whatever we like. If it is what God invented, then we have to take it as we find it, just as we have to take the universe as we find it, rather than as we’d like it to be. Death is crass, crude, vulgar, literal and material. The resurrection meets death where it is and conquers it, rather than merely spouting some harmless, vaporous abstractions about spirituality. The resurrection is as vulgar as the God who did it. He also made mud and bugs and toenails.

Objection 5 : But a literalistic interpretation of the resurrection ignores the profound dimensions of meaning found in the symbolic, spiritual and mythic realms that have been deeply explored by other religions. Why are Christians so narrow and exclusive? Why can’t they see the profound symbolism in the idea of resurrection?

Reply : They can. It’s not either-or. Christianity does not invalidate the myths, it validates them, by incarnating them. It is “myth become fact,” to use the title of a germane essay by C.S. Lewis (in God in the Dock). Why prefer a one-layer cake to a two-layer cake? Why refuse either the literal-historical or the mythic-symbolic aspects of the resurrection? The Fundamentalist refuses the mythic-symbolic aspects because he has seen what the Modernist has done with it: used it to exclude the literal-historical aspects. Why have the Modernists done that? What terrible fate awaits them if they follow the multifarious and weighty evidence and argument that naturally emerges from the data, as we have summarized it here in this chapter?

The answer is not obscure: traditional Christianity awaits them, complete with adoration of Christ as God, obedience to Christ as Lord, dependence on Christ as Savior, humble confession of sin and a serious effort to live Christ’s life of self-sacrifice, detachment from the world, righteousness, holiness and purity of thought, word and deed. The historical evidence is massive enough to convince the open-minded inquirer. By analogy with any other historical event, the resurrection has eminently credible evidence behind it. To disbelieve it, you must deliberately make an exception to the rules you use everywhere else in history. Now why would someone want to do that?

Ask yourself that question if you dare, and take an honest look into your heart before you answer.

Posted in A Challenge for Skeptics | Leave a Comment »

From Evangelical to Catholic Experience of Christ

Posted by catholicfaithdefender on March 28, 2008

Why I Became a Catholic

A reader e-mailed me the other day with some questions, one of them being about why I became a Catholic.  I wrote her an answer and thought I’d share it here.  I do need to tell the story at some point of the circumstances around my conversion to Catholicism, but my reasons are here in nutshell form.

Also, I’m not blogging much right now thanks to a very busy, and thoughtful, semester.  Too much information, and too rich, for me to formulate much in the way of blog posts at present!  But I’ll get back to it whenever the present flood recedes enough….

So, here’s why I became a Catholic, unedited except for replacing the inquirer’s name with asterisks:

I have written some parts of my conversion story on my blog, such as how I first came to encounter Christ, and how my experience of Christ has changed during my journey from Evangelicalism to Catholicism.

In a nutshell, through a long period of study and reflection I simply became convinced that the Catholic Church really was founded by Jesus, grown from a small mustard seed into a mighty tree, as he promised it would.  In studying Catholic doctrine, which formerly I had been told was “man-made” and had nothing to do with scripture, I found that it is actually more consistent with scripture than the Evangelical theology I had studied before.  In fact, it is completely consistent with scripture – I still cannot find a single contradiction, when studied and understood at depth.  And I have been a studious Catholic for nearly 10 years, and am now earning a master’s degree in theology.

In coming to the conclusion that the Catholic Church really was founded by Jesus himself, in person, I also realized that if I am truly serious about following him regardless of the cost, and really take everything the bible says seriously, like the parts about being one Body and not getting caught up in division and controversy (which is endless in the Protestant world, in my experience), then I must become a Catholic.  My ancestors left Catholicism either by choice or by compulsion during the English Reformation (I don’t know which); regardless, I needed to reverse the break and come back into union with the original Church.

I also realized that if I really, really trust Christ, then I must trust his words that he founded the Church, and the gates of hell would not prevail against it – and so they never have.  To say that the Catholic Church failed and some ordinary man had to come along and re-found Christianity is to say that Christ failed.  That is the implication in what Protestants say – and Mormons, and Jehovah’s Witnesses, and any number of other groups who claim to have “found” the truth that was “lost.”  But Christ could not have failed – and he does keep his promises, and always has.  I trust that.  And history bears it out, if you study the history of the faith in the first 1500 years of Christianity.  It did not die out, and there have always been men and women of very great faith in Christ, in every era.

I realized, in the end, that if I really believe that Christ is in control, then he also is in control of the Catholic Church, knows what he is doing there, and always has.  Appearances to the contrary at different times in history, including our own present time, are due to a combination of human weakness and sin, and interference from the evil realm.  These are prophesied in the bible, and the answer always given in the bible is to keep one’s eyes on Christ and remain as one, growing in knowledge of him.  The bible does not give leaving and founding one’s own church as an option during difficult times – to do so is a direct contradiction of scripture.  On the contrary, we are to stay put, keep our eyes on Christ, and refuse to get caught up in division and controversy.  Our job is not to run the church or run away from the church, but to love the Church and each other in the Church, and Christ above all, as one, and stay put in the Church.

The Protestant Reformers were living during a difficult era of Church history, and came to their own conclusions about things, and did what they felt they had to do.  I’ve also come to mine – and reversed what they did, because I became convinced that it is the better, more biblical course.

And I have not been disappointed.  I have learned so much since I entered the Church – and yet feel that I have so, so much more to learn.  There are untold riches here, *****, that so deepen and enrich our faith, that can deepen and enrich our faith endlessly, our whole lives long.  Just to be a part of this world-wide, unified Body of faith is an incredible, indescribable gift, a real gift of God that takes my breath away daily, every time I think of it.

And the faith is not a static thing – it is eternally growing, deepening, unfolding, from a tiny mustard seed into an ever greater Tree, under the inspiration and guidance of the Holy Spirit, and will continue to do so until Christ comes again, and the whole creation, heaven and earth, are made new.  And the more closely I follow the Church, the closer I come to Jesus himself, the more closely I am conformed to Him.  Because the Church is Him; it is His Body, the expression, the on-going earthy incarnation of His Mind and Will and Love.  It is very beautiful.

Not that it is always easy – Christ did tell us that to follow Him means we must take up the cross – but even difficulties, endured with patience and faith, cause us to grow ever closer to Christ, in union with the Church, his Body on earth.  It is a spiritual battle, *****, and we must not let appearances fool us.  The battle is for the salvation of souls, and the evil that wants to snatch souls away from Christ also wants to discredit and disfigure his Church as much as possible.  But believe me when I say that it is only a superficial disfiguring.  Christ was disfigured on the cross; the Church is disfigured on earth; but Christ remains, and lives, as does the Church.  The truth is there, *****, and it shines when you find it. And it is Christ, who has already won the battle, and who will prevail.  And our trust is in Him.

To me, Protestants who keep trying to found new, pure, churches based on “original” Christianity or the book of Acts are like people who don’t like the direction a tree is growing – and so chop it down, and start a new tree.  Not to be overly harsh – they sense, rightly, that something is wrong, and are trying to fix it.  And their faith is real, and saving.

But they miss the point, because they do not know it: there already is a Tree, the original Tree that’s been there all along, and there is a Master Pruner, and He prunes the Tree in His own time, in His own way, and so keeps the Tree healthy and growing in the direction He wants it to grow.  Our own natural impatience makes us want to take matters into our own hands, and force things to be right, right now, rather than letting God truly be in control, and make things right according to His own way, in His own time (remember: with the Lord one day is as a thousand years, and a thousand years as one day – 2 Pet 3:8).

Yes, some things about Catholicism may at first seem strange or unscriptural, but there are two reasons for that.  First, lack of knowledge about the doctrine itself and what it really means (including lack of knowledge of the scriptural underpinnings).  Second, the simple fact that most Protestants have spent their lives being told that certain doctrines or practices are unscriptural without ever examining them, and so believe they are, with a kind of (understandable, under the circumstances) knee-jerk “that’s not biblical!” reaction whenever they hear of certain Catholic beliefs or practices.  In some extreme groups, they have even been told their whole lives that the Catholic Church is the Whore of Babylon and the Pope is the anti-Christ, so there is not only misunderstanding but actual fear of Catholicism (I had friends like that in my old Evangelical church), which makes it even harder to consider the truth.

There is also the simple fact that, whatever you think, Catholicism has been around, and growing, for 2,000 years.  You simply can’t wrap your mind around it in a day or two, or a year or two.  Or maybe even a decade or two.  It is, in my opinion, the Mind and Life of Christ expressing and growing on earth, ever since he planted it here in his own flesh and watered it with his own blood, and continues to feed it with his own flesh and blood.  And that is a great mystery, for it is the Mind and Life of our eternal, infinite God, whom the Church brings to us, and whom we enter into, and Who enters into us, endlessly, in the midst of the Church.

And it doesn’t really matter how well people understand it.  We are like sheep – and sheep aren’t very smart, and do wander off and get lost, frequently.  And Christ is our Shepherd – and he always comes and finds us again, and brings us back, and helps us to understand once again.  He is in control, not us.

So, in sum, I converted because I became convinced that the Catholic Church is Jesus’ Church, the original Church that He founded while on earth.  And I stay because I have since become convinced that it is not only His, it is Him, living and working, suffering and saving, through the Church on earth – and always has, throughout all of history.  For me, knowing what I now know, to be true to the Church is to be true to Christ.  To leave the Church is to leave Christ.  But being true to Him, I touch Him and am united to Him more closely than in any other way possible, every time I receive Him in the Holy Eucharist.

Posted in Converts | Leave a Comment »

Conversions News:

Posted by catholicfaithdefender on March 27, 2008

Former British Prime Minister Converts to Catholic

Allen Hunt, a major radio evangelist and the pastor of Mount Pisgah United Methodist, the world’s third largest Methodist church and the largest “megachurch” in the State of Georgia, has announced his conversion to Roman Catholicism.

The Tide Is Turning Toward Catholicism. Thounsands of Converts every Year and this 2007 Easter, it was announced that over 100,000 people came into the Church, just in the United States.

President of the Evangelical Theological Society Reverted to the Mother Church 

 

Lutheran professor of philosophy prepares to enter Catholic Church

http://www.utexas.edu/cola/depts/philosophy/faculty/koons/

 

Rev. Alex Jones a Pentecostal Pastor for 30 years joined the Catholic church together with his wife Donna and 62 members of their Detroit congregation. Click here to listen his interview  News Article

 

Posted in Converts | Leave a Comment »

Catholic Faith Defender’s MP3 Files

Posted by catholicfaithdefender on March 27, 2008

               
               
  Play 001 Mar03,2004 Reflections.mp3 3,484 KB MPEG Audio Stream 2007-10-03 1 Download '001 Mar03,2004 Reflections.mp3'
  Play 002 Jun23,2004 Bible 01.mp3 3,557 KB MPEG Audio Stream 2007-10-03 3 Download '002 Jun23,2004 Bible 01.mp3'
  Play 003 Jun25,2004 Bible 02.mp3 3,662 KB MPEG Audio Stream 2007-10-03 1 Download '003 Jun25,2004 Bible 02.mp3'
  Play 004 Jul01,2004 Kompisal, Tradisyon….mp3 3,612 KB MPEG Audio Stream 2007-10-03 2 Download '004 Jul01,2004 Kompisal, Tradisyon....mp3'
  Play 005 Jul02,2004 Tradisyon.mp3 3,688 KB MPEG Audio Stream 2007-10-03 3 Download '005 Jul02,2004 Tradisyon.mp3'
  Play 006 Jul03,2004 Jerome… Faithful.mp3 3,670 KB MPEG Audio Stream 2007-10-03 2 Download '006 Jul03,2004 Jerome... Faithful.mp3'
  Play 007 Jul06,2004 St MarGoretti.mp3 3,760 KB MPEG Audio Stream 2007-10-03 2 Download '007 Jul06,2004 St MarGoretti.mp3'
  Play 008 Jul07,2004 Opisyal Panudlo.mp3 3,550 KB MPEG Audio Stream 2007-10-03 3 Download '008 Jul07,2004 Opisyal Panudlo.mp3'
  Play 009 Jul09,2004 Kausaban.mp3 3,628 KB MPEG Audio Stream 2007-10-03 1 Download '009 Jul09,2004 Kausaban.mp3'
  Play 010 Jul10,2004 Truth Kalamboan.mp3 3,695 KB MPEG Audio Stream 2007-10-03 2 Download '010 Jul10,2004 Truth Kalamboan.mp3'
  Play 011 Jul12,2004 Gospel.mp3 3,674 KB MPEG Audio Stream 2007-10-03 13 Download '011 Jul12,2004 Gospel.mp3'
  Play 012 Jul13,2004 St Henry.mp3 3,539 KB MPEG Audio Stream 2007-10-03 1 Download '012 Jul13,2004 St Henry.mp3'
  Play 013 Jul26,2004 Worship Yukbo 01.mp3 3,526 KB MPEG Audio Stream 2007-10-03 1 Download '013 Jul26,2004 Worship Yukbo 01.mp3'
  Play 014 Jul27,2004 Worship Yukbo 02.mp3 3,503 KB MPEG Audio Stream 2007-10-03 0 Download '014 Jul27,2004 Worship Yukbo 02.mp3'
  Play 015 Jul28,2004 QandA ampo.mp3 3,556 KB MPEG Audio Stream 2007-10-03 0 Download '015 Jul28,2004 QandA ampo.mp3'
  Play 016 Jul29,2004 St Martha Panahom.mp3 3,427 KB MPEG Audio Stream 2007-10-03 0 Download '016 Jul29,2004 St Martha Panahom.mp3'
  Play 017 Jul30,2004 St Peter Chrysologus Yukbo.mp3 3,519 KB MPEG Audio Stream 2007-10-03 2 Download '017 Jul30,2004 St Peter Chrysologus Yukbo.mp3'
  Play 018 Aug09,2004 Bishop Manguiran.mp3 3,750 KB MPEG Audio Stream 2007-10-03 0 Download '018 Aug09,2004 Bishop Manguiran.mp3'
  Play 019 Aug10,2004 St Lawrence.mp3 3,753 KB MPEG Audio Stream 2007-10-03 2 Download '019 Aug10,2004 St Lawrence.mp3'
  Play 020 Aug17,2004 Katuyoan Larawan.mp3 3,546 KB MPEG Audio Stream 2007-10-03 0 Download '020 Aug17,2004 Katuyoan Larawan.mp3'
  Play 021 Aug23,2004 St Rose Of Lima Sufferings.mp3 3,551 KB MPEG Audio Stream 2007-10-03 0 Download '021 Aug23,2004 St Rose Of Lima Sufferings.mp3'
  Play 022 Aug24,2004 St Bartholomew Tradition.mp3 3,723 KB MPEG Audio Stream 2007-10-03 0 Download '022 Aug24,2004 St Bartholomew Tradition.mp3'
  Play 023 Aug26,2004 Krus Panguros 01.mp3 3,488 KB MPEG Audio Stream 2007-10-03 0 Download '023 Aug26,2004 Krus Panguros 01.mp3'
  Play 024 Sep02,2004 Krus Panguros 02.mp3 3,705 KB MPEG Audio Stream 2007-10-03 0 Download '024 Sep02,2004 Krus Panguros 02.mp3'
  Play 025 Sep03,2004 St Pope Gregory The Great.mp3 3,627 KB MPEG Audio Stream 2007-10-03 2 Download '025 Sep03,2004 St Pope Gregory The Great.mp3'
  Play 026 Sep07,2004 Mother Mary.mp3 3,543 KB MPEG Audio Stream 2007-10-03 0 Download '026 Sep07,2004 Mother Mary.mp3'
  Play 027 Sep08,2004 Birth Of Mother Mary.mp3 3,567 KB MPEG Audio Stream 2007-10-03 0 Download '027 Sep08,2004 Birth Of Mother Mary.mp3'
  Play 028 Sep09,2004 St Peter Claver.mp3 3,775 KB MPEG Audio Stream 2007-10-03 0 Download '028 Sep09,2004 St Peter Claver.mp3'
  Play 029 Sep30,2004 St Jerome Christian Teaching.mp3 3,449 KB MPEG Audio Stream 2007-10-03 0 Download '029 Sep30,2004 St Jerome Christian Teaching.mp3'
  Play 030 Oct02,2004 Guardian Angels Intercession.mp3 3,506 KB MPEG Audio Stream 2007-10-03 0 Download '030 Oct02,2004 Guardian Angels Intercession.mp3'
  Play 031 Oct04,2004 St Francis Assisi.mp3 3,494 KB MPEG Audio Stream 2007-10-03 1 Download '031 Oct04,2004 St Francis Assisi.mp3'
  Play 032 Oct09,2004 Idol QandA Saints Martyrs.mp3 7,133 KB MPEG Audio Stream 2007-10-03 1 Download '032 Oct09,2004 Idol QandA Saints Martyrs.mp3'
  Play 033 Oct11,2004 No Permit No Rally.mp3 3,255 KB MPEG Audio Stream 2007-10-03 0 Download '033 Oct11,2004 No Permit No Rally.mp3'
  Play 034 Oct12,2004 Prayer Saints News.mp3 3,472 KB MPEG Audio Stream 2007-10-03 0 Download '034 Oct12,2004 Prayer Saints News.mp3'
  Play 035 Oct13,2004 Pataliwala Sa Mga Santos.mp3 3,334 KB MPEG Audio Stream 2007-10-03 0 Download '035 Oct13,2004 Pataliwala Sa Mga Santos.mp3'
  Play 036 Oct14,2004 Yawe Key.mp3 3,153 KB MPEG Audio Stream 2007-10-03 0 Download '036 Oct14,2004 Yawe Key.mp3'
  Play 037 Nov10,2004 Media.mp3 3,242 KB MPEG Audio Stream 2007-10-03 0 Download '037 Nov10,2004 Media.mp3'
  Play 038 Nov11,2004 St Martin Of Tours.mp3 3,190 KB MPEG Audio Stream 2007-10-03 0 Download '038 Nov11,2004 St Martin Of Tours.mp3'
  Play 039 Nov12,2004 St Josaphat Unity.mp3 3,454 KB MPEG Audio Stream 2007-10-03 0 Download '039 Nov12,2004 St Josaphat Unity.mp3'
  Play 040 Nov13,2004 St Frances Xavier Crabrini.mp3 3,442 KB MPEG Audio Stream 2007-10-03 0 Download '040 Nov13,2004 St Frances Xavier Crabrini.mp3'
  Play 041 Nov15,2004 St Albert The Great Jesus God.mp3 3,524 KB MPEG Audio Stream 2007-10-03 0 Download '041 Nov15,2004 St Albert The Great Jesus God.mp3'
  Play 042 Nov16,2004 Sts Margaret Gertrude Trads.mp3 3,715 KB MPEG Audio Stream 2007-10-03 2 Download '042 Nov16,2004 Sts Margaret Gertrude Trads.mp3'
  Play 043 Nov17,2004 St Elizabeth Of Hungary.mp3 3,586 KB MPEG Audio Stream 2007-10-03 0 Download '043 Nov17,2004 St Elizabeth Of Hungary.mp3'
  Play 044 Nov18,2004 Jesus God 01.mp3 3,883 KB MPEG Audio Stream 2007-10-03 1 Download '044 Nov18,2004 Jesus God 01.mp3'
  Play 045 Nov19,2004 Jesus God 02.mp3 3,484 KB MPEG Audio Stream 2007-10-03 0 Download '045 Nov19,2004 Jesus God 02.mp3'
  Play 046 Nov20,2004 Padayon ANYWAY.mp3 3,480 KB MPEG Audio Stream 2007-10-03 0 Download '046 Nov20,2004 Padayon ANYWAY.mp3'
  Play 047 Nov22,2004 St Cecilia Pagtulonan.mp3 3,536 KB MPEG Audio Stream 2007-10-03 0 Download '047 Nov22,2004 St Cecilia Pagtulonan.mp3'
  Play 048 Nov23,2004 Sts Clement and Columban.mp3 3,715 KB MPEG Audio Stream 2007-10-03 0 Download '048 Nov23,2004 Sts Clement and Columban.mp3'
  Play 049 Nov24,2004 Pagtulonan Jesus God Heb1,8.mp3 3,802 KB MPEG Audio Stream 2007-10-03 0 Download '049 Nov24,2004 Pagtulonan Jesus God Heb1,8.mp3'
  Play 050 Nov25,2004 Pagtulonan JesusGodLuc24,36to39.mp3 3,703 KB MPEG Audio Stream 2007-10-03 0 Download '050 Nov25,2004 Pagtulonan JesusGodLuc24,36to39.mp3'
  Play 051 Nov26,2004 Pagtulonan Truth.mp3 3,620 KB MPEG Audio Stream 2007-10-03 0 Download '051 Nov26,2004 Pagtulonan Truth.mp3'
  Play 052 Nov27,2004 Pagtulonan Truth Pari Amahan.mp3 3,458 KB MPEG Audio Stream 2007-10-03 0 Download '052 Nov27,2004 Pagtulonan Truth Pari Amahan.mp3'
  Play 053 Nov29,2004 Pangulo Dili Salawayon Usa Asawa.mp3 3,543 KB MPEG Audio Stream 2007-10-03 0 Download '053 Nov29,2004 Pangulo Dili Salawayon Usa Asawa.mp3'
  Play 054 Nov30,2004 St Andrew Kamatuoran.mp3 3,712 KB MPEG Audio Stream 2007-10-03 0 Download '054 Nov30,2004 St Andrew Kamatuoran.mp3'
  Play 055 Dec01,2004 True Church Of Christ.mp3 3,482 KB MPEG Audio Stream 2007-10-03 1 Download '055 Dec01,2004 True Church Of Christ.mp3'
  Play 056 Dec02,2004 Pagtulonan.mp3 3,417 KB MPEG Audio Stream 2007-10-03 0 Download '056 Dec02,2004 Pagtulonan.mp3'
  Play 057 Dec03,2004 St Francis Xavier.mp3 3,300 KB MPEG Audio Stream 2007-10-03 0 Download '057 Dec03,2004 St Francis Xavier.mp3'
  Play 058 Dec04,2004 St John Damascene.mp3 3,376 KB MPEG Audio Stream 2007-10-03 0 Download '058 Dec04,2004 St John Damascene.mp3'
  Play 059 Dec07,2004 St Ambrose.mp3 3,411 KB MPEG Audio Stream 2007-10-03 0 Download '059 Dec07,2004 St Ambrose.mp3'
  Play 060 Dec08,2004 Mary Immaculate Conception 01.mp3 3,419 KB MPEG Audio Stream 2007-10-03 0 Download '060 Dec08,2004 Mary Immaculate Conception 01.mp3'
  Play 061 Dec09,2004 Mary Immaculate Conception 02.mp3 3,594 KB MPEG Audio Stream 2007-10-03 0 Download '061 Dec09,2004 Mary Immaculate Conception 02.mp3'
  Play 062 Dec10,2004 Dili Mabasa Bibliya Saulog Christmass.mp3 3,518 KB MPEG Audio Stream 2007-10-03 1 Download '062 Dec10,2004 Dili Mabasa Bibliya Saulog Christmass.mp3'
  Play 063 Dec11,2004 St Damasus Christmas Dili Mabasa.mp3 3,381 KB MPEG Audio Stream 2007-10-03 1 Download '063 Dec11,2004 St Damasus Christmas Dili Mabasa.mp3'
  Play 064 Dec14,2004 St John Of Cross.mp3 3,448 KB MPEG Audio Stream 2007-10-03 0 Download '064 Dec14,2004 St John Of Cross.mp3'
  Play 065 Dec15,2004 Wala Sa Bibliya 01.mp3 3,359 KB MPEG Audio Stream 2007-10-03 0 Download '065 Dec15,2004 Wala Sa Bibliya 01.mp3'
  Play 066 Dec17,2004 Wala Sa Bibliya 02.mp3 3,606 KB MPEG Audio Stream 2007-10-03 0 Download '066 Dec17,2004 Wala Sa Bibliya 02.mp3'
  Play 067 Dec20,2004 Christmas.mp3 3,325 KB MPEG Audio Stream 2007-10-03 1 Download '067 Dec20,2004 Christmas.mp3'
  Play 068 Dec21,2004 St Peter Canisius.mp3 3,452 KB MPEG Audio Stream 2007-10-03 0 Download '068 Dec21,2004 St Peter Canisius.mp3'
  Play 069 Dec22,2004 Christmas 01.mp3 3,405 KB MPEG Audio Stream 2007-10-03 0 Download '069 Dec22,2004 Christmas 01.mp3'
  Play 070 Dec23,2004 Christmas 02.mp3 3,529 KB MPEG Audio Stream 2007-10-03 1 Download '070 Dec23,2004 Christmas 02.mp3'
  Play 071 Dec24,2004 Christmas 03.mp3 3,421 KB MPEG Audio Stream 2007-10-03 8 Download '071 Dec24,2004 Christmas 03.mp3'
  Play 072 Jan01,2005 Mary Mother Of God wEarl.mp3 3,888 KB MPEG Audio Stream 2007-10-03 0 Download '072 Jan01,2005 Mary Mother Of God wEarl.mp3'
  Play 073 Jan03,2005 Panag Sumpaki.mp3 3,538 KB MPEG Audio Stream 2007-10-03 0 Download '073 Jan03,2005 Panag Sumpaki.mp3'
  Play 074 Jan05,2005 Panag Sumpaki Sola Scriptura 01.mp3 3,347 KB MPEG Audio Stream 2007-10-03 0 Download '074 Jan05,2005 Panag Sumpaki Sola Scriptura 01.mp3'
  Play 075 Jan06,2005 Panag Sumpaki Sola Scriptura 02.mp3 3,463 KB MPEG Audio Stream 2007-10-03 0 Download '075 Jan06,2005 Panag Sumpaki Sola Scriptura 02.mp3'
  Play 076 Jan07,2005 St Raymond Of Penyafort.mp3 3,787 KB MPEG Audio Stream 2007-10-03 0 Download '076 Jan07,2005 St Raymond Of Penyafort.mp3'
  Play 077 Jan08,2005 Devotion Saints.mp3 3,493 KB MPEG Audio Stream 2007-10-03 1 Download '077 Jan08,2005 Devotion Saints.mp3'
  Play 078 Jan10,2005 Prosesyon Santo Nino 01.mp3 3,215 KB MPEG Audio Stream 2007-10-03 0 Download '078 Jan10,2005 Prosesyon Santo Nino 01.mp3'
  Play 079 Jan11,2005 Prosesyon Santo Nino 02.mp3 3,726 KB MPEG Audio Stream 2007-10-03 0 Download '079 Jan11,2005 Prosesyon Santo Nino 02.mp3'
  Play 080 Jan12,2005 Pari Proses Santo Nino.mp3 3,510 KB MPEG Audio Stream 2007-10-03 0 Download '080 Jan12,2005 Pari Proses Santo Nino.mp3'
  Play 081 Jan13,2005 St Hilary Santo Nino.mp3 3,545 KB MPEG Audio Stream 2007-10-03 0 Download '081 Jan13,2005 St Hilary Santo Nino.mp3'
  Play 082 Jan14,2005 Kasaulogan Piyesta Santo Nino.mp3 3,461 KB MPEG Audio Stream 2007-10-03 0 Download '082 Jan14,2005 Kasaulogan Piyesta Santo Nino.mp3'
  Play 083 Jan15,2005 Message Piyesta Santo Nino.mp3 3,368 KB MPEG Audio Stream 2007-10-03 0 Download '083 Jan15,2005 Message Piyesta Santo Nino.mp3'
  Play 084 Jan17,2005 St Anthony The Abbot.mp3 3,362 KB MPEG Audio Stream 2007-10-03 0 Download '084 Jan17,2005 St Anthony The Abbot.mp3'
  Play 085 Jan18,2005 Cristo Dios.mp3 3,512 KB MPEG Audio Stream 2007-10-03 1 Download '085 Jan18,2005 Cristo Dios.mp3'
  Play 086 Jan19,2005 Mass.mp3 3,465 KB MPEG Audio Stream 2007-10-03 0 Download '086 Jan19,2005 Mass.mp3'
  Play 087 Jan20,2005 St Sebastian St Fabian.mp3 3,294 KB MPEG Audio Stream 2007-10-03 0 Download '087 Jan20,2005 St Sebastian St Fabian.mp3'
  Play 088 Jan24,2005 St Francis de Sales.mp3 3,468 KB MPEG Audio Stream 2007-10-03 0 Download '088 Jan24,2005 St Francis de Sales.mp3'
  Play 089 Jan25,2005 Coversion Of St Paul.mp3 3,619 KB MPEG Audio Stream 2007-10-03 0 Download '089 Jan25,2005 Coversion Of St Paul.mp3'
  Play 090 Jan26,2005 St Timothy St Titus QandA.mp3 3,592 KB MPEG Audio Stream 2007-10-03 0 Download '090 Jan26,2005 St Timothy St Titus QandA.mp3'
  Play 091 Jan27,2005 St Angela Merici.mp3 3,586 KB MPEG Audio Stream 2007-10-03 0 Download '091 Jan27,2005 St Angela Merici.mp3'
  Play 092 Jan28,2005 St Thomas Aquinas.mp3 3,633 KB MPEG Audio Stream 2007-10-03 2 Download '092 Jan28,2005 St Thomas Aquinas.mp3'
  Play 093 Jan29,2005 Dili Maguba Ang Simbahan.mp3 3,540 KB MPEG Audio Stream 2007-10-03 0 Download '093 Jan29,2005 Dili Maguba Ang Simbahan.mp3'
  Play 094 Jan31,2005 St John Bosco.mp3 3,532 KB MPEG Audio Stream 2007-10-03 0 Download '094 Jan31,2005 St John Bosco.mp3'
  Play 095 Feb01,2005 Iglesya Ni Cristo.mp3 3,636 KB MPEG Audio Stream 2007-10-03 1 Download '095 Feb01,2005 Iglesya Ni Cristo.mp3'
  Play 096 Feb02,2005 Presentation Of The Lord Candle.mp3 3,679 KB MPEG Audio Stream 2007-10-03 0 Download '096 Feb02,2005 Presentation Of The Lord Candle.mp3'
  Play 097 Feb03,2005 Dili Mahanaw Nga Simbahan 01.mp3 3,422 KB MPEG Audio Stream 2007-10-03 0 Download '097 Feb03,2005 Dili Mahanaw Nga Simbahan 01.mp3'
  Play 098 Feb04,2005 Dili Mahanaw Nga Simbahan 02.mp3 3,569 KB MPEG Audio Stream 2007-10-03 0 Download '098 Feb04,2005 Dili Mahanaw Nga Simbahan 02.mp3'
  Play 099 Feb07,2005 Simbahan Madaugon.mp3 3,756 KB MPEG Audio Stream 2007-10-03 0 Download '099 Feb07,2005 Simbahan Madaugon.mp3'
  Play 100 Feb08,2005 St Jerome Emiliani LABAW.mp3 3,563 KB MPEG Audio Stream 2007-10-03 1 Download '100 Feb08,2005 St Jerome Emiliani LABAW.mp3'
  Play 101 Feb10,2005 Dili Maguba.mp3 3,474 KB MPEG Audio Stream 2007-10-03 0 Download '101 Feb10,2005 Dili Maguba.mp3'
  Play 102 Feb11,2005 Our Lady Of Lourdes.mp3 3,434 KB MPEG Audio Stream 2007-10-03 0 Download '102 Feb11,2005 Our Lady Of Lourdes.mp3'
  Play 103 Feb12,2005 Ang Masakiton Puasa.mp3 3,630 KB MPEG Audio Stream 2007-10-03 0 Download '103 Feb12,2005 Ang Masakiton Puasa.mp3'
  Play 104 Feb14,2005 Sts Cyril and Methodius St Valentine.mp3 3,488 KB MPEG Audio Stream 2007-10-03 0 Download '104 Feb14,2005 Sts Cyril and Methodius St Valentine.mp3'
  Play 105 Feb15,2005 Ang Kamatuoran Niana.mp3 3,568 KB MPEG Audio Stream 2007-10-03 0 Download '105 Feb15,2005 Ang Kamatuoran Niana.mp3'
  Play 106 Feb16,2005 Dili Mabasa Purgatorio.mp3 3,315 KB MPEG Audio Stream 2007-10-03 2 Download '106 Feb16,2005 Dili Mabasa Purgatorio.mp3'
  Play 107 Feb17,2005 Purgatorio 01.mp3 3,516 KB MPEG Audio Stream 2007-10-03 0 Download '107 Feb17,2005 Purgatorio 01.mp3'
  Play 108 Feb18,2005 Purgatorio 02.mp3 3,581 KB MPEG Audio Stream 2007-10-03 0 Download '108 Feb18,2005 Purgatorio 02.mp3'
  Play 109 Feb19,2005 Purgatorio Mga Pagantos.mp3 3,331 KB MPEG Audio Stream 2007-10-03 1 Download '109 Feb19,2005 Purgatorio Mga Pagantos.mp3'
  Play 110 Feb21,2005 St Peter Damiani.mp3 3,314 KB MPEG Audio Stream 2007-10-03 1 Download '110 Feb21,2005 St Peter Damiani.mp3'
  Play 111 Feb22,2005 Chair Of St Peter.mp3 3,435 KB MPEG Audio Stream 2007-10-03 1 Download '111 Feb22,2005 Chair Of St Peter.mp3'
  Play 112 Feb23,2005 St Polycarp.mp3 3,531 KB MPEG Audio Stream 2007-10-03 1 Download '112 Feb23,2005 St Polycarp.mp3'
  Play 113 Feb24,2005 Panguros 01.mp3 3,548 KB MPEG Audio Stream 2007-10-03 1 Download '113 Feb24,2005 Panguros 01.mp3'
  Play 114 Feb25,2005 Panguros 02.mp3 3,212 KB MPEG Audio Stream 2007-10-03 1 Download '114 Feb25,2005 Panguros 02.mp3'
  Play 115 Feb26,2005 Larawan Mga Santos.mp3 3,584 KB MPEG Audio Stream 2007-10-03 2 Download '115 Feb26,2005 Larawan Mga Santos.mp3'

Posted in MP3 Visayan Apologetics | Leave a Comment »

MP3 Debate (Catholic Faith Defender-Visayan debate)

Posted by catholicfaithdefender on March 27, 2008

Tinuod ba nga Nanglimbong si Bro Wendell sa Debate nila ni Bro Ramil Parba sa INC ??? (Cebuano-Audio)

Grand Religeous Debate: Catholic vs. Iglesia Ni Cristo founded by Felix Y.Manalo

Catholic vs. Iglesia Ni Cristo founded by Felix Y.Manalo
Tagbilaran City, Province of Bohol, Philippines: Bro. Wendell Talibong, CFD, National Vice President for External Affairs, stood as affirmative side while the INC Central Minister Ramil Parba assisted by Minister Jose Vintilacion and Minister Jose Bebar took the negative side. The proposition was: “Resolved that the Holy Catholic Apostolic Roman Churcch is the True Church founded by Jesus Christ. according to the Bible and references.

Radio Debate on Catholicism (uploaded by veritas899) (mp3)

02 Listen – Debate ni Wendell vs Pastor Pinote

03 Listen – Debate ni Wendell vs Ramil Parba sa INC

Debate in Tagbiliran City, Bohol Versus Minister of INC Central office, Bro. Wendell P. Talibong, C

Debate in Tagbiliran City, Bohol Versus Minister of INC Central office, Bro. Wendell P. Talibong, C
de

Debate in Tagbiliran City, Bohol Versus Minister of INC Central office

Debate in Tagbiliran City, Bohol Versus Minister of INC Central office

01 Ang Mga Tubag Sa Usa Ka Katoliko – veritas899 with Bro Soc Fernandez


Bro. Soc Fernandez, during our CFD National Convention in Tagbilaran City

Posted in Debate | 14 Comments »

Various Debate

Posted by catholicfaithdefender on March 26, 2008

Sola Scriptura Debate: Julie Staples vs. Apolonio Latar

–>LINK:   http://www.bringyou.to/apologetics/a60.htm

Formal Written Debate on the Catholic Church by PhilVaz vs. Jason Engwer

–>LINK:  http://www.bringyou.to/apologetics/debate21.htm

Trinity vs. Oneness Debate

–>LINK:  http://www.bringyou.to/apologetics/a39.htm

Justification Debate

–>LINK:  http://www.bringyou.to/apologetics/a59.htm

Formal Written Debate on the Early Papacy

–>LINK:  http://www.bringyou.to/apologetics/debate13.htm

Debate on the Historical Evidence for the Resurrection of Jesus

–>LINK:  http://www.bringyou.to/apologetics/p96.htm

Does the Christian God Exist? A Debate

–>LINK:  http://www.bringyou.to/apologetics/p46.htm

Is it Rational to Believe in God? A Debate

–>LINK:  http://www.bringyou.to/apologetics/p68.htm

Debate on Religion and God’s Existence

–>LINK:  http://www.bringyou.to/apologetics/p18.htm

Fr. Frederick Copleston vs. Bertrand Russell: A Debate on the Existence of God

–>LINK:  http://www.bringyou.to/apologetics/p20.htm

William Lane Craig vs. Bart Ehrman Debate on the Historical Evidence for the Resurrection of Jesus

–>LINK:  http://www.bringyou.to/apologetics/p96.htm

I Don’t Have Enough Faith to Be a Christian: A Reply to Geisler/Turek

–>LINK:  http://www.bringyou.to/apologetics/p98.htm

Debate on the Priest Abuse Scandal

–>LINK:   http://www.bringyou.to/apologetics/p99.htm

Debate on Abortion

–>LINK:   http://www.bringyou.to/apologetics/p10.htm

The Marian Debate: Timothy Ouellette vs. Jason Vanezia

–>LINK:  http://members.tripod.com/audiomain/id19.htm

VARIOUS OTHER CATHOLIC DEBATE PAGE

–>link:http://matt1618.freeyellow.com/otherdebates.html

DEBATES ON ‘NO SALVATION
OUTSIDE THE CHURCH’

–>LINK:  http://matt1618.freeyellow.com/debate.html

Mark Bonocore vs. Matt Slick: Discussions about the Catholic Faith

–>LINK-1:  http://www.godtube.com/view_video.php?viewkey=e5bd18b0b7bc7bd03654

–>LINK-2: http://www.godtube.com/view_video.php?viewkey=7be3f46ec4a082479b96

Posted in Debate | 2 Comments »